KARABINOWA WOJNA PLEMIENIA BASUTO 1880-1881.

Wprawdzie wodzowie Basuto z Sotho w południowej Afryce prosili Bry­tyjczyków o ochronę przed Burami (patrz basuto plemienia wojna isós-ises), nie chcieli jednak rezygnować z własnej władzy plemiennej.

KARLISTÓW WOJNA PIERWSZA 1834--1839

Druga wojna Karlistów 1873--1876. W Hisz­panii zapanował chaos, rujnująca kraj wojna domowa, prowadzona przez obie strony z niesłychanym okrucieństwem.

WOJNA W KARANTIKU PIERW. SZA 1744-1748

Przyczyną wznowienia wojny była pomoc udzielana przez francuską Kompanię Wschodnioin­dyjska oraz brytyjską Kompanię Wschod­nioindyjska różnym pretendentom muzuł­mańskim do tytułu nababa (wicekróla) Kar­natiku.

KAROLA WIELKIEGO WOJNA Z SASAMI 772-804

W 785 Widukind poddał się i w następnym roku przyjął chrzest, ale nie miało to wiel­kiego wpływu na przebieg wojny. Wojna była okrutna i przyniosła trwałe skutki.

KARTAGINY l SYRAKUZ WOJNA 481-480 p.n.e

Kartagina, starożytne miasto-państwo w Afryce Północnej, panująca nad zachodnią Sycylią, niepokoiła się w początkach V w. wzrostem potęgi Syrakuz, greckiego mias-ta-państwa na Sycylii. Kartagina zorganizo­wała ogromną wyprawę, która pod wodzą Hamilkara Barkasa (zm. 480) wylądowała w Panormus...

KARTAGIŃSKA WOJNA DOMOWA 241 -237 p.n.e.

W pierwszej PUNICKIEJ WOJNIE w 241 Rzymianie rozbili flotę Kartaginy u Wysp Egadzkich i zdobyli całą Sycylię.

KASTYLIJSKA WOJNA DOMOWA 1065--1072

Po śmierci Ferdynanda I (zm. 1065), króla Kastylii i Leonu, jego potomkowie podzielili królestwo. Najstarszy syn, San-cho II (ok. 1038-1072), który został królem Kastylii, dążył do zjednoczenia Hiszpanii pod swoim panowaniem. Po nieudanej woj­nie TRZECH SANCHO prowadzonej prze­ciw kuzynom Sancho II...

KASTYLIJSKA WOJNA DOMOWA 1214--1218.

Po śmierci monarchów kastylij-skich, króla Alfonsa VIII (1155-1214) i kró­lowej Eleonory (zm. 1214) na tron wstąpił jedenastoletni Henryk I (1203-1217), a jego opiekunką została siostra Berengaria (Beren-guela) (1171-1246). Wobec planów grupy możnowładców przejęcia opieki nad Henry­kiem, a wraz z opieką...

KASTYLIJSKA WOJNA DOMOWA 1474--1479

Wbrew porozumieniu z przyrodnim bratem, królem Kastylii i Leonu Henry­kiem IV (1425-1475), księżniczka Izabela (1451-1504) z Kastylii poślubiła (1469) księcia Ferdynanda Aragońskiego (1452--1516). Henryka IV nieustannie nakłaniano, aby wyznaczył na następczynię tronu swą rzekomą córkę Joannę la...

KHMERÓW l CZAMÓW WOJNA 1144-1150

1150), król im­perium Khmerów (mniej więcej Kambodża i Laos) wpadł w gniew, gdy Dai Viet - czyli Annam (północna część Wietnamu) - i kró­lestwo Czampa (środkowy Wietnam) zawar­ły pokój i Czampa odmówiło wzięcia udziału w najeździe na Dai Viet (patrz wietnam­czyków i khmerów wojna 1123-1130).

KHMERÓW l CZAMÓW WOJNA 1167-1190

Po objęciu panowania w królestwie Czampa Dżaja Indrawarman IV (zm. po 1177), znę­cony olbrzymimi skarbami, rozpoczął najazd na sąsiednie imperium Khmerów (obecnie Kambodża i Laos). W 1171 Czamowie od chińskiego mandaryna (który dostał się do nich w wyniku katastrofy okrętu) dowie­dzieli się o...

KHMERÓW l CZAMÓW WOJNA 1191 -1203.

W 1191 Czamowie powstali przeciw pano­waniu Khmerów narzuconemu im zaledwie rok wcześniej (patrz khmerów i czamów wojna H67-U90).

KHMERSKO-SYJAMSKIE WOJNY ok. 1352--1444

Lud Tajów z królestwa Ajutthaja (południowy Syjam), założonego przez Ra­mę Thibodi I (1312-1369) około 1350, rozpoczął najazdy na imperium Khmerów na wschodzie. Około 1352 król Rama Thi­bodi mianował syna, księcia Ramesuena (zm. 1395), zarządcę Lop Buri (prowincja na południu kraju) dowódcą armii...

KIOWA INDIAN WOJNA 1874.

Indianie Kiowa zamieszkiwali surowe obszary pół­nocnego Teksasu, znane jako Starked Pla-ins, przecięte głębokimi kanionami wyżło­bionymi przez dopływy Red River (Rzeki Czerwonej). Indianie zimowali w kanionach, gdzie znajdowali trawę dla koni i schronie­nie przed śnieżycami. Gdy zapadła decyzja o ataku...

KOALICJI DRUGIEJ WOJNA 1798-1801

Najazd Francji na Włochy, wypędzenie papieża i utworzenie zależnych od Francji republik Rzymskiej, Liguryjskiej, Cisalpiń-skiej i Helweckiej spowodowały wybuch następnej wojny koalicyjnej (patrz koalicji pierwszej wojna 1792-1798).

KOALICJI PIERWSZEJ WOJNA 1792-1798.

Francuski Konwent Narodowy, uskrzyd­lony licznymi zwycięstwami odniesionymi w pierwszej fazie WOJEN REWOLUCYJ­NEJ FRANCJI, ofiarowywał pomoc wszyst­kim ludziom na świecie, którzy dążyli do wolności.

KOALICJI TRZECIEJ WOJNA 1805-1807

W 1805, w czasie NAPOLEOŃSKICH WO­JEN, cesarz Francji Napoleon (1769-1821) ogłosił się królem Włoch (wcześniej zaanek­tował Genuę), co spowodowało powstanie trzeciej koalicji, do której przystąpiły Wiel­ka Brytania, Austria, Rosja i Szwecja. Rezyg­nując z planu najazdu na Anglię, Napoleon wysłał...

KOLUMBII WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1810-1819

Po upadku króla Hiszpanii Ferdynanda VII (1784-1833), co było skut­kiem wojny z Napoleonem (patrz półwyspu iberyjskiego wojna 1808-1814), rada miasta Bogota w Nowej Granadzie (Kolumbia) zadeklarowała wprawdzie wierność królowi, ale do 1810 usunęła urzędników królew­skich i powołała juntę rządzącą prowincją.

KOLUMBIJSKA WOJNA DOMOWA 1861

Stany tworzące republikę zyskały na niezależności i gdy w 1860 rząd centralny chciał nad­zorować wybory w stanach Federacji i pod­porządkować rządowi centralnemu milicję tych stanów, wybuchła wojna domowa.

KOLUMBIJSKA WOJNA PARTYZANCKA 1976

Również w latach dziewięćdziesiątych nie­pokoje społeczne, działalność mafii nar­kotykowych oraz ugrupowań partyzanckich nie pozwala uznać wojny partyzanckiej w Kolumbii za zakończoną.