Włodzimierz

Czytaj Dalej

CZERKAWSKI WŁODZIMIERZ

ur. 17 II 1868 w Bursztynie (k. Halicza), zm. 18 XII 1913 w Krakowie, Ekonomista i działacz społeczny.

Po studiach na UJ, w Paryżu i Berlinie habilitował się 1893 na UJ, a 1897 został prof, ekonomiki i statystyki. W dziełach Teoria czystego dochodu z ziemi (Lw 1893) i Wielkie gospodarstwa, ich istota i...

DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia

DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia, ur. 22 VI 1825 w Jaryszowie (Podole), zm. 18 IX 1899 w Poturzycy (wsch. Galicja), przyrodnik, działacz gosp. i kult., kolekcjoner, mecenas. Zgromadzoną przez ojca, Józefa Kalasantego, w Poturzycy cenną bibliotekę przeniósł 1857 do Lwowa, znacznie wzbogacił dziełami...

MACIĄG WŁODZIMIERZ

MACIĄG WŁODZIMIERZ, ur. 3 I 1925 w Brześciu nad Bugiem, krytyk lit., prozaik. Studiował polonistykę na UJ, m. in. pod kierunkiem K. Wyki; od 1953 czł. zespołu red. tyg. —> „Życie Literackie". Zajmuje się współcz. prozą pol., zwł. jej problematyką ideowo-społeczną (szkic programowy Sprawa...

PERZYŃSKI WŁODZIMIERZ

PERZYŃSKI WŁODZIMIERZ, ur. 6 VII 1877 w Opocznie pod Radomiem, zm. 21 X 1930 w Warszawie, prozaik, komediopisarz, poeta. Syn dziennikarza warsz. Henryka, studiował na wydz. filoz. UJ, 1899-1901 przebywał we Francji, Egipcie i Włoszech. W 1901-04 współred. „Głosu Narodu" w Krakowie, 1905 osiadł w...

PIETRZAK WŁODZIMIERZ, pseud. Andrzej Ados, Juliusz Wolden, Balk

PIETRZAK WŁODZIMIERZ, pseud. Andrzej Ados, Juliusz Wolden, Balk, ur. 7 VII 1913 w Warszawie, zm. 22 VIII 1944 tamże, krytyk lit., poeta i prozaik. Jako uczeń gimn. w Kaliszu redagował 1928-31 szkolne pismo „Świt", 1931-36 student prawa UW, uczestniczył w wieczorach poet Koła Polonistów. Czł. Klubu...

SŁOBODNIK WŁODZIMIERZ

SŁOBODNIK WŁODZIMIERZ, ur. 19 IX 1900 w Nowoukraince (Ukraina), poeta, tłumacz. Od 1902 mieszkał w Warszawie. studiował polonistykę na UW. Wiersze w czasopismach ogłaszał od 1922. Należał do grupy lit. Smok (1924), nast. do Kwadrygi; 1936 nawiązał współpracę z —> „Lewarem". Po wybuchu wojny...

SOKORSKI WŁODZIMIERZ

SOKORSKI WŁODZIMIERZ, ur. 2 VII 1908 w Aleksandrow-sku (Rosja), działacz polit. i kult., publicysta, krytyk lit., prozaik. W l. międzywojennych czł. PPS-Lewicy i KPP, 1931-36 więziony, współpracownik pism lewicowych („Dziennik Popularny", „Oblicze Dnia"), pod pseud. Andrzeja Sokory ogłosił powieść...

SPASOWICZ WŁODZIMIERZ

SPASOWICZ WŁODZIMIERZ, ur. 16 I .1829 w Rzeczycy (Białoruś), zm. 27 X 1906 w Warszawie, prawnik, polityk, publicysta, krytyk i historyk literatury. Ukończył prawo w Petersburgu, 1852 uzyskał doktorat; 1857-61 prof. prawa na uniw. w Petersburgu; 1859 wydawał z J. Ohryzką czasopismo „Słowo"; 1861 podał...

STEBELSKI WŁODZIMIERZ, pseud. Mgła, Roman Zero i in.

STEBELSKI WŁODZIMIERZ, pseud. Mgła, Roman Zero i in., ur. 31 VIII 1848 w Magierowie (wsch. Galicja), zm. 22 XII 1891 w Warszawie, poeta. Studiował w Wiedniu i Lwowie. Pochodził z rodziny ukr. i w tym języku rozpoczął twórczość lit. w czasopismach ukr. 1864 pod pseud. Bojan (wyd. os. opowiadania Monach...

STEYER WŁODZIMIERZ, pseud. Brunon Dzimicz

STEYER WŁODZIMIERZ, pseud. Brunon Dzimicz, ur. 27 VII 1892 w Montrealu (Kanada), zm. 15 IX 1957 w Gdańsku, kontradmirał, 1947-50 dowódca pol. Marynarki Wojennej, pisarz; w czasie I wojny świat, służył w marynarce ros. (gawędziarskie powieści wspomnieniowe Samotny krążownik, druk. 1930 w piśmie „Rybak...

TETMAJER WŁODZIMIERZ

TETMAJER WŁODZIMIERZ, ur. 31 XII 1861 w Ludźmierzu pod Nowym Targiem, zm. 26 XII 1923 w Krakowie, brat przyrodni Kazimierza, malarz, poeta i prozaik, publicysta; działacz ludowy. Studiował malarstwo w krak. Szkole Sztuk Pięknych (gł. u Matejki), w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Ukończył ponadto...

WNUK WŁODZIMIERZ

WNUK WŁODZIMIERZ, ur. 15 V 1915 w Zakopanem, prozaik i publicysta. Ukończył prawo na Uniw. Pozn., studiował filozofię na UJ. W 1939—41 więzień obozów koncentracyjnych (Stuthof, Sachsenhausen), od 1943 w konspiracji w Warszawie. Po wojnie w Sopocie, od 1953 w Krakowie. Działacz Zw. Podhalan. Ogłosił...

WOLSKI WŁODZIMIERZ

WOLSKI WŁODZIMIERZ, ur. 9 X 1824 w Pułtusku, zm. 29 VII 1882 w Brukseli, poeta, powieściopisarz. Osierocony wcześnie przez; rodziców, wychowywał się w Warszawie; jako uczeń 1833-41 gimn. przesłuchiwany był 1841 w związku z patriot. konspiracją (należał do grupy K. Levittoux). Od 1842 (1841?)...

WYSOCKI WŁODZIMIERZ

WYSOCKI WŁODZIMIERZ, ur. 1846 w Romanowie (Wołyń), zm. 11 VIII 1894 w Kijowie, poeta, satyryk. Mieszkał w Kijowie, gdzie prowadził zakład fotograficzny, przyjaźnił się z E. Orzeszkową i I. Franką; w poł. l. osiemdziesiątych związany był z grupą „ukrainofilów". W. uprawiał satyrę, poemat...

ZAGÓRSKI WŁODZIMIERZ, pseud. Chochlik, Publicola

ZAGÓRSKI WŁODZIMIERZ, pseud. Chochlik, Publicola, ur. 7 XI 1834 w Czechach (wsch. Galicja), zm. 13 II 1902 w Warszawie, satyryk, liryk, powieściopisarz, felietonista. Pochodzenia ziemiańskiego, wychowany na wsi, powracał do niej wspomnieniami przez całe życie. Ukończył szkołę inżynierii wojsk, w...

ŻELECHOWSKI WŁODZIMIERZ

ŻELECHOWSKI WŁODZIMIERZ, ur. 8 VI 1893 w Krakowie, zm. 4 X 1954 w Katowicach, mąż -> J. Zabierzewskiej-Żelechowskiej, poeta i prozaik. Syn malarza, Kaspra. Podczas studiów prawniczych i ekon. w Krakowie związany ze środowiskiem artystyczno-literackim. Od 1923 na Śląsku, czynny w organizacji życia...

Św. WŁODZIMIERZ WIELKI

Syn Świętosława, książę kijowski od 980, po śmierci brata Olega i zamordowaniu drugiego brata, Jaropełka, zdobył Kijów i stał się jedynym władcą Rusi Kijowskiej, której granice znacznie rozszerzył.

W 988-89 przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową z rąk Bizancjum i pojął siostrę...

WŁODZIMIERZ MONOMACH

1053-1125, Syn Wsiewołoda Jarosławowicza i krewnej cesarza bizantyjskiego Konstantyna Monomacha (stąd przydomek; gr. monómachos 'walczący w pojedynkę'); wielki książę kijowski od 1113, pobił Połowców w 1111.

W swym Testamencie napisanym dla synów, będącym pierwszym znanym utworem świeckiej lit. ros...

Włodzimierz Kotoński

Jednym z pierwszych entuzjastów muzyki elektronicznej i innych form muzyki eksperymentalnej był Włodzimierz Kotoński (ur. 1925). Styl kompozytora kształtował się ewolucyjnie — od zainteresowań folklorem góralskim (Tańce góralskie na orkiestrę, 1950) po awangardowe techniki twórcze. Ten nowy okres...

KUKIEŁ MARIAN WŁODZIMIERZ (1885-1973) - generał

Oficer I Brygady Legionów, od 1918 r. służył w Wojsku Polskim,początkowo jako zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. W cza­sie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. wyróżnił się jako dowód­ca pułku-brygady. W 1926 r. pod­czas przewrotu majowego był do­wódcą grupy wojsk rządowych, a w 1930 r., przeniesiony...