Wojna w Afganistanie

Czytaj Dalej

WOJNA W AFGANISTANIE

to jednak nie zakończyło konfliktu afgańskiego , rozpoczęła się wojna domowa między różnymi siłami afgańskimi a wojskami rządowymi. Afganistan musi doprowadzić do porozumienia pomiędzy zwalczającymi się ugrupowaniami.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wojna w Afganistanie

  W Afganistanie szalała wojna domowa. Większość plemion afgańskich wy­powiedziała się przeciwko reżimowi Babraka Karmala i pod hasłem dżihadu (wojny świętej) stawiała opór radzieckiej interwencji. Wojna zaczęła zbliżać się stopniowo do finału.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Inwazja Afganistanu. Początek „drugiej zimnej wojny"

Eskapada do Afganistanu (protestowała przeciw niej część dowódców i członków Biura Politycznego KC KPZR) okazała się dla Związku Radzieckiego nowym Wietnamem, dla komunizmu początkiem jego końca. Rozpoczęła się „druga zimna wojna".

MOGOŁÓW WOJNA Z AFGANISTANEM 1565-1581

W 1581 Akbar znowu musiał podjąć przeciw niemu działania wojenne.

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Rewolucja i wojna domowa w Afganistanie. Agresja radziecka

W drugiej połowie lat 80-tych stało się jasne, że wojny w Afganistanie nie można wygrać. Tymczasowym prezydentem znajdującego się nadal w wojnie do­mowej kraju został Burhan ud-din Rabbani.

Interwencja ZSRR w Afganistanie - znaczenie dla zimnej wojny

-Wojna ciągnęła się aż do 1988r. kiedy to rozpoczęło się wycofywanie wojsk radzieckich z terenu Afganistanu. kiedy w Polsce ogłoszono stan wojenny ZSRR nie zdecydowało się na interwencję w naszym kraju.

AFGANISTANU l MARATHÓW WOJNA 1758--1761.

-1773) Afganistan stał się państwem niezależnym. 1740-1761) byli u szczytu swej potęgi, przystąpili do wojny.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Secesyjna wojna, Civil War, wojna domowa w USA 1861-1865 pomiędzy stanami południowymi (Konfederacja Południa) a stanami północnymi (Unia), spowodowana wystąpieniem z USA, czyli secesją, 11 stanów Południa i utworzeniem przez nie odrębnego państwa - Skonfederowanych Stanów Zjednoczonych.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Wojna, front to śmierć. Wojna była wielką tragedią dla milionów ludzi. Na podstawie tych utworów możemy stwierdzić, że los ludzi w czasie II wojny światowej był bardzo okrutny i bezlitosny.

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

W czasie II wojny światowej, utwierdziły mnie w przekonaniu, że wojna na pewno zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka. Jej rozpaczliwe wyznania kreślą obraz przeżyć młodych i ich wojenny los.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Nasila się ono szczególnie w okresach wojen, których w XX w. Tematem tu jest technika ludobójstwa, mechanizmy mordowania człowieka, które po ponad czterdziestu latach od wojny wydają się fantazją trudną do przyjęcia dla normalnego umysłu.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

Ramowy plan wypowiedzi: Teza: Wyróżniamy różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Różne postawy znanych ludzi na temat okrucieństw II Wojny Światowej.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Dość kontrowersyjny obraz wojny, jako absurdu ukazuje książka J. Utrzymana w poetyce czarnego humoru ukazuje bezsens wojny i armii jako instytucji i wyśmiewa mechanizmy społeczne rządzące się chorą logiką.

ROMANTYZM A LITERATURA XX-LECIA ORAZ WOJNY I OKUPACJI

Poeci odrealniają świat, by uciec od wojennego koszmaru - operująromantyczną metaforą.

BLITZKRIEG - (wojna błyskawiczna) doktryna

W pierwszym okresie wojny na froncie wschodnim taktyka błyska­wicznych uderzeń przyniosła Niem­com ogromne sukcesy, ale nie po­zbawiła Rosjan możliwości zmobi­lizowania rezerw ludzkich ani przeniesienia przemysłu poza zasięg działań wojennych.

RADZIECKO - FINSKA WOJNA 1939-40

Na Przesmyku Karelskim rozpoczęła się wojna pozycyjna, a na ogrom­nym froncie karelskim Finowie, stosując szeroko manewr obejścia, gromili wysunięte dywizje radziec­kie.

GENEZA „WOJNY CHOCIMSKIEJ” WACŁAWA POTOCKIEGO

Jest to upoetyzowana kronika tej wojny.

„WOJNA CHOCIMSKA” JAKO PODRĘCZNIK PATRIOTYZMU DLA WSPÓŁCZESNYCH

Autor charakteryzuje przodków broniących ojczyzny i przez to wskazuje jak powinni zachowywać się współcześni. Polacy biorący udział w tej bitwie stali w obronie wolności szlacheckich, wiary, własnego domu, dobytku, własnej czci, w obronie ojczyzny i jej wolności. W dalszej części tego utworu jest ocena...