Pervin John: Teoria społeczno - poznawcza - Poczucie własnej skuteczności a depresja

Poczucie własnej nieskuteczności w odniesieniu do nagradzających wyników prowadzi do depresji.

Osoby chore na depresje stawiają sobie nader wysokie cele i standardy a kiedy ich nie osiągną obwiniają siebie. Niska ocena własnej skuteczności może także prowadzić do gorszego wykonania zadania i nie...

Konsumpcja jako sposób kreowania własnej tożsamości

„Świadomość czy potrzeba posiadania tożsamości pojawia się wówczas, kiedy okazuje się,  że odpowiedź na pytanie, kim jestem? i gdzie należę? – […] wcale nie jest jasna ani prosta”.   

Konieczność aktualizacji tożsamości wydaje się być zatem nieunikniona, zwłaszcza jeśli rozpatrujemy ją w...

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ROZWOJOWE WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE - Wiek poniemowlęcy: Rozwój obrazu własnej osoby

U dzieci wieku od 2 do 3 lat następuje rozwój odrębności psychicznej i poczucie własnego „Ja” czyli światowość siebie jako osoby. Dzieci zaczynają używać zaimka „ja w tzw. „Pędzie posiadania” – przywłaszczenia sobie przedmiotów i obrony własnych rzeczy przed rówieśnikami oraz w „dziecięcym...

Indukcja wzajemna i własna

Mamy rdzen z nawiinetymi na niego dwoma zwojami, tak ze tworza one dwa obwody 1 i 2.

Obwod 2 znajduje sie w zmiennym polu magnetycznym wytwarzanym przez obwod 1.

Powoduje to powstanie w nim SEM indukcji E2:

E2 = -Y/t Y - strumien indukcji elektromagnetycznej

Y = L21*I1

L21 - indukcja wzajemna w obwodzie...

Jak założyć własną działalność gospodarczą

Postanowiłam założyć własna firmę. Moim pomysłem jest sklep"MŁODZIK" z odzieżą militarna. W mojej miejscowości w najbliższych okolicach nie ma sklepu z ostatnio tak popularną wśród młodzieży odzieżą. Pojedyncze ubrania można znaleźć w innych sklepach ale nie ma konkretnego miejsca które by posiadało całą kolekcje. W wyposażeniu sklepu znajda się nie tylko spodnie, koszulki, koszule, bluzy i kurtki ale także paski, buty, zegarki. Wszystkie te części będą ...

Projekt założeń i ogólny schemat kampanii reklamowej dla „własnej” firmy.

Projekt założeń i ogólny schemat kampanii reklamowej dla „własnej” firmy. Krótka charakterystyka firmy. Działamy na rynku od 2006 r. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia posiadamy dużą wiedzę i praktykę, służymy również radą w doborze materiałów i zagospodarowaniu przestrzeni. Nasi klienci to zarówno osoby prywatne ...

Indywidualna działalność gospodarcza-stworzenie własnej firmy.

GABINET KOSMETYCZNY „ MONALISA” POMYSŁ : Moim zamiarem jest otworzenie gabinetu kosmetycznego .Pomysł ten powstał w wyniku mojego zainteresowania kosmetologią , a w szczególności sztuką makijażu. Uważam , że wiele kobiet marzy o tym , aby w pewnych ważnych dla nich dniach , wyglądać pięknie. Nie każda z nich potrafi zrobić sobie taki makijaż , a ja to potrafię. Po przeprowadzonych badaniach ankietowych okazało się , że w okolicy w której mieszkam ( ...

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA NA UDZIALE WŁASNYM

Odszkodowania i świadczenia brutto pomniejszone o kwoty otrzymane lub należne od reasekuratorów i retrocesjonariuszy z tytułu partycypowania w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach, i zgodnie z zawartymi umowami reasekuracji. Partycypowanie reasekuratorów i retrocesjonariuszy obejmuje w szczególności:...

„Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń.

 Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby – jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Gdy jesteśmy...

Źródła kapitału własnego

 

wkłady kapitałowe właścicieli, wnoszone w formie udziałów, subskrypcji akcji itp., tworzące kapitał podstawowy, noszący różne nazwy – w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa (np. kapitał założycielski, udziałowy, zakładowy, akcyjny),

zyski pozostawione do dyspozycji...

„Człowiek nie może żyć bez miłości” rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń

Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Gdy jesteśmy kochani...

Bohater „Ferdydurke” w poszukiwaniu własnej wolności

„Ferdydurke” przedstawia próbę walki z formą 30-letniego Józia który nagle został wepchnięty w dzieciństwo. Prof.Pimko zmusza go do pójścia do szkoly ktora ma produkować ludzi „upupionych” „zielonych” czyli niedojrzałych, niedorosłych, niezdolnych do samodzioelnego myslenia. Typowym przykladem „ugembiania”...

Najważniejsze zadania własne gminy

Zadania własne – zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego (konstytucja)

Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w...

Obszar zadań własnych samorządu terytorialnego

zadania związane z infrastrukturą techniczną (gminy, powiatu, województwa) są to drogi, wodociągi, komunikacja publiczna, elektryczność

potrzeby o charakterze społecznym(potrzeby o charakterze edukacyjnym, ochrona zdrowia, opieka społeczna)-jest to administracja świadcząca

porządek i...

Podmiotowość w wychowaniu - Brak gotowości do ponoszenia konsekwencji własnego sprawstwa wskutek...

niedojrzałości moralnej do podejmowania umów z ludźmi (Kwieciński, Michalik);

nie dorastania do ról i sytuacji;

zafałszowanego obrazu siebie jako kogoś doskonałego;

braku jasno sprecyzowanych kryteriów, reguł postępowania;

nadmiaru wolności i nieumiejętności jej...

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Opinia własna

Według mnie był to chyba najtragiczniejszy okres w historii Polski, no może za wyjątkiem wojen w XX w. Polska praktycznie nie miał własnego zdania, w kraju, ani na arenie międzynarodowej. O całym jej losie, jak mogliśmy przeczytać wyżej, decydowały trzy państwa: Austria, Prusy i Rosja. Jedynym...

Pomoc własna i obrona konieczna

Ogólnie pomoc własna przedstawiać się może jako:

samopomoc – ofensywna postawa zmierzająca do przywrócenia naruszonego stanu prawnego

obrona konieczna – mająca obronny charakter, celem której jest ochrona istniejącego stanu prawnego przed bezprawiem .

O ile państwo zwalczało samopomoc (...

„Zapuszczenie własnych korzeni” (Cialdini)

 

Zaangażowanie prowadzące do wewnętrznych zmian w człowieku polega na „zapuszczeniu własnych korzeni" w te zmiany. Osoba wywierająca wpływ nie musi podejmować starań podtrzymujących jej oddziaływanie. Wystarczy zdać się na siłę ludzkiego dążenia do konsekwencji.

>

WIZERUNK WŁASNY ŻYWOTA CZŁOWIEKA POCZCIWEGO, wierszowany traktat moralistyczny M. Reja

WIZERUNK WŁASNY ŻYWOTA CZŁOWIEKA POCZCIWEGO, wierszowany traktat moralistyczny M. Reja, wyd. w Krakowie 1558, u M. Wirzbięty (wznów. 1560, 1585), swobodna przeróbka łac. poematu Zodiacus vitae (1535-36), pióra M. Palingeniusa (właśc. P.A. Manzolli). Dzieło humanisty z Ferrary jest śmiałym wywodem zasad...

Przedstaw zadania własne i zlecone gminy

 

Własne:

związane z infrastrukturą techniczną

związane z infrastruktura społeczną

związane z utrzymywaniem porządku publicznego

związane z ładem przestrzennym i ekonomicznym

Zlecone są zadaniami należącymi do administracji rządowej przekazywanymi samorządom do...