Wizyta patronażowa

Rzetelnie przeprowadzona wizyta patronażowa pozwala zapoznać się personelowi przychodni pediatrycznej z noworodkiem w jego środowisku rodzinnym, a matce pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące opieki i pielęgnacji dziecka w pierwszych tygodniach życia.

Jak wygląda wizyta u kręgarza?

W czasie pierwszej wizyty kręgarz przeprowadza z pacjentem wywiad dotyczący przebytych chorób i stylu życia. Wizyta u kręgarza może być przyjemnym doświadczeniem, ponieważ „nastawianie" ma działanie lecznicze i łagodzi dolegliwości.

Zapobieganie powikłaniom poprzez stosowanie środków ochronnych w trakcie szlifowania i stosowanie koron ochronnych na okres między wizytami

Poza rolą ochronną korony te mają również znaczenie dla estetyki umożliwiając pacjentom normalne funkcjonowanie w okresie między wizytami.

Przebieg procesu adopcyjnego - Zapowiedziana wizyta w domu i rozmowa problemowa z pedagogiem

Wizyta ma na celu sprawdzenie warunków lokalowych i warunków, jakie rodzina może zaoferować dziecku, a także bliższe poznanie rodziny.

Wizyta ad limina

Wizyta, którą biskupi co pięć lat składają papieżowi, żeby zdać sprawę ze stanu swoich diecezji (por. Zasady tych wizyt ustalaj ą niektóre artykuły (28-32) konstytucji apostolskiej Pastor bonus (ogłoszona 28 czerwca 1988 r.