Dante w sarmackim odzieniu - Krótka rozprawa, Wizerunek własny, Żywot człowieka poczciwego

„Nasz to jest Dante” — pisał o Reju, jeszcze za jego życia, jeden z najwybitniejszych humanistów polskich XVI w. Andrzej Trze-cieski; inny renesansowy twórca nazywał go ,,Wergiliuszem Sar-macji”. Nie mógł się więc autor Zwierciadła uskarżać na brak popularności i zrozumienia u swoich współczesnych...

SKŁADKA NA UDZIALE WŁASNYM

Składka ubezpieczeniowa pozostająca w dyspozycji zakładu ubezpieczeń po odprowadzeniu dla reasekuratora części składki odpowiadającej przekazanemu do reasekuracji ryzyku.

Błona własna kanalika krętego jądra

Spoczywa na niej nabłonek plemnikotwórczy wraz z komórkami podporowymi Sertolego. W jej skład wchodzi:

błona podstawna nabłonka plemnikotwórczego;

warstwa środkowa zbudowana z kilku pokładów komórek mioidalnych (mają słabą zdolność kurczenia się, zawierają włókienka kurczliwe zbudowane z...