LUTNIA, zbiór wierszy J.A. Morsztyna

do krewnych (wiersz do brata Stanisława o różnych rodzajach win i wódek), protektorów (wiersz do J.

SNY O POTĘDZE, debiutancki tom wierszy L. Staffa

Są wśród nich wiersze nastrojowo-dekadenckie (Szara spękana ziemia, Melancholia, Idziemy, Deszcz jesienny), a także „duszoznawcze", zmierzające do analizy wnętrza człowieka widzianego ambiwalentnie w jego sprzecznościach (Los opętany, Citta dolente, Samotna noc).

Adam Asnyk - "Wiersze" - streszczenie

Wiersz ten nazywany jest manifestem pokolenia pozytywistów, i z tego powodu często porównywany jest do mickiewiczowskiej „Ody do młodości”. Wiersz mówi o konieczności kształcenia najniższych warstw społecznych.

Charakterystyczne cechy poezji barokowej na podstawie wybranych wierszy J. A. Morsztyna i D. Naborowskiego. Podobieństwa i różnice postaw obu poetów.

Przykładem tych zainteresowań u Naborowskiego może być wiersz „Krótkość żywota”. Inny wiersz, „Cnota grunt wszystkiemu”, nazywa fraszką to, co ludzie cenią najbardziej: pałace, złoto, kosztowności, długie życie.

Charakterystyczne cechy poezji młodopolskiej na podstawie wierszy Kazimierza Przerwy – Tetmajera.

Oprócz efektów kolorystycznych, dzięki użytym onomatopejom (wyrazom dźwiękonaśladowczym) wiersz posiada efekty akustyczne: szum drzew, szmer potoków, szumy limb, szept boru.

Analiza XV wiecznych wierszy świeckich

wiersz Dawnom zwiedził cuden strony, w którym młodzieniec wyznaje iż "służba moja ustawiczna / Twej miłości panno śliczna" i przestrzega miła przed oszczercami – jest to motyw często pojawiający się weuropejskiej literaturze miłosnej. Wiersz kończy modlitwa prośby.

Jak odbierasz przesłanie wiersza Zbigniewa Herberta „Apollo i Marsjasz”?

Nurtem takim w historii kultury był klasycyzm i sądzę, że Herbert opowiedział się w wierszu za sztuką zakładającą jedność doskonałej formy z dobrem.

OCALENIE, zbiór wierszy Cz. Miłosza

koda finalna wiersza W Warszawie, z przesłaniem moralnym, przeciwstawiającym okrutnym doświadczeniom historii „dwa ocalone wyrazy: Prawdę i Sprawiedliwość.

TROSKA I PIEŚŃ, zbiór wierszy W. Broniewskiego

, Powrót do wierszy, Żywioły, Przyjacielu, los nas poróżnił), powst. 4 1967), podobizny autografów wierszy wyd.

„BOGURODZICA” - NAJSTARSZY POLSKI WIERSZ

Bo wiersz z odległej epoki miał, podobnie jak wiersz dzisiejszy, swój wyraz artystyczny i był w okresie, z którego pochodził, tak zgodny z duchem swego czasu, jak wiersze z bliższych nam epok.

Norwid — poeta współczesny - Wiersze

Umiemy dziś odczytywać zawiłe wiersze Norwida, potrafimy się wgryzać w jego „ciemne”, niezwykle skondensowane symbole poetyckie, nie ma bodaj poety, który nie poczuwałby się do duchowego pokrewieństwa z nim. , Po balu, Marionetki, i w wierszach społecznych, jak Larwa.

Władca królestwa wyobraźni - Wiersze Przybosia

Wystarczy opisać to, co się dostrzega, wystarczy krajobraz zamknąć w wierszu, aby stał się posłuszny nakazom poety.   Tworząc wiersze, poeta nie opisuje rzeczywistości.

Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. „Ocalony”

Dalsze wersy wiersza wskazują jednak, że od doświadczeń wojny nikt nie jest „ocalony”. Wymowa tego wiersza jest pesymistyczna.

Analiza wiersza Tadeusza Rózewicza pt. "Ocalony".

Podmiot liryczny wiersza, przedstawiajac sie, mówi: "Mam dwadziescia cztery lata / ocalalem". Dalsze wersy wiersza wskazuja jednak, ze od doswiadczen wojny nikt nie jest "ocalony". Wymowa tego wiersza jest pesymistyczna.

Stosunek Czesława Miłosza do współczesnego świata na podstawie wybranych wierszy

W wierszu „Campo di Fiori” na bieżąco odniósł się do bezpośrednio zaobserwowanych wydarzeń z kwietnia 1943 r. Miłosz porusza w wierszu zagadnienie odpowiedzialności poety za stanie na straży dobra.

Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. „Ocalony”.

Dalsze wersy wiersza wskazują jednak, że od doświadczeń wojny nikt nie jest „ocalony”. Wymowa tego wiersza jest pesymistyczna.

Kabaret przeniesiony do wiersza

Im dłuższy wiersz, tym łatwiej„upodobnić” go do kabaretu, bo tym więcej można w nim zmieścić kontrastowych stylów iemocji. Spodziewamy się, że cały wiersz będzie stylizacją na język brukowej gazety.

BIBLIA CYGAŃSKA i inne wiersze

, Etarceo, Złotapolska jesień, Wiec), a także akcenty pasji „antymieszczariskiej"(Mieszkańcy, Luksus) oraz drastycznie wyrażonegobuntu przeciw tendencjom militarystycznym (wiersz Do prostegoczłowieka, który wzbudził liczne polemiki i protesty).

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

Wiersz pisany w 1830 roku (inc. gdy u syna twego W źrenicach błyszczy genijuszuświetność"), wiersz A. wiersz Matko Europo, ogł.

DO MATKI POLKI. Wiersz pisany w 1830 roku

Wiersz pisany w 1830 roku (inc. gdy u syna twego W źrenicach błyszczy genijuszuświetność"), wiersz A. wiersz Matko Europo, ogł.