Włocławek

Włocławek

Czytaj Dalej

Włocławek

Miasto powiatowe (1975-98 wojewód­zkie) nad Wisłą i jej lewym dopływem Zgłowiączką w Kotlinie Włocławskiej. Przez centrum miasta przebiega droga nr 1 oraz linia kolejowa Kutno - Toruń - Bydgoszcz. 123 tys. mieszkańców. W X w. u ujścia Zgłowiączki rozwinęła się osada nadrzeczna, a na przełomie X...

WŁOCŁAWEK i jego związki z literaturą

WŁOCŁAWEK, miasto woj. nad Wisłą, znane do 1679 pod nazwą Włocław. Jeden z gł. (obok —» Inowrocławia) ośrodków miejskich Kujaw. W XI w. gród piastowski. Wzmianki o W. występują w kronice Galla-Anonima. Od XII w. siedziba biskupów kujawskich. Działali tu: astronom Mikołaj Wódka, bp Piotr z Bnina...

Postępowanie egzekucyjne dr.Bukowski Zbigniew WSHE włocławek

Pojęcie i cel postępowania egzekucyjnego Działania administracji publicznej powinny być skuteczne. Dlatego administracja musi dysponować środkami zapewniającymi wykonanie nakazów i zakazów wynikających z przepisów prawa, jak i aktów administracyjnych. Muszą istnieć środki gwarantujące wykonanie zakazów i nakazów administracyjnych . Aby akty administracyjne były skuteczne muszą być sankcje. Organy administracji publicznej muszą mieć środki do przeprowadzenia swej ...

Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego dr Churski Paweł WSHE Włocławek

1.potrzeby w społeczności lokalnej. Potrzeby egzystencjalne Funkcjonowanie gospodarstw domowych, mają charakter materialny i niematerialny Powstawanie nowych placówek produkcyjno –usługowych Niematerialne – usługi odbywające się „ na ludziach” stanowią podstawę warunków życia. -Potrzeby rezydencjalne (mieszkaniowe) kwestia warunków mieszkaniowych: stan, wielkość, infrastruktura -potrzeby kulturalne -potrzeby społeczne potrzeby jakie powinny się rozwijając ...

Pozytywny i negatywny wpływ wybudowania zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Włocławek.

Biorąc pod uwagę temat zalet i wad zbiorników wodnych trzeba wziąć pod uwagę iż jakakolwiek obecność człowieka wpływa na, oraz zmienia środowisko zmieniając jego naturalny stan, wobec czego każda większa ingerencja człowieka wytwarza niepożądane efekty z punktu widzenia ochrony środowiska. Powstanie zbiornika wodnego takiego jak dwa wymienione jest dużą ingerencją z racji swojej wielkości i nie możemy z tego względu mówić o terapeutycznych dla środowiska aspektach ...