Połączenie Włoch i Niemiec

W XIX wieku w Europę ogarnęła rewolucja i wiele narodów zaczęło darzyć do niepodległości lub jak np. państwa niemieckie czy włoskie do zjednoczenie. Pierwsze próby zjednoczenia tych dwóch krajów zaczęły się w lata 40 XIX wieku podczas tak zwanej Wiosny Ludów.

Państwa włoskie podczas Wiosny Ludów...

OPISZ PROCES JEDNOCZENIA WŁOCH

Bezpośrednio przed rokiem 1861 Włochy były tylko pojęciem geograficznym. Jako pojęcie polityczne Włochy istnieją bez przerwy dopiero od 1861 r, ale to nie znaczy że powstało ono dopiero wówczas. Już w 1802r Republika Cisalpińska otrzymała nazwę Republiki Włoskiej , a w 1805 r Napoleon przyjął króla...

Władcy Włoch

Nowożytna historia Włoch, zjednoczonych dopiero w latach 60. XIX wieku, pełna jest politycznych zawirowań, wojen i snów o potędze. W ostatnich zaś latach afery w sferach rządowych rzuciły cień na partie rządzące.

Pomimo pełnej chwały przeszłości Włochy były podzielone i pozostawały pod rządami...

Zjednoczenie Włoch

Do XIX wieku Włochy były podzielone i zdominowane przez obce mocarstwa. Zjednoczenie półwyspu dokonane zostało dzięki pogodzeniu pozornych przeciwności - politycznego pragmatyzmu i eksplozji nastrojów rewolucyjnych.

Po kilku wiekach wewnętrznego rozbicia, Włochy zostały częściowo i tymczasowo...

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Powstanie styczniowe, powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863 do wiosny 1864 i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś, w mniejszym stopniu Ukrainę. Spowodowane nasilającym się rosyjskim uciskiem narodowym.

Przygotowania do powstania

Przygotowania do...

Zjednoczenie Włoch

W 1848r. w wielu częściach Europy miały miejsce protesty i bunty zwane Wiosną Ludów. Pokazały one, że ludzie nie byli zadowoleni z rządów, że chcieli i powinni mieć wpływ na władzę. Władcy dążyli do stłumienia siłą tych wystąpień i chcieli przywrócić stary system władzy. Jednak wydarzenia z...

Zjednoczenie Włoch. Zjednoczenie Niemiec

ZJEDNOCZENIE WŁOCH Od 04.03.1848r. Królestwo Sardynii (Piemontu) było jedyną monarchią konstytucyjną na ziemiach włoskich. Burżuazja uważała zjednoczenie ze niezbędny warunek dalszego ich rozwoju gospodarczego. Camillo Cavour, który w 1852r. został premierem, uznał plan zjednoczenia Włoch za realny. W czasie wojny krymskiej Sardynia przyłączyła się do koalicji antyrosyjskiej i rozpoczęła politykę zbliżenia z Francją. W 1858r. doszło do tajnego spotkania ...

Włochy - Słynne miasta Włoch

Piza położona jest nad rzeką Arno. Znajduje się tam jedna z najsłynniejszych budowli świata krzywa wieża(inaczej kampanila), obecnie przechylona o 5 m w stosunku do słynnej katedry z amboną Giovanniego Pisano i baptysterium katedralnego z amboną Niccolo Pisano. W Pizie znajduje się również cmentarz...

Na czym polegał zbrodniczy charakter systemów totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch.

Na czym polegał zbrodniczy charakter systemów totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch. W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku w kilku krajach na świecie pojawiły się rządy totalitarne. O takiej formie władzy można mówić w odniesieniu do Rosji Radzieckiej, III Rzeszy Niemieckiej, Włoch, a także do Japonii i krajów uzależnionych od wyżej wymienionych. W krajach tych z wyjątkiem ZSRR istniały systemy oparte na ideologii faszystowskiej. ZSRR opierała się na ...

Polityka kolonialna Włoch

? Włosi w 1889 roku zdobyli część Somalii, potem port Massauna na Morzu Czerwonym oraz założyli kolonię Erytrea sąsiadującą z niepodległą Abisynią (dzisiejsza Etiopia). ? W 1889 roku tron etiopski objął negus negesti, czyli król królów Menelik II ? Menelik II zdawał sobie sprawę, że położona dotychczas na uboczu Etiopia po zbudowaniu Kanału Sueskiego stała się łakomym kąskiem. Król zdawał sobie także sprawę z tego, iż kraj wymagał reform. ? W 1889 roku ...

JAN PAWEŁ II I WŁOCHY - Program dla Włoch

Program Jana Pawła II dla Włoch wyraźnie objawia się w przemówieniu wygłoszonym wLoreto w 1985 t., na kongresie Kościoła włoskiego. W związku z tą szczególną okazją,wobec przedstawicieli różnorodnych rzeczywistości Kościoła katolickiego we WłoszechOjciec Święty stwierdza, że potrzebne jest...

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - PROBLEM WŁOCH

 

Południowe księstwa Rzeszy były w tym czasie w wysokim stopniu zainteresowane tym, co działo się na południe od Alp. Panujący tam chaos i walka o koronę włoską, o którą zabiegali sąsiedzi Rzeszy — królowie Burgundii, otwierały książętom Szwabii i Bawarii widoki rozszerzenia swych posiadłości...

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PIERWSZA WYPRAWA FRYDERYKA I DO WŁOCH

 

Sytuacja uległa jednak zmianie z tą chwilą, gdy w r. 1152 po zgonie Konrada III korona przeszła w ręce jego kuzyna Fryderyka I Rudobjrodego (Barbarossy). Młody ten władca potrafił załagodzić spór z Welfami, przekazu jąć Henrykowi Lwu, synowi Henryka Pysznego, Saksonię.

Osiągnięta tą drogą...

Zjednoczenie Niemiec i Włoch

 

18 stycznia 1871 w sali lustrzanej w Wersalu dokonano oficjalnego proklamowania cesarstwa niemieckiego.

20 września 1870 wojska włoskie wkraczają do Rzymu, tym samym zakończyło się zjednoczenie Włoch.

Wpływ podłoża histerycznego na funkcjonowanie instytucji prawnych (przykład Włoch")

O tym jaki stan charakteryzuje dane społeczeństwo, decyduje historia.

* Tak, więc konsekwencje historycznych perturbacji mogą być nie zwykle długo odczuwalne. Instytucje -  układy społeczne, które warunkują ich działanie ewoluowały czasie, ale nie możemy być pewni, czy osiągnęły unikatowy i dobrze...

System partyjny Włoch jako przykład klasycznego systemu wielopartyjnego, kierunek jego ewolucji – ogólny zarys

- początek republiki był związany z trójpartyjną koalicją w składzie: chrześcijańscy demokraci, socjaliści, komuniści (trwała do 1947 r.) 

- po upadku koalicji dochodzi do sojuszu chadecji z partiami tzw. trzeciej siły – liberałami, republikanami i socjaldemokratami

- najważniejszą rolę w tym...

System wyborczy Włoch i instytucje demokracji bezpośredniej

Parlament: 

Izba Deputowanych - czynne prawo wyborcze: 18 lat; bierne: 25 lat

Senat – czynne: 25 lat; bierne: 40 lat

- system wyborczy wprowadza zasadę obowiązkowego udziału obywateli w wyborachInstytucje demokracji bezpośredniej:

- referendum

• jest stosowane w sprawach konstytucyjnych i ustaw...

Uprawnienia prezydenta Włoch wobec innych organów państwa

- kandydat na prezydenta musi mieć ukończone 50 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i politycznych 

Uprawnienia prezydenta:

a) w stosunku do parlamentu

- prawo zarządzania wyborów do izb i ustalania terminu ich pierwszego posiedzenia

- prawo kierowania orędzia do izb

- prawo wyrażania zgody na...

Modele decentralizacji administracji na przykładzie Włoch

Włochy są państwem jednolitym o dużej decentralizacji władzy. Z 20 regionów 5 działa na podstawie specjalnych statusów- jest to pewna forma autonomii przewidziana dla regionów z dużymi mniejszościami narodowymi lub posiadających swoja specyfikę i odrębność (np. Sycylia, Górna Adyga). Po nowelizacji...

Włochy - Słynne budowle Włoch

- Koloseum. Największy amfiteatr świata starożytnego , Wzniesiony w Rzymie przez cesarza z Dynastii Flawiuszów . Otwarty w 80 roku. Jedno z największych osiągnięć Rzymskiej architektury.

- Forum Romanum. Jest to główny i najstarszy rynek starożytnego Rzymu. Znajdują się na nim liczne świątynie...