Maria Konopnicka - "Wiersze" - streszczenie

W wierszach Konopnickiej nie brak też patriotyzmu. Wiersz pt. Wiersz jest apelem, odezwą, alarmuje cały świat. W wierszu występują motywy historyczne takie, jak Gopło, Piast, Gniezno, Orzeł Biały.

"Bagnet na bron" - analiza wiersza

Wiersz "Bagnet na bron" rozpoczyna sie ostroznym, skradajacym sie, troche leniwym, troche obojetnym krokiem rytmu "KIEDY PRZYJDA PODPALIC DOM,TEN W KTÓRYM MIESZKASZ - POLSKE," aby potem - skracajac i wybijajac coraz szybciej loskot sylab - wystrzelic z nagla krótkimi eksplozjami slów: "STAN U DRZWI,BAGNET NA BRON !

Omówienie sposobów kreowania rzeczywistości w poezji B.Leśmiana na przykładzie danego wiersza

• rozpuszczenie wyobraźni • fantastyka • granica dwóch światów • wymyślony świat jest ciekawszy niż normalny • opisuje to co krótkie, chwilowe, niedostępne człowiekowi w świecie zmieniającej się rzeczywistości • posługuje się symbolem • w wierszach używa dużo neologizmów, wprowadza oksymorony • intuicjonizm w poznawaniu świata - wpływ Bergsona • odwołuje się często do literatury ...

SREBRNE I CZARNE, tom wierszy J. Lechonia

Tematykę zbioru wyznaczają dwa wątki, wprowadzone przez wiersz inicjalny: śmierć i miłość.

WIERSZ ŚREDNIOWIECZNY

również wierszem składniowo-intonacyjnym, odznaczający się zgodnością rozczłonkowania zdaniowego i wersowego przy nienormowanej sylabicznie długości —> wersów (wiersz asylabiczny). też wiersz.

WIERSZ TONICZNY, rodzaj wiersza regularnego

WIERSZ TONICZNY, rodzaj wiersza regularnego (—> wiersz) opartego na zasadach systemu wersyfikacyjnego zw. też wiersz.

Stanisław Trembecki - Poematy: Polanka, czyli poema wiejskie - Powązki, idylla - Sofiówka, w sposobie topograficznym opisana wierszem

Odrębne stanowisko wśród utworów Trembeckiego zajmują trzy poematy opisowe, wszystkie pisane wierszem trzynastozgłoskowym: krótka, obejmująca nie­całe sto pięćdziesiąt wierszy Polanka, czyli poema wiejskie, nieco dłuższe (przeszło dwieście wierszy) Powązki, idylla i najdłuższa (przeszło pięćset wierszy) Sofiówka, w sposobie topograficznym opisana wierszem.

Udręki i koncepty dworzanina - Wiersze Morsztyna

Wiersz ten oparty jest na paradoksie, na sprzeczności, której nie można usunąć. Niniejszy wiersz można w całości uznać za taki właśnie rozbudowany oksymoron.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer - "Wiersze" - streszczenie

Przesłaniem tego wiersza jest pogłębiające się poczucie przygnębienia życiem i przemijaniem. Tło wiersza stanowi wieczorne bicie dzwonów, a krajobraz to smętne moczary, trzęsawiska, groby, płynąca woda.

Interpretacja wybranego wiersza

Moim zdaniem, wiersz Mirona Białoszewskiego "Wywód jestem'u" stanowi efekt filozoficznej zadumy autora nad własną wartością oraz sensem życia.

Wisława Szymborska – pierwsza dama polskiej poezji. Interpretacja wybranych wierszy poetki.

Z kolei wiersz „Rehabilitacja” został zainspirowany dramatycznymi wydarzeniami roku 1956 – powstaniem na Węgrzech i wypadkami czerwcowymi w Polsce. Wiersz wyraża gorycz, że życie ludzkie trwa tak krótko.

Historia w wybranych utworach literackich różnych epok i w wierszach K. K. Baczyńskiego

Wiersz „Z lasu” został napisany nieco ponad miesiąc przed powstaniem warszawskim i śmiercią poety (Baczyński zginął w czwartym dniu powstania).

Spośród wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej najbardziej podoba mi się...

Mogłoby się wydawać, że bohaterem utworu jest kot, ale to tylko zabieg autorki, bo cały wiersz poświęcony jest człowiekowi, który umarł.

PIEŚNI JANUSZA, zbiór 51 wierszy W. Pola

rewolucjonista, w wierszach o zabarwieniu mesjanistycznym (np. 2-3), jak —> Historia szewca Jana Kilińskiego, Szajne-katarynka (próba wierszowanej historii i geografii Polski dla ludu, ogł.

Analiza wiersza K.Przerwy-Tetmajera "Lubię,kiedy kobieta..."

Wiersz wydaje mi się , że nie ma konkretnego, określonego adresata. Wiersz składa się z 4 zwrotek po 4 wersy w zwrotce. Jak widać, wiersz ten jest manifestacją nie tylko hedonizmu ale i wolności.

Analiza , interpretacja wiersza " Łza w kolejce " Jan Twardowski

1 Wiersz Łza w kolejce składa się z jednej strofy złożonej z ośmiu wersów. Wiersz byłby trzynastozgłoskowcem, gdyby nie czwarty wers, który składa się z czternastu sylab.

Jan Kasprowicz - "Wiersze" - streszczenie

Jan Kasprowicz zastosował w Dies irae wiersz wolny, popularny wśród symbolistów, jak i ekspresjonistów. U poety jednak wiersz wolny składa się z przeplatających się tradycyjnych systemów wersyfikacyjnych: sylabicznego, sylabotonicznego i tonicznego.

Poezja futurystyczna - Wiersze radiowe, filmowe i gazetowe

W wierszach futurystów pojawiają się próby języka gazetowego. W poezji futurystówpojawiają się wiersze – reklamy, wiersze – szyldy, wiersze – raporty policyjne.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Harmonia wiersza

Odsłaniający harmonię Bytu wiersz neoklasyczny powinien był odznaczać się harmoniąwłasną, a to znaczy: być wierszem zgodnym z tradycyjnymi kanonami rytmicznymi i rymo-wymi, utworem respektującym normy stylistyczne, które od Odrodzenia zadomowiły się wnaszej poezji i wytrzymały próbę kilku wieków.

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

” Ten przejmujący wiersz - pożegnanie został napisany w rocznicę pogrzebu ojca poety i ofiarowany na imieniny matce.