Wojna światowa

Wojna światowa

Czytaj Dalej

Czy II wojna światowa była nieunikniona?

Sądzę , że wybuch II wojny światowej był nieunikniony , ponieważ wiele czynników sprzyjało rodzącym się konfliktom , które prowadziły do wojny na skalę światową .

Amerykańska propaganda filmowa podczas II wojny światowej

Pierwszy z nich „Preludium wojny (Prelude to War) opowiadał o narastaniu systemów totalitarnych w państwach osi, ostatni „Wojna przychodzi do Ameryki” (War Comes to America) opowiadał o wspaniałej historii najstarszej demokracji świata i narodu, który odważnie stawia czoła faszystom.

Skutki I wojny światowej

Drugą dziedziną, która rozwinęła się pod wpływem Wielkiej Wojny był przemysł zbrojeniowy. Rozwój nastąpił także w dziedzinie marynarki wojennej.

Amerykańskie supermocarstwo - USA po II wojnie światowej

Roosevelt zostaje prezydentem; zniesienie prohibicji; wprowadzenie programu Nowy Ład 1941 Lend-Lease Act; USA przystępują do II wojny światowej 1945 Śmierć Roosevelta; zrzucenie bomb atomowych; koniec II wojny światowej 1950 Wojna w Korei (1950-53); okres „maccartyzmu" 1957 Konflikt na tle segregacji rasowej w Little Rock 1961 Kennedy zostaje prezydentem; inwazja w Zatoce Świń 1962 Kryzys kubański 1963 Zamordowanie J.

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

Przewidywała ona na wypadek wojny zniszczenie przez marynarkę brytyjską niemieckiej floty wojennej, wpłynięcie brytyjskich sił na wody Bałtyku, wylądowanie rosyjskich oddziałów na Pomorzu i ich marsz na Berlin.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Dość kontrowersyjny obraz wojny, jako absurdu ukazuje książka J. Utrzymana w poetyce czarnego humoru ukazuje bezsens wojny i armii jako instytucji i wyśmiewa mechanizmy społeczne rządzące się chorą logiką.

Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki pierwszej wojny światowej

I wojna światowa była także konfliktem zbrojnym,który różnił się od swoich poprzedników także tym,że w niej po raz pierwszy działania wojenne rozgrywały się równocześnie w powietrzu,na wodzie i pod jej powierzchnią,oraz na lądzie.

II wojna światowa w Azji

Wojna w Chinach Japoński najazd na Chiny, który rozpoczął się od starcia oddziałów chińskich i japońskich na moście Marco Polo niedaleko Pekinu, uważa się początek II wojny światowej w Azji.

Rozpad europejskiego kolonializmu po II wojnie światowej

Zaangażowanie to miało w konsekwencji doprowadzić do wojny, która odbiła się echem na całym świecie. Wielu wysokich oficerów francuskich sympatyzowało z osadnikami i mieli nadzieję, że osławiony przywódca z czasów II wojny światowej będzie kontynuował walkę z Arabami.

I wojna światowa

Wybuch wojny Pretekstem do wybuchu wojny było zabójstwo austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żony w Sarajewie 28 czerwca 1914.

Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie

Pierwsze lata po wojnie trzeba było poświęcić na odbudowę form życia muzycznego we wszystkich jego zakresach. Pomimo ogromnych problemów w pierwszych latach po wojnie istniała wymiana i współpraca ze światowymi ośrodkami życia muzycznego.

Niemcy w II wojnie światowej

Potrafił on wykorzystać niezdecydowanie innych państw, głównie Anglii i Francji, które mimo przystąpienia do wojny i korzystnego dla nich układu sił, nie podjęły działań zbrojnych („dziwna”, „siedząca”, „śmieszna wojna”).

Udział wojsk polskich na frontach II wojny światowej.

Brytanii podczas 2 wojny światowej , Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii podczas 2 wojny światowej, siły zbrojne lądowe , powietrzne i morskie były tworzone przez rząd polski na emigracji w W.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

Następstwa I wojny światowej

Z punktu widzenia wojskowego wojna przyczyniła się do rozwoju przemysłu zbrojeniowego, strategii, sztuki i techniki wojennej: nowe rodzaje broni (czołgi (1916), samochody pancerne, gazy trujące (chlor 1915 pod Ypres, iperyt 1917).

Następstwa II wojny światowej. Powstanie NATO

POCZĄTEK "ZIMNEJ WOJNY" Decydujące znaczenie dla powojennego układu sił politycznych w świecie miał potencjał gospodarczy i militarny Stanów Zjednoczonych.

USA w II wojnie światowej

Truman wchodzili w skład Wielkiej Trójki, przez co USA wywierały znaczący wpływ na przebieg wojny i kształtowanie oblicza powojennego świata.

Przemiany polskiej oświaty i szkolnictwa po II wojnie światowej.

Należy też nadmienić, że Polska po II wojnie światowej wyłoniła się jako zupełnie inne państwo. Powierzchnia Polski po II wojnie światowej zmniejszyła się o około 1/3 i wynosiła 310 tysięcy km2.

Polityczny podział Europy w okresie I wojny światowej

Niemcy rozpoczęły nieograniczoną wojnę podwodną zatapiając wiele okrętów wojennych, a także statków cywilnych. Mimo iż w USA dominowała polityka izolacjonizmu od spraw europejskich, zdecydowali się przystąpić do wojny po stronie Ententy, którą wspierali finansowo już od jakiegoś czasu.

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Igor Strawiński

W wielu utworach powstałych po I wojnie światowej kompozytor zrealizował ideę szeroko pojętego neoklasycyzmu. Okres II wojny światowej Strawiński spędził w Stanach Zjedoczonych.