RÓWNANIE SERCA, zbiór wierszy lirycznych i prozy poetyckiej J. Przybosia

Na tym tle ujmował Przyboś własną sytuację: inteligenta pochodzącego ze wsi, poety angażującego swą twórczość po stronie walczących („każdą kropką wysadzałem bramy"); wyrażał dramat nieodwracalnej odmienności własnego losu (wiersz tytułowy).

SOKRATES TAŃCZĄCY, zbiór wierszy J. Tuwima

Zawiera tę część twórczości młodzieńczej poety z okresu 1913-17, która nie weszła do debiutanckiego tomu —> Czyhanie na Boga, oraz wiersze powst. Tom zawierał, podobnie jak Czyhanie na Boga, wiersze bardzo różne w tonacji: od sentyment.

WIERSZ O ZABICIU ANDRZEJA TĘCZYŃSKIEGO

Wiersz epicki, zw. , zawiera cechy wierszowanej publicystyki społecznej. wierszem średniówkowym, co podkreślają rymy wewnętrzne.

HUMANIZM I DEMOKRATYZM W WIERSZU „DO OBYWATELA JOHNA BROWNA”

Wiersz ten napisany jest w formie listu. Wiersz kończy puenta.

Mikołaj Sęp-Szarzyński - "Wiersze" - streszczenie

W swoich sonetach wykorzystuje on przestawność szyku (inwersję), pytania retoryczne, antytezy (przeciwstawienia), ciągi epitetów, paradoksy, parentezy (zdania wtrącone w nawias) - a wszystko to współgra z dramatycznym, przerzutniowym tokiem wiersza.

Analiza wiersza Różewicza pt. "Ocalony"

"Ocalony": -> poeta skrótowo pokazuje rejestr swoich doświadczeń wojennych -> wiersz ma budowę klamrową: jego początek i koniec stanowi informacja: "Mam dwadzieścia cztery lata ocalałem prowadzony na rzeź" -> wnętrze wiersza to obraz wojny: furgony porąbanych ludzi i kompletne przemieszane wartości, którego dokonała wojna -> okazuje się, że wartość wyrazów: cnota, występek, prawda jest zmienna -> nie ma też jasnego ...

Poezja awangardowa - Hasła Peipera, wiersze Przybosia

Debiutował na łamach „Skamandra”wierszem Cieśle. W wierszach ze Śrub i Oburącz pisał okraju tak, jak gdyby to był kosmos, i o kosmosie tak, jak gdyby – cały!

KLASYCY I ROMANTYCY POLSCY. W dwóch listach wierszem

W dwóch listach wierszem, listy poetyckie F. w Różnych wierszach 1881); proponowany przez autora eklektyczny ideał łączenia „dwóch szkół zalet" w imię literatury nar.

LAUR OLIMPIJSKI, cykl wierszy K. Wierzyńskiego

LAUR OLIMPIJSKI, cykl wierszy K. ); wznawiany w wyborach wierszy poety.

MEANDRY, zbiór krótkich wierszy F. Faleńskiego

MEANDRY, zbiór krótkich wierszy o charakterze epigramatów lub fraszek F. wierszy zawierał 30 meandrów.

MEANDRY, cykl 195 krótkich wierszy satyr. A. Nowaczyńskiego

Jednym z najbardziej znanych utworów cyklu jest wiersz —> Gwiżdżę na waszą romantyczną trójcę.

OKTOSTYCHY, zbiór wierszy lirycznych J. Iwaszkiewicza

OKTOSTYCHY, zbiór wierszy lirycznych J. foniczny wiersza, malarskość wizji poet.

POWRÓT DO EUROPY, zbiór wierszy lirycznych J. Iwaszkiewicza

Dominuje w zbiorze problematyka kulturowo-historiozoficzna, zarysowuje się próba sformułowania mitu Nowej Polski (wiersz Wigilia Nowej Polski) na tle pol.

RAK, raki, odmiana wiersza

RAK, raki, odmiana wiersza, znana poezji klas. 1572), Wiersze, które i wspak czytając osobną nominacyją swoją mają (inc.

ŚLUBY PANIEŃSKIE, czyli Magnetyzm serca. Komedia w 5 aktach wierszem

Komedia w 5 aktach wierszem, komedia A. I (wierszem nierymowanym, pt.

TRAGEDIA EPAMINONDY, sztuka w 5 aktach wierszem

znaczeniu utworu; artystycznie jest on przedsięwzięciem chybionym (nikła akcja, blade postacie, tasiemcowe dialogi, nieudolny wiersz), mimo że autor traktował swobodnie źródła (Neposa żywot Epaminondasa, Plutarcha żywot Pelopidasa), wprowadzając dla ożywienia akcji wątki i osoby fikcyjne.

UWAGI ŚMIERCI NIECHYBNEJ, zbiorek dewocyjnych wierszy J. Baki

UWAGI ŚMIERCI NIECHYBNEJ, zbiorek dewocyjnych wierszy J. W kilkunastu wierszach omawia ks.

ZEMSTA. Komedia w 4 aktach wierszem, komedia A. Fredry

, drugiego, obok Ślubów panieńskich, arcydzieła pisarza, to bystro tocząca się akcja, pełna nieoczekiwanych zwrotów, mistrzowska charakterystyka postaci, dialog i forma wiersza oraz liryczna pochwała szlach.