WINCENTY Z KIELC

WINCENTY Z KIELC, zm.

FABER WINCENTY

FABER WINCENTY, ur.

SULAKOWSKI Wincenty

1807-76, Inżynier pol., uczestnik powstania listopadowego 1831 i powstania na Węgrzech w 1848, wyemigrował do Ameryki, gdzie pracował przy budowie portu w Nowym Orleanie.

Po wybuchu wojny secesyjnej zorganizował pułk, w którym walczyli Polacy po stronie Konfederacji.

Został mianowany generałem i naczelnym...

WINCENTY

Kronika (Wincentego).

WINCENTY Z BEAUVAIS

Vincentde Beauvais, łac. Bellovacense, Francuz z XIII w. piszący po łac., dominikanin, autor Wielkiego zwierciadła, łac. Speculum majus, kompilacji całej wiedzy swoich czasów, jednego z najważniejszych dokumentów kultury śrdw.

Praca złożona z 4 traktatów: Zwierciadło naturalne, doktrynalne, moralne i...

Św. WINCENTY A PAULO

Vincent de Paul, 1584-1660, ksiądz fr., porwany przez korsarzy i sprzedany w niewolę do Tunisu, gdzie przebywał w 1605-07,w 1617 duszpasterz galerników, działacz charytatywny, założyciel (1620) towarzystwa Pań Miłosierdzia, w 1625 zgromadzenia zakonnego misjonarzy (lazarystów) i w 1633 szarytek...

BAGIŃSKI WOJCIECH WINCENTY JAN KANTY OP

ur. 1726 w Baginkach k. Brańska, zm. 1784 w Dereczynie, Teolog i pisarz historyczny.

Do zak. wstąpił 1747 w Grodnie; w Dereczynie studiował filozofię i teologię; ok. 1784 uzyskał doktorat z teologii; wykładał filozofię w Zabiałach oraz teologię w Wilnie; pracował również jako kaznodzieja.

Wydał...

BALICKI WINCENTY ks.

ur. 1798 w Tarnowie, zm. 1844, Kaznodzieja. Kształcił się we Lwowie i tam przyjął święcenia kapł., po czym został prob, w Lisiej Górce k. Tarnowa; zyskał rozgłos jako kaznodzieja; uchodząc przed karą kośc, przyjął luteranizm i 1837 osiadł w Rynie (k. Giżycka);

pisywał do „Przyjaciela Ludu...

BARĄCZ WINCENTY FERERIUSZ OP

Imię zak. Sadok, ur. 29 IV 1814 w Stanisławowie, zm. 2 IV 1892 w Podkamieniu (k. Rohatynia), historyk.

Z pochodzenia Ormianin; do zakonu wstąpił 1835; związałsię na stałe z prow, galicyjską, od 1855 z klasztorem w Podkamieniu;1858 został członkiem korespondentem Ces.-Król.Towarzystwa Naukowego Krak.;...

BARZYNSKI MICHAŁ WINCENTY CR

Siatka, Krótkie wspomnienie o życiu i działalności ks, Michala Wincentego B. Wincentym B.

BOGACKI WINCENTY ks.

Wincentego B.

BONA STANISŁAW WINCENTY bp.

ur. 1 X 1888 w Chicago,zm. i XII 1967 w Green Bay (stan Wisconsin), Działacz polonijny.

Studiował w pol. Kolegium św. Stanisława Kostki w Chicago(1905) oraz w Rzymie, gdzie 1912 przyjął święcenia kapł.;1912-16 pracował w par. św. Barbary, 1916-18 był kapelanem w domu poprawczym w Chicago, 1918-22...

BUCZYŃSKI WINCENTY SJ

ur. 17 III 1789 w Hirowcach(Białoruś), zm. 29 III 1853 w Lowanium, Filozof.

Do zakonu wstąpił 1805; filozofię studiował w Połocku 1806--09; przez 6 lat uczył retoryki i poetyki w Mścisławiu, Połockui Witebsku; teologię ukończył w Połocku, gdzie był współzałożycielemi redaktorem -» „Miesięcznika...

BURAKOWSKI WINCENTY ks.

ur. 11 VII 1870 w Rażnach(k. Ostrowa Mazowieckiego), zm. 24 VTI 1946 w Łodzi,Działacz oświatowy.

Po studiach filoz.-teol. 1889-95 w seminarium duch. w Warszawieprzyjął 1895 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie;1900-22 był kolejno prob, parafii: Imielno, Tur, SokołówPodlaski, Dąbie, Pruszków...

DUDEK WINCENTY ks.

księdza dra Wincentego D. ksiądz Wincenty D. Lewandowski, Ekumeniczno-eklezjalny wymiar twórczości teologicznej księdza Wincentego D.

FLAK WINCENTY

Przeździecka, Wincenty F.

FRELICHOWSKI STEFAN WINCENTY ks.

Czapliński, Świętej pamięci ksiądz Stefan Wincenty F. Czapliński, Odezwa księdza biskupa ordynariusza z okazji 30-tej rocznicy śmierci stugi Bożego księdza Stefana Wincentego F.

GORĄCZKIEWICZ WINCENTY

ur. 1789 w Krakowie,zm. 4 XI 1858 tamże, organista, kompozytor, pedagog.

Pochodził z rodziny muzyków krak.; kształcił się pod kierunkiemojca (Dominika), a nast. w Dreźnie i Wiedniu; od1808 był organistą katedry wawelskiej; 1818 został dyr.artystycznym Tow. Przyjaciół Muzyki w Krakowie; od 1820pełnił...

GRANAT WINCENTY ks.

Rumiński, Myśl teologiczna księdza Wincentego G. Szumil, Ksic/dz Wincenty G. Wwa 1983, XI 9-32; tenże, SPTK V 502-513; Wokół osoby i myśli księdza Wincentego G.

Recenzja książki Jacka Banaszkiewicza Polski dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka.

Wincenty Kadłubek był dziejopisem,biskupem krakowskim wielkim intelektualistą przełomu wieków XII i XIII. Książka została napisana poprzez analize nie tylko kroniki Wincentego Kadłubka ale również z ważniejszych tytułów należy wymienić kronike Cosmasa czy Powiść minionych lat Nestora.