Scenariusz lekcji historii III klasa LO- Wiosna Ludów w Europie

Cele lekcji: Po lekcji uczeń powinien umieć :  pracować w grupie  przekazywać innym zdobytą wiedzę  selekcjonować informacje  omówić przebieg Wiosny Ludów w Niemczech  omówić przebieg Wiosny Ludów we Włoszech  omówić przebieg Wiosny Ludów we Francji  omówić przebieg Wiosny Ludów w monarchii Habsburgów Uwagi na temat realizacji lekcji: Lekcja przewidziana jest na dwie godziny lekcyjne.

WIOSNA

kto cię widział wtenczas w naszym kraju, Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju!

Wiosna Ludów - narodów 1848 - 1849 r.

CECHY NEGATYWNE WIOSNY LUDÓW: a)wywołanie antagonizmów: Francja, Galicja - zbrojne wystąpienie robotników przeciw burżuazji oraz chłopów przeciw szlachcie pod wodzą Jakuba Szeli - wiele krwawych ofiar b)wywołanie antagonizmów narodowościowych o tereny: niemiecko-polski, chorwacko-rumuński, ukraińsko-polski, słowacko-węgierski, niemiecko-duński c)brak udziału w rewolucji ludu wiejskiego, dokładnego przygotowania i politycznej ...

Julian Tuwim - Wiosna, Dytyramb

Wiosna! Wiosna! – Och, sławię ja cię, tłumie, wzniosłymi słowami I ciebie, wiosno, za to, że się zbrodniarz płodzi!

Udział Polaków w europejskiej Wiośnie Ludów

Podsumowując, widać wyraźnie, że żaden z ruchów rewolucyjnych Wiosny Ludów, w których walczyli Polacy (a było ich wiele) nie zakończył się bezpośrednim sukcesem.

Praska wiosna 1968

i członek Biura Politycznego KPCz; w czasie “praskiej wiosny” po zwolnieniu A.

Wiosna Ludów w Europie - Przyczyny wybuchu i początek rewolucji europejskich

Rozpoczęta w lutym - marcu, Wiosna Ludów osiągnęła punkt kulminacyjny w maju - czerwcu, gdy doszło do nowych wystąpień we Francji i w Austrii.

DO JUSTYNY. TĘSKNOŚĆ NA WIOSNĘ, Tęskność do Justyny na wiosnę

DO JUSTYNY. TĘSKNOŚĆ NA WIOSNĘ, Tęskność do Justynyna wiosnę (inc.: „Już tyle razy słońce wracało"), sielanka F.Karpińskiego, powst. prawdop. 1762-65 (wg K.M. Górskiegoi R. Piłata przed 1760, wg W. Kubackiego po 1771), prwdr.w Zabawkach wierszem i przykładach obyczajnych, Lwów1780. Jeden z...

DO JUSTYNY. TĘSKNOŚĆ NA WIOSNĘ, Tęskność do Justyny na wiosnę

DO JUSTYNY. TĘSKNOŚĆ NA WIOSNĘ, Tęskność do Justynyna wiosnę (inc.: „Już tyle razy słońce wracało"), sielanka F.Karpińskiego, powst. prawdop. 1762-65 (wg K.M. Górskiegoi R. Piłata przed 1760, wg W. Kubackiego po 1771), prwdr.w Zabawkach wierszem i przykładach obyczajnych, Lwów1780. Jeden z...

Wiosna Ludów w Europie - Sprawa węgierska w monarchii habsburskiej

Tylko w Siedmiogrodzie powstańcy odnieśli pewne sukcesy militarne, gdyż dowodzący wojskami węgierskimi polski generał Józef Bem z nastaniem wiosny wyswobodził prawie cały Siedmiogród.

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

  Wydarzenia Wiosny Ludów (1848-49) stosunkowo słabo objęły ziemie polskie. Jedyną trwałą zdobyczą Wiosny Ludów na ziemiach polskich było (poza Królestwem) zniesienie poddaństwa i uwłaszczenie chłopów.

Wiosna Ludów

Wiosna Ludów-1848-1849 ogarnęła Wiele krajów Europy.

Nadzieje Wiosny Ludów

Wiosna Ludów w Austrii nie zmieniła nic w sytuacji tamtejszego Kościoła, natomiast we Włoszech stałasię przełomem w rozpoczętym dopiero co pontyfikacie Piusa IX.

Władysław Broniewski - Wiersze o wczesnej wiośnie pisane późną jesienią

Hoduję radość zamarłąw ciasnych szczelinach bytu, aż przyjdzie wiosna – spazmem za gardłościśnie, za serce schwyta.

Powstanie styczniowe - Wiosna posewastopolska

Po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej (1853-1856) na jej terenach nastąpiła tak zwana wiosna "posewastopolska".

WIOSNA LUDÓW W EUROPIE

W połowie XVlll w. Francja dominowała w dziedzinie kultury . Z jednej strony przyswajali sobie osiągnięcia angielskie , z drugiej na twórczo je przekształcali . Do osób najbardziej znanych z tego okresu zaliczamy WOLTERA - nowatorskie opisywanie . Interesował się historią - ostro przeciwstawiał się...

Wiosna Ludów w Europie - Początki Wiosny Ludów w Europie

12 stycznia 1848 Włochy:

- rewolucja w Palermo na Sycylii, żądanie przeprowadzenia liberalnych reform oraz uniezależnienia Sycylii od Królestwa Neapolu 22 - 25 lutego 1848 Francja

- rząd odmawia republikanom zgody na publiczny bankiet, protestacyjne demonstracje zmieniają się w rozruchy

- starcia i...

Wiosna Ludów w Europie - Droga Francji od II Republiki do Drugiego Cesarstwa

Wiosna ludów 1848 rok II Republika 1848 rok Cesarstwo 1852 - 1870 Powstanie lutowe ( 22 - 24 luty 1848 roku ) Rząd Tymczasowy: -ogłasza wolność zgromadzeń i prasy tworzy warsztaty narodowe dla robotników Konstytucja - 4 listopada 1848 roku Jednoizbowy parlament.

Wiosna Ludów w Europie - Wiosna Ludów we Włoszech

Również państewka włoskie ogarnęła rewolucja, a władcy Królestwa Neapolu, Toskanii i Piemontu, pod naciskiem ulicy wprowadzili ograniczone reformy liberalne. Potęgował się entuzjazm dla sprawy zjednoczenia Włoch. Dla urzeczywistnienia tego celu trzeba było podjąć walkę z oddziałami austriackimi...

Wiosna Ludów w Europie - Wiosna ludów w Austrii

Aż do marca 1848 roku opozycja w monarchii habsburskiej nie miała możliwości organizowania się w sposób legalny przeciw rządom Klemensa Metternicha - konserwatywnego kanclerza Austrii. Dopiero w rezultacie dwóch powstań, które wybuchły w Wiedniu: marcowego ( 13 - 15 marca ) oraz majowego ( 15 maja ) - dwór...