Wojna domowa

Czytaj Dalej

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - OD DYKTATURY SULLI DO BITWY POD AKCJUM

Wojna domowa między Cezarem a Pompejuszem w r. Nic dziwnego, że jest wciąż zadłużony nie tylko u Attyka, ale i u swego przeciwnika politycznego Cezara już w przeddzień wojny domowej.

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - Epikureizm, Cyceron, Lukrecjusz, Warron, Poezja, Filozofia, Historia

A przecież uczonym nowożytnym udało się bez trudu zarówno w pamiętnikach o wojnie gallijskiej, jak i w opublikowanych później Pamiętnikach o wojnie domowej (Commentarii de bello dviii) dopatrzyć się niejednej tendencji.

Sytuacja w Hiszpanii w drugiej połowie lat 30 XX wieku. Wojna domowa.

Trwająca 3 lata wojna domowa w Hiszpanii jest nazywana poligonem doświadczalnym II Wojny Światowej, nie tylko dlatego, że wypróbowywano tam nowe taktyki walki i modele broni, ale także dlatego, że stała się ona próbą współdziałania sił włosko-niemieckich.

Wojna domowa w Hiszpanii (1936 - 1939)

Wszystkie państwa walczące w wojnie domowej w Hiszpanii zdobyły doświadczenie w zbliżającej się II wojnie światowej.

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - OD POWSTANIA NIEWOLNIKÓW NA SYCYLII DO DYKTATURY SULLI

Cechą charaterystyczną tego okresu jest obok zaostrzenia się walki między niewolnikami (których często wzywa się do współudziału w zamieszkach i wojnach domowych, obiecując im wolność) a ludnością wolną wzrost napięcia między senatorami a ekwitami wyrażający się przede wszystkim w walce o opanowanie sądownictwa.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Zagraniczna pomoc w wojnach domowych

Drugie stanowisko-dozwolone jest udzielanie pomocy jednej ze stron wojny domowej, gdy druga strona już taką pomoc od innego państwa otrzymuje,w celu zrównoważenia obcej przemocy i ochrony niepodległości państwa,w którym toczy się wojna domowa.

Wojna domowa w Hiszpanii i dyktatura gen. Franco 1936 – 1975

KONSEKWENCJE WOJNY DOMOWEJ: · zbliżenie między Włochami a Niemcami ( Oś Berlin – Rzym) · Pakt antykominternowski – w 1937 dołączyły Włochy, a w 1939 Hiszpania · Klęska sił demokratycznych i wprowadzenie w Hiszpanii dyktatury gen Franco która trwała aż do 1975 roku.

NIDERLANDZKA WOJNA DOMOWA 1477--1492.

Maksymilian wkrótce zawarł chwilowy po­kój z Francją, złamał obietnice złożonew Brugii i wrócił do Niderlandów, gdzieponownie wybuchła wojna domowa trwającaod 1490 do 1492; uczestniczyła w niejwiększość miast flamandzkich.

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Wojna domowa w Libanie i obca interwencja

W 1975 roku doszło w Libanie do wybuchu wojny domowej po zakończeniu kaden­cji dotychczasowego prezydenta, Sulejmana Farandżiji (Sulajman Farangija); Choć udało się wybrać w osobie 'Djasa Sarkisajego następcę, parlament został sparaliżowany.

ANGIELSKA WOJNA DOMOWA PIERWSZA, CZYLI WIELKA 1642-1646

Oxford padł w 1646, Karol uciekł do Szkocji i poddał się, co oznaczało koniec pierwszej wojny domowej. Druga angielska wojna domowa 1648-1651.

MOGOŁÓW WOJNA DOMOWA 1707-1708

Śahu natychmiast rozpoczął wojnę domową z dowódcami, którzy prowadzili działania wojenne Marathów od 1689, to jest od czasu egzekucji jego ojca, Samb-hadżego (1657-1689) (patrz marathów i mogołów wojna 1681-1705).

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Grecja w latach wojny domowej

Po paru dniach rozpoczęła się wojna domowa. wybuch nowej wojny domo­wej. Wojna domowa kosztowała 40 tyś.

RZYMSKA WOJNA DOMOWA WIELKA 49-44 p.n.e.

63-47) (patrz cezara wojna w foncie 47 p. Zabójstwo to spo­wodowało ponowny wybuch wojny domowej.

Udział Niemiec w wojnie domowej w Hiszpanii w 1936 r.

Podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-39 pomiędzy nacjonalistami, a republikanami boje toczyły również oddziały innych państw.

NIEMIECKA WOJNA DOMOWA 1197-1214

Śmierć cesarza Świętego Cesarstwa Rzym­skiego Henryka VI z dynastii Staufów (1165-1197) przyczyniła się do wybuchu wojny domowej według klasycznego wzoru: król-elekt Fryderyk II (1194-1250) był jesz­cze dzieckiem, dwaj książęta, Filip Szwabski (1176P-1218), brat Henryka, i Otton Brun-szwicki Welf (1175-1218) byli pretenden­tami do tronu popieranymi przez zwolen­ników Staufów, zwanych też Waiblingami od rodowego zamku - ...

NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1925--1933.

Wkrótce, po 13 latach okupacji, kraj opuściła piechota morska USA (patrz nika­raguańska wojna domowa 1909-1912).

ROSYJSKA WOJNA DOMOWA 1918-1921

Krwawa wojna domowa, w czasie której doszło również do KRONSZTADZ-KIEGO BUNTU, zakończyła się w 1921; bolszewicy mocno dzierżyli władzę w całym kraju (łącznie z Syberią).

„EPOKA WOJEN DOMOWYCH", KOLUMBIJ­SKA 1863-1880

W okresie tym, nazwanym później „epoką wojen domowych", stale panował zamęt; między ugrupowaniami dążącymi do władzy w poszczególnych stanach doszło do ponad 40 starć zbrojnych.

FRANKOŃSKA WOJNA DOMOWA PIERWSZA 670-679.

Druga frankońska wojna domowa 687. Trzecia frankońska wojna domowa 714-719.

hiszpańska wojna domowa 1820--1823

Król usiłował odzyskać kolonie hiszpańskie w Ameryce Południo­wej, które niedawno zakończyły udany bunt i w ten sposób pozbawiły Hiszpanię dużego źródła dochodów (patrz argentyny wojna o niepodległość isgó-isió; chilijska wojna o niepodległość isio-isis; kolumbii wojna 0 niepodległość 1810-1819; wenezuelskawojna o niepodległość isn-iszi).