WIĆ

Nitkowate struktury osadzone na powierzchni komórki, pełniące funkcje narządu ruchu. U prokariontów wić występuje u bakterii właściwych i archebakterii, jest strukturą osadzoną w błonie i ścianie komórkowej, biernie przenoszącą ruch wytwarzany przez specyficzny białkowy kompleks. Wici bakteryjne...

Gromada wije

 

Zalicza się tu przedstawicieli dwóch podgro-mad, których tułów złożony jest z wielu jednakowo wykształconych segmentów. Są to Opisthogoneata (CMjpotfa-pareczniki) i Pro-goneata (Symphyla - drobnonogi,  Pauropoda - skąponogi, Diplopoda- dwuparce), różniące się położeniem otworów płciowych i...

WICI

W dawnej Polsce-pierw, pęki witek łozowych, żerdzi, pęki powrozów, rozsyłane systemem sztafety do rycerzy jako wezwanie na wyprawę wojenną; wić miała symbolizować karę w wypadku nieusłuehąnia rozkazu; później uniwersały królewskie zwołujące pospolite ruszenie, rozsyłane zwykle 3 razy: na pierwsze...

HORZYCA WILAM

Właśc. Wilhelm Henryk Hořitza, ur.28 II 1889 we Lwowie, zm. 2 III 1959 w Warszawie, inscenizator,reżyser, krytyk lit. i teatralny.

Studiował 1908-14 historię literatury niem. i ang. na uniw.w Wiedniu; 1920 wszedł do grupy poetyckiej Skamander(m.in. był twórcą programu), a 1921 był jednym ze...

HORZYCA WILAM

HORZYCA WILAM, ur. 28 II 1889 we Lwowie, zm. 2 III 1959 w Warszawie, inscenizator, teoretyk i krytyk teatru. Studiował filologię ang. i germ. w Wiedniu. Należał do grupy—> Skaman-der, był autorem programowego artykułu w 1 nrze pisma. Redagował mies. —> „Droga" (1928-37), przy nim serię Biblioteka Dram...

WIJE

WIJE (Myriapoda) — dość duże, dochodzącedo kilku centymetrów długości zwierzęta należącedo typu stawonogów, których ciało jest wydłużonei poza głową składa się z licznych jednako*wych członów; na każdym członie znajduje sięjedna lub dwie pary odnóży, na głowie jednapara rożków. Wjje...

Wić roślinna

Każdy ornament rośl. w formiewijącej się lub spiralnie skręcającej łodygi z liśćmi, czasem z kwiatami. Występuje powszechnie w sztuce wielu kręgów i epok,w oparciu o motywy rozmaitych roślin, począwszyod płaskich zgeometryzowanych form do ujęć bardziejnaturalistycznych; stosowany jako...

Wij drewniak

Lithobius forficatus (L.), rodzina Lithobiidae — wijowate. Osiąga długość 20—35 mm. Należy do pospolitych, szeroko rozprzestrzenionych gatunków Europy Środkowej, występujących od nizin aż po rejony górskie. Jest drapieżny. Żyje pod kamieniami, pod korą pniaków, drzew itp.

Żywi się różnymi...