Wilczyński

Czytaj Dalej

WILCZYŃSKI ALBERT

WILCZYŃSKI ALBERT, ur. 16 IV 1829 w Warszawie, zm. 27 IV 1900 we Lwowie, prozaik. Pracował jako urzędnik w Warszawie 1851-60, od 1871 we Lwowie (w l. sześćdziesiątych gospodarował na roli). W czasopismach warsz., nast. lwow. zamieszczał opowiadania i obrazki, przedr. w zbiorach: Kłopoty starego...