Władysław Broniewski

Władysław Broniewski

Czytaj Dalej

Władysław Broniewski (1897 — 1962)

Lata wojny spędził Broniewski początkowo w ZSRR, gdzie na skutek prowokacji znalazł się w więzieniu, a następnie wraz z armią gen. W roku 1945 Broniewski wrócił do Polski.

BRONIEWSKI WŁADYSŁAW

BRONIEWSKI WŁADYSŁAW, ur.

AWANGARDA KRAKOWSKA - WŁADYSŁAW BRONIEWSKI

−  tworzył poezję proletariacką −  poezja ma powiedzieć to, czego nie mogą powiedzieć inni −  popierać proletariat −  ma być ostra, zagrzewać −  poezja jako forma walki o nowy ład społeczny −  ma wyrażać problemy robotników −  poeta romantyczny −  poezja ma agitować, podrywać do czynów −  obecność historii −  wiara w przeszłość, w jej rolę w ...

Władysław Broniewski

Urodził się 17.12.1897 roku w Płocku. W szkole średniej działał w organizacjach niepodległościowych pod pseudonimem "Orlik". Wybitny poeta i tłumacz. Jego znane utwory zamieszczono w zbiorach: Dymy nad miastem, Troska i pieśń, Krzyk ostateczny. Poeta zmarł 10.2.1962 roku.

 

Władysław Broniewski - Poezja

Ty przychodzisz, jak noc majowa,

biała noc, noc uśpiona w jaśminie,

i jaśminem pachną twoje słowa,

i księżycem sen srebrny płynie,

płyniesz cicha przez noce bezsenne,–

cichą nocą tak liście szeleszczą –

szepczesz sny, szepczesz słowa tajemne,

w słowach cichych skąpana jak w deszczu...

To za...

Władysław Broniewski - Zagłębie Dąbrowskie

Szybie milczący i ciemny,

ożyjesz i będziesz gadał.

Po gniew – jak węgiel – kamienny,

windo złej pieśni– na dół!

Po gniew,

moja pieśni,

najgłębiejw serce ziemi się wwierć!

Węgiel dobywa Zagłębie,

Zagłębie dobywa śmierć.

W dół i w górę otchłanie mroku,

czarna troska,

czarna...

Władysław Broniewski - Wiersze o wczesnej wiośnie pisane późną jesienią

Żyję sobie, jestem poetą,

diabli komu do tego.

Łażę,

depczę warszawski beton,

piszę wiersze – z niczego.

W oficynie na Mokotowiemieszkam,

płacę komorne,patrzę na chmury wieczorne:miedź stopiona z ołowiem.

Hoduję radość zamarłąw ciasnych szczelinach bytu,

aż przyjdzie wiosna – spazmem za...

Władysław Broniewski - Mannlicher

Nie głaskało mnie życie po głowie,

nie pijałem ptasiego mleka –no i dobrze,

no i na zdrowie:tak wyrasta się na człowieka.

Byłem jeszcze zupełny szczeniak,

kiedym wziął karabin do garści,

żeby w śmierci,

w grozie zniszczeniazaciąć usta i czoło zmarszczyć.

Nauczyło żołnierskiej...

Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego

Broniewski korzystał z wzorów przeszłości, zwłaszcza tych, jakich dostarczała wielka poezja narodowa. Broniewski stworzył własną poetykę, sobie tylko właściwą i w gruncie rzeczy niepowtarzalną.

Władysław Stanisław Reymont - krótka biografia

Władysław Stanisław Reymont (właśc. Rejment) żył w latach 1867—1925. Syn wiejskiego organisty, w młodości próbował różnych zawodów — krawca, kolejarza, wędrownego aktora. W 1893 roku osiadł w Warszawie i rozpoczął pracę publicystyczną i pisarską. Powstawały wówczas naturalistyczne opowiadania...

ANDERS WŁADYSŁAW (1892-1970) - generał

Polski oficer, bojową karierę rozpo­czął się w 1914 r., gdy jako porucz­nik dragonów armii rosyjskiej wyru­szył na wojnę. Po utworzeniu I Kor­pusu Polskiego wstąpił do niego, a po kapitulacji korpusu przed Niemcami przybył do Polski. W wojnie polsko-bolszewickiej był dowódcą 15 Pułku Ułanów...

BORTNOWSKI WŁADYSŁAW (1891-1966) - generał

Polski oficer, żołnierz LegionówPolskich od 1914 r. (ciężko rannyw bitwie pod Łowczówkiem), od li­stopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. Brał udział w wojnie pol-sko-bolszewickiej 1920 r. W okresie międzywojennym po ukończeniu Ecole Superieure de Guerre w Pary-żu pełnił wiele funkcji sztabowych i...

KORCZYC WŁADYSŁAW (1893-1966) - generał

Oficer od 1918 r. służący w Armii Czerwonej, w 1944 r. objął stano­wisko szefa sztabu Armii Polskiej w ZSRR. Od września do paździer­nika tego roku był szefem Sztabu Głównego Wojska Polskiego, a od października do grudnia 1944 r. dowodził 1 armią WP. Od stycznia 1945 r. ponownie był szefem Szta­bu...

LANGNER WŁADYSŁAW (1896-1972) - generał

Żołnierz Legionów Polskich wcielo­ny w 1917 r. do armii austriackiej, w 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. W okresie międzywojennym był m.in. zastępcą II wiceministra spraw wojskowych, dowódcą Okręgu Kor­pusu Łódź i dowódcą Okręgu Kor­pusu Lwów. Od 12 września 1939 r. kierował obroną Lwowa przed...

RACZKIEWICZ WŁADYSŁAW (1885-1947) - polityk

Prawnik i polityk, w 1917 r. współ­twórca Naczelnego Polskiego Komi­tetu Wojskowego w Rosji i jego prezes, od 1921 r. trzykrotnie był mi­nistrem spraw wewnętrznych (maj-wrzesień 1921, czerwiec 1925-maj 1926, październik 1935-maj 1936). Wojewoda nowogródzki, wileński, krakowski i pomorski. Od 1930 do 1935 r...

SIKORSKI WŁADYSŁAW (1881-1943) - polityk

Od 1914 r. działał na rzecz rozbudo­wy Legionów Polskich; w czasie wojny polsko-radzieckiej 1919-20 był dowódcą Grupy Poleskiej, 5 ar­mii i następnie 3 armii. Od 1921 r. był szefem Sztabu Generalnego WP, od 1922 r. premierem i ministrem spraw wewnętrznych, od 1924 r. mi­nistrem spraw wojskowych, od 1925 r...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - BRONIEWSKI

BRONIEWSKI Narodziny poezji rewolucyjnej (grudzień 1922r.

Zaprezentuj twórczość Tuwima, Broniewskiego, Leśmiana oraz futurystów

Władysław Broniewski   Jego twórczość łączy tradycję polskiej poezji romantycznej i patos retoryki rewolucyjnej. Poezję pojmował Broniewski jako czyn, walkę i posłannictwo. Broniewski konfrontuje 3 tradycje literackie.

Broniewski - poeta buntu i przeżyć osobistych

Broniewski przeżył ją bardzo głęboko, a swoją boleść po stracie ukochanego dziecka wyraził w tomiku przejmujących liryków pod tytułem "Anka" (1956). Władysław Broniewski zmarł 10 lutego 1962 roku.

CHŁOPI Władysław Stanisław Reymont (1867-1925)

Jesień

Powieść rozpoczyna się pozdrowieniem księdza przez Agatę, krewniaczkę Kłębów, udającą się na żebry. Oto bowiem zbliża się czas, w którym może być ciężarem dla całej rodziny. W „świecie” wyżywi się i być może coś użebrze. Z czterech pierwszych rozdziałów tworzących ciąg spójnych...