Wincenty

Czytaj Dalej

WINCENTY, mistrz Wincenty, Wincenty zw. Kadłubkiem

WINCENTY, mistrz Wincenty, Wincenty zw.

GRANAT WINCENTY ks.

Rumiński, Myśl teologiczna księdza Wincentego G. Szumil, Ksic/dz Wincenty G. Wwa 1983, XI 9-32; tenże, SPTK V 502-513; Wokół osoby i myśli księdza Wincentego G.

Wincenty a Paulo i Jan Eudes

W Polsce ich pierwszą placówką stała się parafia świętego Krzyża w Warszawie, dokąd skierował (1651)grupę misjonarzy sam Wincenty a Paulo, na prośbę królowej Ludwiki Marii Gonzagi.

KRAIŃSKI WINCENTY

KRAIŃSKI WINCENTY, ur. 1855 i autobiografia Ksiądz Wincenty, mową wiązaną 1858).

Święty Wincenty

Wincentego - męczennika i św. Wincentego Pallottiego. Wincenty, diakon, męczennik. Wincenty Pallotti, kapłan, zakonnik (1795 - 1850).

Święty Wincenty Ferreriusz

Wincenty Ferreriusz, zakonnik, kapłan (1350 - 1419). Wincenty bywa przedstawiany w habicie dominikańskim.

Święty Wincenty de Paul

Wincenty de Paul, kapłan (1581 - 1660). Wincentego patronem wszystkich dzieł miłosierdziaw Kościele katolickim. Wincenty de Paul przedstawiany jest w długiej szacie zakonnej i szerokim płaszczu.

Błogosławiony Wincenty Kadłubek

Wincenty Kadłubek, biskup, zakonnik (1160 - 1223). Wincenty przedstawiany jest w stroju biskupim.

Wincenty Witos

Wincenty Witos zmarł o 6.

BRZOZOWSKI WINCENTY , KORAB , pseud. Vincent de Korab

BRZOZOWSKI WINCENTY , KORAB , pseud.

BUDZYŃSKI WINCENTY

BUDZYŃSKI WINCENTY , ur.

BUREK WINCENTY

BUREK WINCENTY, ur.

DANEK WINCENTY

DANEK WINCENTY, ur.

DAWID WINCENTY

DAWID WINCENTY, ur.

KOROTYŃSKI WINCENTY, pseud. Borzywój

KOROTYŃSKI WINCENTY, pseud.

MARCINKIEWICZ WINCENTY, DUNIN

MARCINKIEWICZ WINCENTY, DUNIN, ur;.

MAREWICZ WINCENTY

MAREWICZ WINCENTY, ur.

OGRODZIŃSKI Wincenty

OGRODZIŃSKI Wincenty, ur.

POL WINCENTY

POL WINCENTY, ur. „Janusz" ustępował coraz wyraźniej „panu Wincentemu Polowi".