Władca

Czytaj Dalej

Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w.

Reformacja to ruch religijny, kulturalny i społeczny, zapoczątkowany ogłoszeniem w Wittenberdze przez Marcina Lutra w 1517 roku 95 tez dotyczących konieczności zreformowania Kościoła katolickiego. Z Niemiec ruch reformacyjny rozszerzył się m.in. na: Skandynawię, Francję, Czechy, Węgry, Polskę, Anglię...

Początki Państwa Polan - pierwsi władcy

Około VIII wieku na Wielkopolsce powstało państwo Polan , które jednoczyło kilka mniejszych plemion osiadłych wokół grodów : Gniezna , Poznania , Kruszwicy i Kalisza . Legenda zapisana w XII wieku przez anonimowego kronikarza zwanego Gallem opowiada o rządach w Gnieźnie księcia Popiela właśnie około...

Trzech władców Polski, którzy twoim zdaniem przyczynili się do rozwoju państwa polskiego

BOLESŁAW CHROBRY

Po śmierci Mieszka władzę przejął jego syn z pierwszego małżeństwa - Bolesław (992 - 1025 ). Chrobry zaraz na początku swojej kariery musiał rozprawić się ze swoimi przyrodnimi braćmi, co uczynił jednocząc cele patrymonium pod swą władzę (wraz z macochą przegnał ich a...

Reformy Urukaginy, władcy Lagasza

Zagadnieniu reformatorskich przepisów prawnych sumeryjskiego władcy Urukaginy, który panował około roku 2360 p.n.e. w mieście-państwie Lagasz, poświęcają asyriolodzy wiele uwagi. Świadectwem tego zainteresowania są przekłady historycznych inskrypcji Urukaginy dokonane przez Diakonowa i Lamberta oraz monografie dotyczące bezpośrednio lub pośrednio reform przeprowadzonych przez tego władcę. Wysiłki badaczy zmierzają do jak najdokładniejszego ustalenia treści inskrypcji, a ...

PRZEMIANY RELIGIJNE W EUROPIE W XVI WIEKU. POSTAWY WŁADCÓW I KOŚCIOŁA

W drugiej połowie XV wieku nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa, zaczęły upowszechniać się formy gospodarki rynkowej opartej na pieniądzu. Jednocześnie wzrostowi zamożności towarzyszyło poczucie winy. Ludzie bali się, że osiągany majątek będzie przeszkodą do życia wiecznego - zbawienia...

Władcy Niemiec

Karol Wielki (742-814; cesarz 800-14)

Ludwik I Pobożny (778-840; cesarz 814-840)

Lotar I (795-855; cesarz 840-855)

Ludwik II Niemiecki (822-75; cesarz 855-75). Po śmierci Lotara Ludwik, w wyniku dalszych podziałów państwa, został także panem Italii.

Karol II Łysy (823-77; cesarz 875-77). Karol II, król...

Władcy Chin

W historii Chin czasy świetności przeplatają się z okresami niepokojów społecznych i problemów międzynarodowych.

Przez tysiące lat historia polityczna Chin układała się według ustalonego wzoru. W sytuacjach kryzysowych charyzmatyczny wódz przejmował władzę, dając początek nowej dynastii. Gdy...

ROLA WŁADCY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WEDŁUG KAROLA WIELKIEGO

Kontakt chrześcijaństwa z ludami zamieszkującymi imperium Karolingów sięga nieco wcześniej, przed czasy Karola Wielkiego. Podbite około VI wieku plemiona germańskie po wejściu w kontakt z kulturą imperium rzymskiego nierzadko przyjmowały wiarę chrześcijańską, jednak, jako że Frankowie około 496 r...

Władcy Francji

Historia Francji zaczyna się wraz z powstaniem państwa Franków, ludu germańskiego, który zajął terytorium rzymskiej Galii po upadku imperium.

W kolejnych wiekach Francją władali królowie, cesarze i rządy kolejnych republik. Na liście największych postaci znajdują się tu Karol Wielki, Ludwik IX...

Władcy Niderlandów i Skandynawii

Terytoriami zajmowanymi dziś przez Holandię, Belgię i Luksemburg oraz Szwecję, Danię, Norwegię, Finlandię i Islandię rządzili różni władcy, często obcego pochodzenia.

Aż do XVI wieku w Niderlandach istniało wiele samodzielnych prowincji. Proces centralizacji zaczął się dopiero pod panowaniem...

Władcy Polski

Dzieje Polski, położonej między agresywnymi mocarstwami, były niezwykle burzliwe. Jej władcy i przywódcy musieli stawić czoła trudnym wyzwaniom.

Pierwszym historycznym władcą Polski, a właściwie państwa Polan, był Mieszko I (ok. 935-992), książę, który przyjął chrzest, wprowadzając swe...

Wzorce osobowe epoki średniowiecza i ich związek z ideałami epoki (rycerz, asceta, władca)

Średniowiecze to termin na określenie dziejów w kulturze i historii , obejmujących czasy między starożytnością a nowożytnością . W tej epoce mamy do czynienia z przenikaniem się barbarzyńskich i pogańskich społeczeństw oraz chrześcijańskiej kultury późnego cesarstw rzymskiego . Filozofia...

Majowie - Władcy

Świat Majów nie stanowił jednej całości w sensie państwa. Poszczególni władcy różnych terytoriów walczyli ze sobą zaciekle: o kontrolę nad szlakami handlowymi, o ziemię, a także o niewolników do pracy i na ofiary. W Palenque - w jednym z lepiej zachowanych miast Majów, na rzeźbionych panelach budynków...

Władcy Wysp Brytyjskich

W ciągu kilku stuleci Walia i Szkocja łączyły się z Anglią coraz silniejszymi więzami. Tylko Irlandia stała się w XX wieku niepodległym państwem.

Na terytorium Anglii osiadały niegdyś falami kolejne grupy najeźdźców - Celtowie, Rzymianie, Anglowie i Sasi, Duńczycy, wreszcie w roku 1066...

Władcy Azji Południowej

Rejon południowej Azji jest kolebką prastarych cywilizacji i potężnych imperiów, jednak w ostatnich latach państwa tego regionu borykają się z problemami, będącymi następstwem wielu lat dominacji zachodnich potęg kolonialnych.

Koniec kolonializmu tylko w nielicznych przypadkach oznacza...

Władcy i Kościół

Absolutyzm Ludwika XIV nie był jedynym. Inni władcy przyjęli go także za oświeceniową formę rządzenia,przez co papieże i Kościół w ich państwach znaleźli się w sytuacjach konfliktowych.

Teologowie w pewnej liczbie podzielali pogląd Bellarmina o pośredniej władzy papieża w sprawachdoczesnych...

Pierwsze cywilizacje i ich władcy

W pierwszych osiadłych cywilizacjach Bliskiego Wschodu (Sumerowie, Babilończycy) w pewnym momencie świeccy przywódcy plemienni zawarli rodzaj przymierza z nowo powstałą kastą kapła­nów, dzięki czemu ich autorytet jako władców zyskał uprawomocnienie w wyznawanej przez dany lud religii. Ur-Nammu, jeden...

Władcy Rosji i ZSRR

Do niedawna w Rosji panowały tyrania lub autokracja. Dyktatorskie rządy sprawowali carowie - „z bożej łaski" albo sekretarze partii komunistycznej -„z woli ludu pracującego".

Pierwsze państwo ruskie z centrum w Kijowie założone zostało w IX wieku przez dynastię Rurykowiczów, której protoplaści...

Polityka władców polskich po zjednoczeniu

Plan wydarzeń przedstawionych w książce Pawła Jasienicy "Polska Piastów"

( od rozdziału "Próby zjednoczenia").

Próby zjednoczenia

I

1. 1278r. - śmierć Bolesława Rogatki ( księcia śląskiego).

2. 1279r. - śmierć Bolesława Wstydliwego ( księcia małopolskiego) oraz Bolesława Pobożnego...

Husarz władca

Wygląd: długość 7-8 cm, rozpiętość skrzydeł 1CM1 cm! Odwłok samca błękitny z czarnym rysunkiem, natomiast samicy zielononiebieski z rozległym brązowym rysunkiem. Skrzydła z lekkim odcieniem brązowym lub żółtym. Ta jedna z najbardziej okazałych i niewątpliwie najpiękniejszych...