Władysław

Czytaj Dalej

WŁADYSŁAW IV - Informacje Ogólne

Celem poniżej zamieszczonej pracy, jest przybliżenie czasów i wydarzeń oraz osoby króla Polski Władysława IV-ego. Nie ma najmniejszej wątpliwości , że Władysław IV oraz epoka , w której zaistniał politycznie była dla Rzeczypospolitej a także Europy czasem bardzo ciekawym. Na ten właśnie okres...

Władysław IV - Władca prywatnie

 

Władysław IV był drugim dzieckiem Zygmunta III Wazy i jego ukochanej żony, Anny. Urodził się w 1595 roku. Wydarzenie to wywołało wielkie poruszEnie w kraju. Był ulubieńcem szlachty i od początku widziano w nim dziedzica tronu.

Władysławem opiekowała się zaufana ochmistrzyni matki, Urszula...

Władysław IV - Działalność publiczna

 

Królewicz Władysław był od urodzenia traktowany, jak następca tronu. Jego sposób bycia, osobowość i zainteresowania pozwalały myśleć o nim, jako młodzieńcu "wielkich nadziei".

Dzięki sukcesom hetmana Żółkiewskiego, wybrano go jako 15-letniego młodzieńca wielkim księciem moskiewskim. Chociaż...

Jak król czeski Władysław komunikował się ze swoją rodziną

Aby obiektywnie rozpatrzyć problem zawarty w temacie, należy najpierw przedstawić nieco historii dotyczącej dynastii Jagiellonów, gdyż tytułowy władca wywodził się z tego rodu.

Władysław Jagiellończyk urodził się 1 marca 1456 roku.

Jego ojcem był polski król Kazimierz Jagiellończyk, matką...

Władysław Eugeniusz Sikorski

Streszczenie książki Walentyny Korpalskiej \"Władysław Eugeniusz Sikorski - Biografia polityczna\" Generał Władysław Sikorski był jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich polityków pierwszej połowy XX wieku. We wszystkim, co o nim napisano i powiedziano, jest wiele sprzecznych opinii, nigdy jednak nie pozostawano wobec niego obojętnym. Władysław Sikorski podawał jako swój rodowód szlachecki, aczkolwiek badania jego genealogii dowiodły, iż przodkowie Generała ...

BEŁZA WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Piast, Władysław Ostrowski, Nie wiem kto

BEŁZA WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Piast, WładysławOstrowski, Nie wiem kto, ur. 17 X 1847 w Warszawie, zm.29 I 1913 we Lwowie, brat Stanisława, poeta, dramaturg,publicysta, pisarz dla dzieci, działacz kulturalny. Studiowałliteraturę w Szkole Gł., współpracując w tym czasie z „PrzeglądemTygodniowym". W...

CHŁOPI Władysław Stanisław Reymont (1867-1925)

Jesień

Powieść rozpoczyna się pozdrowieniem księdza przez Agatę, krewniaczkę Kłębów, udającą się na żebry. Oto bowiem zbliża się czas, w którym może być ciężarem dla całej rodziny. W „świecie” wyżywi się i być może coś użebrze. Z czterech pierwszych rozdziałów tworzących ciąg spójnych...

KOZIEBRODZKI WŁADYSŁAW, hrabia, pseud. Juliusz Bolesta, Władysław Estarodzki i in.

KOZIEBRODZKI WŁADYSŁAW, hrabia, pseud. Juliusz Bolesta, Władysław Estarodzki i in., ur. 1839 w Kołodziejówce (Podole), zm. 13 II 1893 w Chłopicach pod Jarosławiem, komediopisarz, prozaik. Ukończył Instytut Techn. w Krakowie. Brał udział w powstaniu 1863, po jego upadku do 1866 przebywał w Szwajcarii;...

ŁEBIŃSKI WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Saława, Wacław Stadziński

ŁEBIŃSKI WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Saława, Wacław Stadziński, ur. 3 X 1840 w Stążkach pod Świeciem, zm. 9 X 1907 w Poznaniu, pomorsko-wielkopolski publicysta, pisarz i wydawca, działacz oświat, i społeczny. W czasie studiów filol. i hist. na UWr. (1858-63) był czł. zarządu i prezesem...

ŁOZIŃSKI WŁADYSŁAW, pseud. Wojtek ze Smolnicy, Władysław Lubicz

ŁOZIŃSKI WŁADYSŁAW, pseud. Wojtek ze Smolnicy, Władysław Lubicz, ur. 29 V 1843 w Oparach pod Samborem, zm. 20 V 1913 we Lwowie, brat Walerego, powieściopisarz, nowelista i historyk. W 1862-65 studiował filozofię na uniw. we Lwowie, współpracując z prasą społ.-lit. o tendencjach postępowych: —»...

REYMONT WŁADYSŁAW STANISŁAW, właśc. Stanisław Władysław Rejment

REYMONT WŁADYSŁAW STANISŁAW, właśc. Stanisław Władysław Rejment, ur. 7 V 1867 we wsi Kobiele Wielkie pod Radomskiem, zm. 5 XII 1925 w Warszawie, powieściopisarz, nowelista. Syn wiejskiego organisty. Prawdopodobnie ok. 1888 przekształcił sobie nazwisko na Reymont, tak bowiem od 1889 podpisywał listy...

BEŁZA WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Piast

ur. 17 X 1847 w Warszawie, zm. 29 I 1913 we Lwowie, Poeta, publicysta.

Działalność społ.-lit. rozpoczął B. w Poznaniu, dokąd przybył1870 po 2-letniej podróży zagr. ; tu wraz z E. Callierem, K.Kanteckim, W. Szancerem założył „Tygodnik Wielkopolski",organ demokratycznej inteligencji, i zorganizował...

DAWID JAN WŁADYSŁAW

ur. 26 VI 1859 w Lublinie, zm. 9 II 1914 w Warszawie, Psycholog i pedagog.

Po studiach 1877-81 na wydz. prawa UW zapisał się na wydz. przyrodniczy; 1882-84 studiował pedagogikę i psychologię pod kierunkiem H. Ebbinghausa w Halle i u W. Wundta w Lipsku.

Po powrocie do kraju redagował 1890-98 „Przegląd...

Polska pierwszych Piastów - WŁADYSŁAW HERMAN

Nowy władca zmienił całkowicie orientację w polityce zagranicznej i przeszedł do obozu cesarskiego, rezygnując z korony królewskiej. Władysław Herman rozdzielił pomiędzy swoich synów Wielkopolskę i Kujawy - dla Zbigniewa, a Kraków, Sandomierz i Śląsk - dla Bolesława. Sobie Władysław zostawił...

OLENDZKI Władysław, pseud. Wojski, przezwisko Major

OLENDZKI Władysław, pseud. Wojski, przezwisko Major, ur. 2 II 1841 w Dębinie (Lubelskie), zm. 28 II 1894 w Warszawie, publicysta, dziennikarz. Studiował rolnictwo w szkole w Proszkowie, potem 1862-67 filozofię i prawo w Monachium i Heidelbergu, gdzie uzyskał doktorat z filozofii. W 1863 walczył w partii...

Władysław IV - Bilans panowania

 

Władysław IV nie zrealizował żadnego ze swych ambitnych planów politycznych. Zdolny i energiczny, nie wykazał się jednak realizmem politycznym. Był bardziej marzycielem, niż dobrym politykiem.

Niektórzy historycy krytykują jego fantazje polityczne, inni zaś cenią jego umiejętność tworzenia...

ABRAHAM WŁADYSŁAW

ur.  10  X  1860  w  Samborze, ziri.  15  X  1941  we  Lwowie,  Prawnik  kanonista,  historyk  prawa kośc.  i pol.,  historyk Kościoła w Polsce. Po studiach na wydz. prawa i filozofii UJ specjalizował się w kanonistyce w uniw. berlińskim;

habilitował się na UJ (1886) i otrzymał katedrę prawa kośc. na...

BIEGAŃSKI WŁADYSŁAW

ur. 28 IV 1857 w Grabowien. Prosną, zm. 29 I 1917 w Częstochowie, Lekarz, filozof.

W 1875-80 studiował medycynę i filozofię na uniwersytecieros. w Warszawie; 1881-82 pracował jako lekarz ziemski w Rosji;1882-83 kontynuował studia med. w Berlinie i Pradze; popowrocie osiadł w Częstochowie, rozwijając...

CHOTKOWSKI WŁADYSŁAW ks.

ur. 15 III 1843 w Mielżynie (k. Gniezna), zm. 13 VII 1926 w Rabce (k. Nowego Targu), Historyk Kościoła, kaznodzieja, działacz polityczno-społeczny.

Po studiach teol. 1864-68 w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął święcenia kapł., po czym odbył specjalizację w zakresie historii Kościoła na...

GRABSKI WŁADYSŁAW

ur. 7 VII 1874 w Borowie k. Łowicza,zm. 1 III 1938 w Warszawie, działacz polit, i społ., ekonomista,socjolog, brat Stanisława.

Po studiach polit, i hist, w Paryżu oraz rolnych w Halleaktywnie uczestniczy! w kraju w działalności gosp., spółdzielczeji oświatowej; 1904 założył nielegalny Związek...