Święty Wincenty

Wincentego - męczennika i św. Wincentego Pallottiego. Wincenty, diakon, męczennik. Wincenty Pallotti, kapłan, zakonnik (1795 - 1850).

Święty Wincenty Ferreriusz

Wincenty Ferreriusz, zakonnik, kapłan (1350 - 1419). Wincenty bywa przedstawiany w habicie dominikańskim.

Święty Wincenty de Paul

Wincenty de Paul, kapłan (1581 - 1660). Wincentego patronem wszystkich dzieł miłosierdziaw Kościele katolickim. Wincenty de Paul przedstawiany jest w długiej szacie zakonnej i szerokim płaszczu.

Wincenty a Paulo i Jan Eudes

W Polsce ich pierwszą placówką stała się parafia świętego Krzyża w Warszawie, dokąd skierował (1651)grupę misjonarzy sam Wincenty a Paulo, na prośbę królowej Ludwiki Marii Gonzagi.

AKSAMITOWSKI Wincenty (15 IX 1760 - 17 I 1828)

Gen. poi. Ur. w Kamieńcu Podolskim, od 1774 w wojsku, uczestnik wojny 1792 z Rosją i powstania kościuszkowskiego. W 1797 wstąpił do Legionów Polskich Dąbrowskiego, jako szef bat. położył znaczne zasługi w organizacji art. Bronił Mantui, a po jej kapitulacji w 1799 dostał się do niewoli austr. 1802...

KRASIŃSKI Wincenty (5 IV 1782 - 24 XI 1858), gen. poi.

Ur. w Boremlu na Wołyniu. W XI 1806 sformował w Warszawie gwardię honorową, mianowany płk., IV 1807 dow. p. szwoleżerów gwardii. 30 XI 1808 obecny pod Somosierrą, nie brał udziału w szarży. Ranny pod Wagram, 16 XII 1811 gen. bryg. Otrzymał tytuł hr. cesarstwa. W kampanii 1812 wraz z p. szwoleżerów...