Władysława

Czytaj Dalej

RZĄDY WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

Czasy rządów Władysława Łokietka przypadały na bardzo trudny okres w naszej historii. Polska była otoczona przez mocarstwa , które posiadały wrogie plany dotyczące jej ziem. Fakt zjednoczenia kraju pod ręką jednego władcy kładł cień na ich zamiary. O ile łatwo było wpływać z zewnątrz na losy...

Recenzja książki Władysława Smoleńskiego pt.: „Szkoły historyczne w Polsce”

Recenzja książki Władysława Smoleńskiego pt.: „Szkoły historyczne w Polsce” Praca Władysława Smoleńskiego pt.: „Szkoły historyczne w Polsce” została wydana w Warszawie w 1986 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Książkę wydrukowano w miękkiej okładce na papierze o dość niskiej jakości. Praca składa się ze 140 stron, książka zawiera sześć rozdziałów, jednak bez tytułów. Publikacja nie została zaopatrzona ...

Recenzja pisma pedagogicznego autorstwa Jana Władysława Dawida

Recenzja pisma pedagogicznego autorstwa Jana Władysława Dawida pt. „O duszy nauczycielstwa” „Utopia czy życie – głowa wysoko a stopa nisko?” Pismo Jana Władysława Dawida pt. „O duszy nauczycielstwa” to filozoficzna wykładnia zasad, jakimi winien kierować się prawdziwy pedagog, to utopijny traktat na temat nauczycielstwa i nierealny program zadań, jakie powinny przyświecać wszystkim tym, którzy czują w sobie wolę wychowywania. Dawid już na samym początku ...

Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego

Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego

Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego. W domu jego żywe były tradycje walk o wolność. Również w gimnazjum, do którego uczęszczał, panowała atmosfera...

Paca w kancelarii królewskiej i kariera kościelna Władysława z Oporowa (ok. 1395 – 1453) w latach 1428 – 1434.

Celem mojej pracy jest przedstawienie sylwetki Władysława Oporowskiego, który był najwybitniejszą postacią z rodu Oporowskich, herbu Sulima. Z pokolenia na pokolenie kolejny członek tego rodu władał posiadłościami znajdującymi się w dawnym powiecie orłowskim, w województwie łęczyckim. Obecnie majątek tej rodziny znajduje się w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim. Władali oni tą majętnością do początków XVII wieku. Ramy czasowe określone w temacie mojego ...

MADONNA BUSOWISKA, nowela Władysława Łozińskiego

MADONNA BUSOWISKA, nowela Władysława Łozińskiego, prwdr. w „Przeglądzie Pol." 1886, wyd. os. w Krakowie 1892. Uważana za jeden z najwybitniejszych utworów pisarza, odznacza się dramatyzmem oraz zwięzłością kompozycji. Fabuła koncentruje się wokół postaci rus. wieśniaczki Nasty, która funduje...

OKO PROROKA, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść hist. Władysława Łozińskiego

OKO PROROKA, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść hist. Władysława Łozińskiego, wyd. we Lwowie 1899 pod pseud. Władysław Lubicz. Akcja utworu toczy się na przełomie 1 i 2 ćwierćwiecza XVII w. Jego bohaterem i zarazem narratorem jest Hanusz Bystry, syn wolnego chłopa przewożącego towary na...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Elekcja Władysława IV (1632)

 

Zygmunt III zmarł w kwietniu 1632 r. po 45 latach panowania. Bezkrólewie trwało bardzo krótko, gdyż krajowi zagrażała wojna z Rosją.

Już w listopadzie królem obwołano najstarszego syna zmarłego monarchy, WŁADYSŁAWA WAZĘ, w którym od dawna upatrywano następcę...

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Polityka wyznaniowa Władysława IV

 

Do ważniejszych osiągnięć Władysława IV w polityce wewnętrznej należało uregulowanie stosunków między wyznaniami chrześcijańskimi. W 1633 r. król, mianując kijowskiego metropolitę Piotra Mohyłę, uznał hierarchię Cerkwi prawosławnej, a w ten sposób samą Cerkiew (od unii brzeskiej formalnie...

Odbudowa gospodarki polskiej w latach 1918 – 1925. Reformy skarbowe Władysława Grabskiego

Mimo załamania, jakie przeżyła gospodarka na ziemiach polskich wskutek wojny i rozbicia tradycyjnych struktur ekonomicznych, stosunkowo szybko rozpoczął się proces jej odbudowy. Po zakończeniu wojny polsko – radzieckiej nastąpił okres rozwoju rolnictwa. W latach 1921 – 1923 przeprowadzono parcelację około 3% wielkiej własności ziemskiej (Uchwała Sejmu Ustawodawczego z 1920r.), co przyniosło pewną zmianę stosunków własnościowych na wsi, przede wszystkim na korzyść ...

Zjednoczenie Polski przez Władysława Łokietka

W połowie XIIIw. Polska była luźnym zbiorem jedenastu dzielnic książęcych. Do końca XIIw władali krajem książęta Polski (duces Poloniae). W następnym stuleciu są już tylko książęta Mazowsza, Krakowa i Sandomierza, Wielkopolski, Śląska. Ta zmiana oznacza utratę państwowej jedności. Piastowicze trwonili siły na międzydzielnicowych przepychankach, podjazdowych wojenkach, których łupem padały nadgraniczne kasztelanie. Zawierali i zrywali niezliczone sojusze i nie ...

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - KOMPOZYCJA, NARRACJA, JĘZYK

Reymont zajął się tematem wsi i życiem chłopów. Dostrzegł on pewien moment dziejowy i chciał go ukazać w książce.  Przełom XIX i XX wieku to różne procesy zachodzące na wsi. Dawna struktura wsi przestaje się liczyć, odchodzi w przeszłość. Pojawiają się ludzie bardziej światli, rozwinięci...

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - CHARAKTERYSTYKA POSTACI

Maciej Boryna

Dwukrotny wdowiec. 58 lat ma. Najmożniejszy pan we wsi. Dobrze prowadził gospodarstwo, znał się na tym. Potrafił to robić. Cieszył się szacunkiem i poważaniem. Miał autorytet, który zdobył jako dobry gospodarz. Przychodzono do niego po rady. Bardziej niż do rodziny przywiązany był do...

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - POSTACIE DRUGOPLANOWE

Ksiądz proboszcz

Nie był zawsze dobrym kapłanem. Wśród ludzi cieszył się autorytetem bo głosił słowo Boże. Miał ogromny wpływ na ludzi i ich postępowanie. Wielu jednak uważało, że ksiądz reprezentuje interesy bogatych. Zamożny. Nie odmawia sobie przyjemności życia doczesnego. Niekiedy własne...

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - ZŁOŹONOŚĆ CHARAKTERÓW POSTACI

By dostrzec złożoność charakterów postaci, autor prezentuje je w różnym świetle.  Mieszkańcy wsi są schierachizowani. Kryterium podziału jest majątek, ziemia, pieniądze, inwentarz Hierarchii posiadania. Stan zamożności równoważny jest z poważaniem, wiąże się to z umiejętnością gospodarowania...

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - MIŁOŚĆ DO ZIEMI

Posiadanie ziemi zapewnia autorytet, wstęp do wiejskiej elity, niezależność i samodzielność, gwarancję dostatku, poczucie godności, automatycznie sprawia, że posiadający ziemię zasługuje na szacunek i posłuch. Opis śmierci Boryny jest patetyczny i ukazuje miłość do ziemi. Ludzie manifestują swój...

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - FOLKLOR W UTWORZE

Folklor to twórczość danego środowiska charakteryzująca kulturę. Obejmuje on muzykę, plastykę, podania i baśnie, pieśni itp. Folklor ludowy to folklor ludzi wsi.   

Wesele

Odbywały się na zimę i jesień - brak prac gospodarskich. Najpierw przysyłano zaufanego do panny by wiedzieć czy zalotnik jest...

„Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta

Awans społeczny i kulturalny autora „Chłopów” był niesłychany. Syn wiejskiego organisty urodzony we wsi Kobiele Wielkie, po 57 latach burzliwego życia został w 1924 roku laureatem literackiej Nagrody Nobla. Był wyjątkiem w epoce, którą zdominowała liryka, odwrócenie się od świata zewnętrznego i...

„Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta

Awans społeczny i kulturalny autora „Chłopów” był niesłychany. Syn wiejskiego organisty urodzony we wsi Kobiele Wielkie, po 57 latach burzliwego życia został w 1924 roku laureatem literackiej Nagrody Nobla. Był wyjątkiem w epoce, którą zdominowała liryka, odwrócenie się od świata zewnętrznego i...

Wyjaśnij, dlaczego powieść "Chłopi" Władysława Reymonta uznana została za epos chłopski

Życie chłopów było częstym tematem powieści i nowel pozytywistycznych (B. Prus - nowela "Antek", powieść "Placówka", H. Sienkiewicz - nowele "Janko Muzykant", "Szkice węglem"), ale utwory te odsłaniały tylko fragmenty życia chłopskiego. Reymont pierwszy stworzył wielką epicką powieść ukazującą...