Wiesław

Czytaj Dalej

GÓRNICKI WIESŁAW

GÓRNICKI WIESŁAW, ur. 6 II 1931 w Warszawie, publicysta, reporter. Studiował na wydziale lotniczym Politechniki Warsz., nast. polonistykę na UW oraz dziennikarstwo na uniwersytecie w Bloomington (USA). Działalność publicystyczną rozpoczął 1949 w „Skrzydlatej Polsce", nast. pracował w redakcji...

GĄSIOROWSKI WACŁAW, pseud. Wiesław Sclavus i in.

GĄSIOROWSKI WACŁAW, pseud. Wiesław Sclavus i in., ur. 27 VI 1869 w Warszawie, zm. 30 X 1939 w Konstancinie pod Warszawą, powieściopisarz, publicysta, działacz społeczny. Ukończył kurs farmaceutyczny i buchalteryjny. Początkowo pracował w Warszawie jako urzędnik, później jako dziennikarz. Był...

JAŻDŻYŃSKI WIESŁAW

JAŻDŻYŃSKI WIESŁAW, ur. 11 IX 1920 w Kielcach, prozaik i publicysta. Ukończył socjologię na Uniw. Łódzkim. W okresie okupacji żołnierz BCh, działał też w tajnym nauczaniu. W l. 1945-54 czł. redakcji tyg. „Wieś", gdzie zamieszczał pierwsze reportaże, następnie m. in. „Kroniki", „Odgłosów"...

MYŚLIWSKI WIESŁAW

MYŚLIWSKI WIESŁAW, ur. 25 III 1932 w Dwikozach pod Sandomierzem, powieściopisarz. Absolwent filologii pol. na KUL, od 1975 redaktor kwart. „Regiony". Twórczość związał z tematem wiejskim, odbiegając, dzięki odkrywczości jego ujęcia, od tradycji literackich. Operując realiami społ.-hist...

WIESŁAW, sielanka K. Brodzińskiego

WIESŁAW, sielanka K. Brodzińskiego, ogł. w „Pamiętniku Warsz." 1820 (z podtyt. Powieść) i w t. 1 Pism 1821 (nieznacznie zmien., z podtyt. Sielanka krakowska w 5 pieśniach)-, wersję III, poprawną, ogłosił z autografu B. Gubrynowicz (Księga pamiątkowa Uniwersytetu Lwowskiego 1912). Najznakomitsza w...

WIESŁAW

Imię męskie, sztuczny płód literacki (tak jak np. Grażyna, zob.) utworzony przez poetę Wincentego Reklewskiego, 1786-1812, a spopularyzowany przez Kazimierza Brodzińskiego w „sielance krakowskiej" Wiesław (1820). Autor przeszedł nawet do dziejów piśmiennictwa polskiego jako „śpiewak Wiesława"; por...

GAWLIK WIESŁAW ks.

ur. 3 VI 1923 w Krakowie, zm.5 IV 1980 w Katowicach.

Studia teol. odbył na UJ; święceniakapł. przyjął 1950 w Katowicach; przez rok był wikariuszemw Jeleniej Górze, a nast. w katedrze we Wrocławiu, gdzie wykłada!też filozofię w seminarium duch.; 1951 uzyskał na UJdoktorat z teologii;

1955-57 byl...