Włoski

Czytaj Dalej

System partyjny Republiki Włoskiej

System Partyjny Pierwszej Republiki Włoskiej, lata 1945 – 1994 System I Republiki Włoskiej był klasycznym systemem wielopartyjnym. Rozdrobnienie sceny politycznej spowodowały spory regionalne, pogłębiająca się przepaść pomiędzy rozwiniętą ekonomicznie północą kraju, a zacofanym gospodarczo i społecznie południem. W tym okresie partie polityczne nawiązywały do trzech grup tradycji ideowych: 1. Laickiej (Włoska Partia Liberalna, Włoska Partia Republikańska oraz ...

Koper włoski

Jest to roślina zielna, w zasadzie dwuletnia, czasem bylina, zaliczana do rodziny Baldaszkowatych(Umbelliferae), występująca dziko w strefie śródziemnomorskiej, uprawiana od wiekóww różnych krajach świata. W Polsce jest hodowana głównie na obszarze województw południowych,zachodnich i środkowych. Istnieje...

Kuchnia włoska

Kuchnia włoska Kuchnia włoska zasłynęła prostotą i smakowitością potraw. Choć uważa się, że najważniejszą rolę odgrywają w niej potrawy mączne oraz owoce morza, nie jest to kuchnia monotonna. Bogactwo i różnorodność smaków wiążą się w dużej mierze z regionem, w którym potrawy są przyrządzane. Południowa kuchnia włoska jest uznawana za bardzo delikatną i lekkostrawną, a zarazem zdrową, dlatego też określa się ją mianem diety śródziemnomorskiej. To ...

Orzech włoski

Jest to piękne drzewo z rodziny Orzechowatych (Juglandaceae), występujące w stanie naturalnymw Azji, poczynając od Turcji, przez Iran, Indie, do Półwyspu Indochińskiego i Japonii.Od dawna orzech jest uprawiany w Europie, również w Polsce, jako drzewo owocowe.Orzech włoski wyrasta do 25 m wysokości. Pień...

Faszyzm włoski

WSTĘP W XX wieku zaistniały dwa nowe systemy polityczne, oba wywodzące się ze skrajnych odłamów - odpowiednio prawicy dla faszyzmu i lewicy dla komunizmu. Można śmiało stwierdzić, że jednym ze skutków I wojny światowej była eksplozja totalitaryzmu w Europie. Ogarnięte nim zostały od 1917 roku Rosja oraz od 1919 roku Włochy. W latach dwudziestych tendencjami nacjo-socjalistycznymi zostały ogarnięte Niemcy a w latach trzydziestych po system totalitarny sięgnęła też ...

Papież i włoscy biskupi

Kościół katolicki we Włoszech jest dziś bardziej pluralistyczny niż dawniej. Przynajmniejna płaszczyźnie społecznej i politycznej włoski świat katolicki nie jest monolitem. Ale jestpewien punkt zapewniający łączność z przeszłością: szczególna bliskość papieża. Wostatnich latach zmieniały się...

Opera włoska - Rossini, Verdi, Puccini i inni

Od 1597 roku opera rozwijała się we Włoszech, a następnie rozprzestrzeniła się po całej Europie. Jednak to włoscy kompozytorzy, tacy jak Claudio i Alessandro Scarlatti, długo pozostali najbardziej wpływowymi twórcami nowej formy artystycznej.

Tkwiąca swoimi korzeniami w tradycji literackiej, opera...

REGGIA MARINA - włoska marynarka wojenna

W chwili przystąpienia Włoch do wojny 10 czerwca 1940 r. flota wo­jenna tego państwa dysponowała 274 okrętami bojowymi, w tym: 4 pancernikami (oraz 2 w budowie), 22 krążownikami (8 ciężkich, 14 lekkich), 127 niszczycielami, 121 okrętami podwodnymi. Po­chopna decyzja Mussoliniego o roz­poczęciu wojny...

Opera włoska w Niemczech i Austrii

Hegemonia muzyki włoskiej w Niemczech i Austrii wytworzyła sytuacje niezwykle trudna dlamuzyki rodzimej. Kantorzy i organisci działajacy w tych krajach w XVII wieku nie stanowia ooficjalnym yciu muzycznym, choc ich działalnosc i dorobek miały sie stac podstawa najpełniejszego rozwoju baroku w muzyce. Ich...

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Kompozytorzy włoscy

Po I wojnie światowej w muzyce włoskiej zaznaczył się powrót do form instrumentalnych, co po okresie dominacji opery w tym ośrodku ozna­czało nawiązanie do wspaniałych tradycji włoskiego baroku w muzyce instrumentalnej. Wśród czołowych przedstawicieli muzyki włoskiej w XX wieku znaleźli się m.in...

Kościół włoski

Dzieje polityczne Włoch (1914-1958), kształtujące wewnętrzne warunki życia kościelnego, a przedewszystkim stosunek państwa do Kościoła, były bardzo zróżnicowane. Po wybuchu pierwszej wojnyświatowej, po krótkim okresie neutralności przystąpiono do niej (23.05.1915) po stronie aliantów. Wojnazaś...

Kościół włoski w świecie

Kościół włoski, również ze względu na swój dobrobyt ekonomiczny, w latach 80. stajesię coraz bardziej atrakcyjny także dla innych Kościołów. Wraz ze swymi projektamimiędzynarodowymi i wraz z rozwojem Konferencja Episkopatu Włoch zwraca się ku całemuświatu.

Kościół włoski zdobywa międzynarodową...

Włoskie Opera dei Congressi

Ruch włoskich katolików (Movimento Cattolico) z ostatnich. lat pontyfikatu Piusa IX doprowadził doutworzenia, kilku organizacji, które początkowo miały zamiar dokonania rekatelicyzacji całego społeczeństwai ujęcia przez katolików władzy. Liczono bowiem na rychły upadek Królestwa Włoch, które niepowinno...

Machiavelli - życie i twórczość na tle włoskiego odrodzenia

W mojej pracy zajmę się osobą Niccolo Machiavellego, którego życie przypadło na okres radykalnych zmian, a być może tylko nowych trendów, jakie pojawiły się w licznych państewkach włoskich u schyłku średniowiecza.. Mam tu na myśli renesans, czyli odrodzenie antycznych ideałów życia ludzkiego...

ŚWIATOWA WOJNA l NA FRONCIE WŁOSKIM 1915-1918

Włochy zachowały neutralność do 1915; 23 maja 1915 postanowiły przyłączyć się do aliantów, by walczyć ze swoim tradycyj­nym nieprzyjacielem, Austro-Węgrami (patrz światowa wojna i 1914-1918). Armia włoska rozpoczęła uderzenie w dolinie rzeki Soczy (Isonzo), ale Austriacy ufortyfikowali wznie­sienia...

WŁOSKA WOJNA MIĘDZY KAROLEM V A FRANCISZKIEM l PIERWSZA 1521-1525

Po wstąpieniu Karola V (1500-1558) na tron Świętego Cesarstwa Rzymskiego roz­poczęła się przeszło 40-letnia wojna między Habsburgami a Walezjuszami (Cesarstwo przeciw Francji) o hegemonię we Włoszech. Po zawarciu w 1521 przymierza z papieżem przeciw królowi Francji Franciszkowi I (1494-1547) Karol V...

WŁOSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1859--1861.

Dążąc do stworzenia królestwa w pó­łnocnych Włoszech, Napoleon III (1808-1873) i premier Piemontu (część Królestwa Sardynii), Camiłlo Cavour (1810-1861), zawiązali sojusz w celu wypar­cia Austrii z tego obszaru. Austria wypo­wiedziała wojnę i najechała Piemont w kwietniu 1859. W czerwcu 1859...

MALARSTWO WŁOSKIE

W XV w. dwa były najważniejsze centra malarstwa: Flandria i Toskania. Flandriapromieniowała na sztukę całej Europy na północ od Alp, nadając jej pewnewspólne piętno stylowe, odróżniające tę sztukę od włoskiej. Ale szkoła flamandzkamiała też swoje ekspozytury na południu, mianowicie na Półwyspie...

WŁOSKIE WOJSKA LĄDOWE

W chwili przystąpienia do wojny 10 czerwca 1941 r. liczyły 1 678 tys. żołnierzy w 72 dywizjach (w tym m.in. 43 piechoty, 5 górskich, 3 pan­cerne, 3 szybkie), z których poważną część miała niepełną wartość bojową; stany dywizji były niepełne, żołnierze w większości źle wyszkoleni, brako­wało...

Polacy w kampanii włoskiej

Już od roku 1940 marynarze polscy oswajali się z akwenami Morza Śródziemnego. Działały tu bazujące w Gibraltarze kutry służby specjalnej, przewożąc z okupowanych przez wroga wybrzeży rozbitków wojskowych z kampanii francuskiej, ochotników, polityków, agentów wywiadu. W eskorcie wielkiego konwoju...