Wierzenia

Czytaj Dalej

WIERZENIA LUDOWE

szkodliwości niektórych wierzeń, żywo dyskutowane przez przedstawicieli oświecenia, dojrzał w wierzeniach wartościowe motywy lit.

Wierzenia i Mitologia Słowian

Jednocześnie wierzono w wielu równorzędnych bogów, bądź też w jednego głównego oraz innych, jako uosobienie głównego(henoteizm). Wszystkie wierzenia świata posiadają swój mit o stworzeniu świata, również Słowianie taki mit posiadają.

Wierzenia religijne starożytnych Egipcjan

Jak napisałem wcześniej Egipcjanie wierzyli w dalsze życie po śmierci - tak jak my. Lecz czy naszych wierzeń nasi potomkowie nie wyśmieją.

Pierwotne formy wierzeń religijnych

wodzom, protoplastom rodów), oparty na wierze w ich pośmiertne trwanie w duchowej postaci i ich możność wpływania na losy żyjących.

Posiadanie w dobrej i złej wierze - pojęcie i skutki prawne

Obaj posiadacze mają prawo do ochrony posesoryjnej, lecz tylko posiadacz w dobrej wierze może rzecz zasiedzieć, a ponadto ma prawo własności wszelkich pożytków. Posiadacz w złej wierze, pozwany przez właściciela musi zwrócić rzecz macierzystą wraz z pożytkami.

Kategorie wierzeń religijnych

Treści wierzeń człowieka prehistorycznego możemy się jedynie domyślać na podstawie znajo­mości wierzeń współczesnych prymitywnych ludów Afryki i Ameryki Południowej. Religie tych właśnie ludów tworzą drugą grupę wierzeń religij­nych.

Wierzenia starożytnego Egiptu

Egipcjanie wierzyli w dalsze życie duszy i ciała po śmierci. Faraonowie, ludzie szlachetnie urodzeni oraz bogacze wydawali fortuny, aby mieć pogrzeb zgodny z ich wierzeniami.

Wierzenia i bogowie Słowian

Relikty dawnych systemów wierzeniowych przetrwały do dzisiaj w folklorze, a niejeden zwyczaj wyprowadza swój rodowód z dawnych praktyk obrzędowych i zabobonów.

Socjalizm jako religia według Gustawa Le Bona - Rozprzestrzenianie się wierzeń w masach

- socjaliści wierzą, że łatwo pociągną za sobą masy, ale wkrótce odkryją, że w tym środowisku znajdują się nie ich sojusznicy, lecz nieprzejednani wrogowie.

Starożytny Egipt - W co wierzyli wtedy Egipcjanie?

Ludzie nie wierzyli w jednego boga lecz w wielu. Egipcjanie wierzyli, że bogowie trzymają piecze nad ich miastami. w Memfis wierzyli, że opiekuje się nimi Ptah a w Tebach Amon.

Wierzenia i osiągnięcia Egipcjan

Faraonowie, ludzie szlachetnie urodzeni oraz bogacze wydawali więc fortuny, aby mieć pogrzeb zgodny z wierzeniami. Egipcjanie wierzyli, że tylko ci, którzy nadal cieszą się tym, czym cieszyli się za życia, będą mogli wejść do Tamtego Świata.

DEKADENT I JEGO OBRAZ ŚWIATA – „NIE WIERZĘ W NIC”

Tetmajer - „Nie wierzę w nic” – no i co z tego ? Podmiot nie wierzy w nic, niczego nie pragnie, ma wstręt do wszystkiego i wszystkich czynów, niszczy ideały i marzenia bo ich realizacja nic nie zmieni na świecie.

Mity greckie jako źródło informacji o życiu, obyczajowości i wierzeniach starożytnych Greków

Pełni funkcje poznawcze - umożliwiające interpretację zjawisk przyrody, światopoglądu - jako podstawa wierzeń religijnych, i sakralne - poprzez powiązanie z kultem bóstw i rytualnych obrzędów.

Wierzenia starożytnych Rzymian - Wierzenia ludów cesarstwa rzymskiego

Władze rzymskie nie próbowały interweniować w tę dziedzinę, gdyż dla człowieka starożytności narzucanie własnych wierzeń innym ludom było czymś obcym jego sposobowi myślenia.

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - WIERZENIA RELIGIJNE SŁOWIAN

  Mało jest dziedzin w nauce, które nasuwają tyle wątpliwości i dają pole do tak wielkiej fantazji, co wierzenia religijne dawnych Słowian. Wierzono, że przebywają one w zaświatach, pozbawione słońca i ciepła, i zazdroszczą żyjącym ich szczęścia i dobrobytu.

Wierzenia religijne

Od tysięcy lat ludzie odnajdowali odpowiedzi na te pytania w wierzeniach religijnych.

Klasyfikacja wierzeń religijnych

  Wyróżniamy bardzo wiele typów klasyfikacji wierzeń religijnych.

Wiara i chrzest - Zakłada się możliwość rozstrzygania w wierze

Oczywiście nierozwiązywalna współprzynależność wiary i chrztu, który jest zwróceniem się i odpowiedzialnym roztrzygnięciem od początku kazała chrześcijanom bezwyjątkową konieczność chrztu z wody. Już bardzo wcześnie uważano męczeństwo katechumena za równoważne, bo dokonywało się tu realnie...

Słowianie - Wierzenia Słowian

Naczelnym bóstwem Słowian, panem świata i władcą błyskawicy czczonym na rożnych terenach był bóg Perum. Znany był również Swarożyc-Daćbóg- bóg słońca, Wołos i inni. Istniała wielka liczba bóstw niższych (rusałki, wiły, strzygi), które mogły pomagać jak i szkodzić ludziom. Słowianie długo nie...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Kryzys religijny w czasach cesarstwa rzymskiego

Okres cesarstwa rzymskiego był okresem pogłębiającego się z biegiem czasu niepokoju religijnego. Rosła liczba tych którym tradycyjne, odziedziczone po przodkach kulty przestawały wystarczać. Poważny kryzys który ogarnął imperium w III w. naruszając ramy społecznego życia przyczynił się do nasilenia...