Wierzenia starożytnych Rzymian - Upowszechnianie kultów wschodnich

Bardzo popularne były kulty bogów wywodzących się z religii Wschodu. Szczególnie popularne były boginie, taka jak Izyda egipska, Kybele i Wielka Macierz Bogów z Azji Mniejszej. Liczni byli czciciele bóstw solarnych: irańskiego Mitry, syryjskiego Niezwyciężonego Słońca. Z Palestyny przyszło też...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Palestyna w początkach I wieku p.n.e.

W I w. p.n.e. Palestyna stała się rzymską prowincją. Poddanie obcym władzom i obecność rzymskich żołnierzy było powodem wielkich napięć. Zdaniem Żydów poganie rządzący Narodem Wybranym przez boga na jego terytorium naruszali zasady religii i obrażali Boga. Żydzi spodziewali się że Bóg zlituje...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Działalność Jezusa Chrystusa

Jego właściwe imię, Jezus (hebr. Jeszua) było dość pospolite wśród Żydów. Drugi człon Chrystus od gr. Christos było odpowiednikiem hebr. Mesjasza. Dzięki Ewangeliom dowiadujemy się że Jezus był nauczycielem i religijnym reformatorem. Głosił że człowiek odpowiada przed Bogiem nie tylko za swoje...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Chrześcijaństwo wychodzi poza granice żydowskich społeczności

Pierwszymi chrześcijanami byli Żydzi. Z biegiem czasu do tej religii zaczęło przystępować też społeczeństwo nie żydowskie. Wtedy nasuwało się pytanie czy muszą oni przyjęci być do społeczeństwa żydowskiego. Zwyciężył wreszcie kierunek reprezentowany przez Pawła z Tarsu, który uważał że...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Chrystianizacja cesarstwa

Chrześcijaństwo potrzebowało ponad dwóch wieków aby zapanować nad całym cesarstwem. Jego początkowy rozwój był początkowo powolny ale w III w stał się zdecydowanie szybszy. Najłatwiej nawracały się krainy położone we wschodniej części cesarstwa wolniej na zachodzie. W Europie nowa religia...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Kościół pierwszych wieków

Chrześcijanie na terenie jednego miasta tworzyli kościół którym kierował wybrany biskup. Jego zadania:

- udzielanie chrztu

- sprawowanie eucharystii

- organizacja pomocy dla biednych

Związki między kościołami były luźne ale wszystkie informowały się nawzajem o jakichś wydarzeniach i pomagały...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Prześladowania chrześcijan

Na początku istnienia chrześcijanie byli prześladowani przez rzymian. Postawy religijne chrześcijan stały bowiem w sprzeczności z podstawowymi założeniami pogańskiego światopoglądu. Chrześcijanie manifestacyjnie wstrzymywali się od udziału w kulcie cesarzy. Prześladowania wybuchały najpierw w...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Stosunek chrześcijan do kultury klasycznej

Pierwsi chrześcijanie odnosili się do niej wrogo zwłaszcza wśród ludzi wywodzących się z warstw upośledzonych. Jednak szybko bo już w II w podjęli z nią dialog. W II w narodziła się chrześcijańska literatura. Z pewnym opóźnieniem narodziła się oryginalna chrześcijańska sztuka posługująca się...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Zmiana sytuacji Kościoła w IV w.

Ostatnie największe w dziejach chrześcijaństwa prześladowania mające miejsce w pierwszych latach IV w. zakończyło się niepowodzeniem. W początku IV w przyjął ją cesarz Konstantyn, a jego następcy szły w tym samym kierunku. Środowiska pogańskie zaczęły się gwałtownie kurczyć i sytuacja zmieniła...

CREDO, Wierzę

Wyznanie wiary wg formuły zw. -»- Nicejsko-konstantynopolsklm symbolem wiary, będące stałą częścią -» mszy (liturgii słowa w Kościele zach., a liturgii ofiary w Kościołach wsch.); jest odpowiedzią wiernych na słowo Boże przekazane w -» czytaniach liturgicznych i wyjaśnione w -» homilii; w muzyce...

Czy warto kłamać w dobrej wierze ?

,,A jeśli prawda masz zabić człowieka, to kłam ,, Moim zdaniem ,kłamstwo jest zawsze kłamstwem ,a jego sens jest pejoratywny .Potwierdza to zarówno dekalog, jak i świeckie normy etyczne. Od tej reguły są jednak odstępstwa ,które maja miejsce w przypadku ,gdy prawda godzi w człowieka i wyrządza mu krzywdę. Tylko w takim przypadku kłamstwo bywa niesprawiedliwe . Powyższą tezę postaram się uzasadnić przykładami z własnych obserwacji oraz postępowaniem ...