Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka

W czasie II wojny światowej, utwierdziły mnie w przekonaniu, że wojna na pewno zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka. Jej rozpaczliwe wyznania kreślą obraz przeżyć młodych i ich wojenny los.

„Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem , nikt na świecie nie jest od niej wolny” - uczyń te słowa mottem do literatury wojny i okupacji

 Literatura wojny i okupacji poruszała przede wszystkim problem wojny. „Rozmowy z katem” Kazimierza Moczarskiego udowadniają jak hitleryzm i wojna mogą zniszczyć osobowość.

Wpływ wojny na psychikę człowieka

Obserwujemy postępującą animalizację młodego człowieka, bo "wojna wyhodowuje zwierzęta". To człowiek, który zawsze będzie pamiętał wojenne przeżycia.

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackichdotyczących tego okresu

W wierszu Pokolenie Baczyński przedstawia straszliwą wizję świata i pokolenia wojny. Chwilą bez imienia nazywa poeta czasy swojej młodości wojennopowstańczej.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Wojna, front to śmierć. Wojna była wielką tragedią dla milionów ludzi. Na podstawie tych utworów możemy stwierdzić, że los ludzi w czasie II wojny światowej był bardzo okrutny i bezlitosny.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - ARMIA, WOJNA

Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej - Księga III O wojnie Stanisław Leszczyński Głos wolny wolność ubezpieczjący utworzenia silnej armii Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski stała armia (100tys.

Siła i słabość człowieka w literaturze o wojnie i okupacji

Bohaterowie Szczypiorskiego pod wpływem wojny zmienili się, ujawniły się ich prawdziwe oblicza. Towarzyszył mu każdego dnia i był główną słabością w okresie wojny i okupacji.

Druga strona wojny w "Pamiętnikach z Powstania Warszawskiego"

Działania wojenne toczą się na drugim planie, na pierwszy wysuwa się walka o przetrwanie bohatera, jego rodziny i przyjaciół. Ukazana jest reakcja cywila, bezbronnego, zamieszanego w wojenną zawieruchę.

Wojny Greków z Persami

W chwili gdy Grecy w miastach Hellady, południowej Italii i. Azji Mniejszej oddawali się swobodnym badaniom intelektualnym, i kiedy w  Babilonie i w Jerozolimie ostatni prorocy hebrajscy stwarzali dla ludzkości wolność sumienia, dwa awanturnicze ludy aryjskie, Medowie i Persowie, zawładnęli światem...

Obraz wojny

Najciekawszym utworem polskim ukazującym okrucieństwa wojny jest Transakcja wojny chocimskiej W. Obrazy okrucieństwa wojny odnajdujemy w wielu utworach literatury powojennej.

Wojny krzyżowe i przewaga papieży

Jedną z nich był obyczaj „wojny prywatnej”, który rozprzęgał  życie społeczne, a drugą nadmierna, nie znajdująca ujścia energia wojenna dolno-Niemców i chrześcijańskich Normanów, a w szczególności Franków i Normandów.

Amerykańska wojna o niepodległość

1788 konstytucję, która ustanawiała sprawniejszy rząd federalny z prezydentem na czele, posiadającym szeroką władzę, a słabe jeszcze poczucie jedności narodowej wzmocniła druga wojna z Anglią w r.

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

Teraz wojna toczyła się wszędzie. Najpierw zeppeliny, później bombowe aeroplany rozszerzyły obszar wojenny poza front Znikł starodawny, przyjęty w cywilizowanym prawie wojennym podział ludności na walczących i nie walczących.

Podstawowe informacje na temat systemu celnego UE

23 Traktatu ustanawiającego Wspulnote Europejską WTE, podstawą wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymiane towarową i obejmuje:- zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym-przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi Zasady funkcjonowania unii celnej regulują przede wszystkim artykuły 25-27 TWE.

Wspólna Taryfa Celna (WTO) i Zintegrowana Taryfa Celna (TARIC)

1995)2001 Doha ( Danhea) runda katarska - 2008 – nadal brak porozumienia ( głównym problemem jest handel i subsydia dla produktów rolnych) TARIC – Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich – zintegrowana taryfa celna Wspólnoty Europejskiej zawiera ona kompleksową informacje o środkach polityki handlowej stosowanej wobec krajów trzecich, mówi o cłach i innych narzędziach polityki celnej,

Kwestia zjednoczenia Korei - Wojna koreańska

Wojna utknęła w martwym punkcie, czego rezultatem był powrót do politycznego status quo. Atmosfera zimnej wojny doprowadziła do militarnej konfrontacji USA ze światem komunistycznym w Korei.

Konflikty Indochińskie - Pierwsza wojna indochińska

Nie pomogło to jednak Francji i Bao Daiowi w uzyskaniu przewagi, a tym samym zwycięstwa militarnego w wojnie z Armią Ludowo - Wyzwoleńczą DRW. , oznaczało to przełom w wojnie.

Konflikty Indochińskie - Wojna wietnamska

Polegał on na zmniejszeniu udziału wojsk amerykańskich w wojnie, przejęciu odpowiedzialności za działania wojenne przez Sajgon, zwiększeniu pomocy materialnej i szkoleniowej dla wojsk Wietnamu Płd. Skutki wojny są odczuwalne i dziś.

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Wojna bengalska - ostateczny podział subkontynentu

przez Indie samolotu Pakistańskiej Marynarki wojennej z 16 osobową załogą. „The Washington Post” opublikował w raporcie poświęconym konfliktowi pomiędzy Indiami i Pakistanem informację, iż konflikt o Kaszmir może doprowadzić do wybuchu wojny nuklearnej, gdyż obie strony są gotowe do użycia broni jądrowej w sytuacji kryzysowej.

Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

Wynik tej wojny był następujący: a) odblokowanie portu Eilat b) brak nowych nabytków terytorialnych Izraela c) Kanał Sueski został własnością Egiptu d) wojna była wyrazem słabości arabskiej,który nie udzielił Egiptowi żadnej pomocy e) W.