Wilhelma

Wilhelma

Czytaj Dalej

Prusy w okresie rządów Fryderyka Wilhelma I

Wykończenie dzieła Wielkiego Elektora i położenie fundamentów pod przyszłą międzynarodową pozycję zawdzięczały Prusy panowaniu Fryderyka Wilhelma I (1713-1740). Wszyscy mianowani byli przez króla, a za panowania Fryderyka Wilhelma I większość spośród nich rekrutowała się z mieszczaństwa.

Anglia w X i XI wieku (do podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę)

– bitwa pod Hastings – opanowanie Londynu, Wilhelm królem Anglii -  1076 r.

WILHELMA II NAJAZD NA SZKOCJĘ 1091--1093

1093) mimo hołdu złożonego w 1071 Wilhelmowi I Zdo­bywcy (1027P-1087) (patrz wilhelma i zdobywcy najazd na szkocję 1072) upor­czywie próbował powiększyć terytorium Szkocji.

WILHELMA II WOJNA Z ROBERTEM KRÓT-KOUDYM 1089-1096

Wojska Wilhel­ma odnosiły dość umiarkowane sukcesy, wreszcie jednak Robert, chcąc wyruszyć z pierwszą KRUCJATĄ i potrzebując pie­niędzy, dał Wilhelmowi księstwo w zastaw (1096); w ten sposób Wilhelm sprawował rządy w obu krajach - Anglii i Normandii.

WILHELMA l ZDOBYWCY NAJAZD NA SZKO­CJĘ 1072

Malcolm nie przystąpił do bitwy z pierwszym panem feudalnym, jaki pojawił się w Szkocji, uznał zwierzchność Wilhelma (1072) i złożył mu hołd.

ORDER WOJSKOWY WILHELMA (Militaire Willemsorde)

, ustanowione w 1815 przez Wilhelma I, króla Holandii.

Na czym polega konceptualizm Wilhelma Ockhama

Konceptualizm- jedna z postaci nominalizmu; polegał na przypisywaniu uniwersalności, jedynie pojęciom istniejącym jako realność myślowa, abstrakcja cech przysługujących rzeczom jednostkowym.

Odrzucając koncepcję realnego istnienia bytów ogólnych, czyli tak zwanych powszechniaków czy też uniwersaliów...

Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I. Habsburgowie - wybrani władcy i wydarzenia

Prusy Fryderyk Wilhelm I - obniżył pensje urzędnikom, całe panowanie rozbudowywał wojsko, wojsko - złożone z ochotników i z poborowych chłopów, państwo podzielił na kantony z których wybierano rekrutów; powstały: Generalna Dyrekcja Finansów - zajmowały się domeną królewską, GDF wojny i domen - spra- wy finansowe, wojskowe i zarząd ziem królewskich; sprowadzał nowych osad- ników, popierał rozwój manufaktur.

Księstwa Rzeszy i Prusy na początku panowania Fryderyka Wilhelma II

Fryderyk Wilhelm II rozluźnił trochę dyscyplinę pruską związał się z bractwem różokrzyżowców.

KRÓLA WILHELMA WOJNA 1689-1697

Eu­ropejska wojna AUGSBURSKIEJ LIGI roz­szerzyła się na Amerykę Północną, gdzie Brytyjczycy sprzymierzeni z Indianami z plemienia Irokezów walczyli z Francuzami i ich indiańskimi sojusznikami o dolinę górnego biegu rzeki Hudson, o dolinę Rzeki Świętego Wawrzyńca, o Akadię (obecnie Nowa Szkocja i Nowy...

wilhelma l zdobywcy najazd na nor­MANDIĘ 1076

Wzniecił bunt, ale Wilhelm wkroczył do Normandii i zmusił Roberta do posłuszeństwa.

WILHELM II (6 XII 1792 - 17 III 1849), ks. Oranii, od 1840 król Holandii. Syn króla Wilhelma I

1815 dow. korpusu holend. w armii Wellingtona, bił się pod Quatre-Bras i Waterloo, gdzie został ranny. Ożenił się z w.ks. ros. Anną, siostrą cara Aleksandra I, o której rękę ubiegał się daremnie Napoleon. 1831 na czele wojsk holend. uderzył na Belgię. 1848 przyjął liberalną konstytucję.