Willy Brandt

Willy Brandt

Czytaj Dalej

Polityka wschodnia RFN Willy Brandta

1968 marzec – Brandt nakłania delegatów Zjazdu Federalnego SDP do uchwały respektującej istniejące granice w Europie (szczególnie na Odrze i Nysie Łużyckiej) Zasługą Brandta ( oraz Egona Bahra z SDP) było opracowanie i wprowadzenie w życie koncepcji ogólnoeuropejskiego ładu pokojowego, która przewidywała modus vivendi z wschodem (współżycie; oparte na (tymczasowym, prowizorycznym) kompromisie, bez ...

BRANDT Isabella

Rubens i Izabella Brandt obraz (ok. Izabella Brandt portret Rubensa, Florencja, Uffizi.