Wojciecha

Czytaj Dalej

Pomnik Wojciecha Bogusławskiego

Tym człowiekiem był Wojciech Bogusławski, założyciel oraz główny dyrektor Teatru Narodowego. Wojciech Bogusławski przyszedł na świat w 1757 roku, a zmarł 1829 roku, dożywając sędziwego wieku.

Typologia państwa wg Wojciecha Lamentowicza

1) Wg stopnia zewnętrznej suwerenności • Państwo w pełni suwerenne • Państwo częściowo zależne choś formalnie niepodległe • Państwa zależne 2) Wg stopnia cywilizacyjnego rozwoju • Rolnicze • Rolniczeo-przemysłowe • Niskouprzemysłowione • Wysokouprzemysłowione • Przemysłowe 3) Wg stopnia jednorodności etnicznej, narodowej • Państwa wieloetniczne o słabej więzi narodowej • Państwa wieloetniczne w których istnieje wiele grup narodowych o ...

Gniezno - katedra z relikwiami św. Wojciecha

Trójnawcwy kościół kryje wie­le cennych zabytków (m.in. nagrobek prymasa Zbignie­wa Oleśnickiego, wykonany przez Wita Stwosza w 1495 r). Po pożarze w 1945 roku został odbudowany. Przywrócono mu wówczas cechy gotyckiej świątyni, jaka stała na tym miejscu w XIV wieku Pozo­stałości wcześniejszych budowli...