WIERSZ

Wiersz wolny — o wiele częściej niż utwory pisane wierszem numerycznym — obywa się bez rymów; nie jest to wprawdzie obowiązkowa zasada, lecz w każdym razie cecha bardzo znamienna. Wiersz bezrymowy nazywamy WIERSZEM BIAŁYM.

TEORIA LITERATURY - Wiersz

W dorobku polskiej literatury utrwaliły się dwa odmienne sposoby budowy wiersza: wiersz regularny oparty na stałej zasadzie rytmicznej oraz wiersz wolny — nierytmizowany lub rytmizowany tylko dorywczo.

Jak napisać interpretację wierszy?

Odczytanie sensu wiersza jest sprawą indywidualną ale nabierze charakteru uniwersalnego jeśli zdołasz: - umiejscowić wiersz w kontekście całej twórczości poety, którą znasz, - odwołać się do tradycji literackiej, w którą utwór się wpisuje (prąd literacki, gatunek), - wydobyć związek sensu wiersza z tzw.

WIERSZ, mowa w celowy sposób zorganizowana brzmieniowo

też metryka, rym, wersologia, wiersz nieregularny, wiersz sylabiczny, wiersz sylabotoniczny, wiersz średniowieczny, wiersz toniczny, wiersz wolny.

WIERSZ NIEREGULARNY, rodzaj wiersza

WIERSZ NIEREGULARNY, rodzaj wiersza powstały w rezultacie modyfikacji zasad któregoś z trzech regularnych systemów wersyfikacji pol. PSZCZOŁOWSKA Wiersz „Dziadów" i „Kordiana" na tle wiersza dramatu epoki, w: Z.

WIERSZ SYLABOTONICZNY, rodzaj wiersza regularnego

WIERSZ SYLABOTONICZNY, rodzaj wiersza regularnego (—> wiersz), opartego na zasadach systemu wersyfikacyjnego zw. Wiersz ten bowiem stabilizuje więcej elementów językowych w funkcjach wierszotwórczych niż in.

WIERSZ WOLNY

WIERSZ WOLNY, rodzaj —> wiersza pozostającego w podwójnej opozycji: do prozy oraz do wierszy regularnych; występuje w wielu postaciach, których formy pograniczne zbliżają się z jednej strony do —> wiersza nieregularnego, z drugiej zaś do —> prozy rytmicznej.

WERSOLOGIA, wersyfikacja, nauka o wierszu

dzięki metodom ma tematyczno-statystycznym), nastąpiła funkcjona-lizacja badań nad wierszem dzięki czemu upowszechniły się np. dała Dłuska (Próba teorii wiersza polskiego 1962, wznow.

WIERSZ SYLABICZNY, rodzaj wiersza regularnego

WIERSZ SYLABICZNY, rodzaj wiersza regularnego (—> wiersz), opartego na zasadach systemu wersyfikacyjnego zw. też wiersz.

Klasyk poezji rewolucyjnej - Wiersze Broniewskiego

Wiersze te, podobnie jak i wiele innych, wskazują dobitnie na pozaliteracką funkcję „organizowania uczuć”.

Analiza wiersza But w butonierce

O futurystycznym charakterze wiersz świadczą również elementy cywilizacji wprowadzone do poezji. W wierszu spotykamy także inne neologizmy jak na przykład: "mojo", czy ""echopowiem" Już po przeczytaniu tytułu widać, że wiersz ten jest prowokacją.

Cechy poezji J.Tuwima na przykładzie danego wiersza

Wczesne wiersze tego poety (znajdujące się w czterech pierwszych zbiorach: "Czyhanie na Boga"(1918), "Sokrates tańczący" (1920), "Siódma jesień" (1921), "Wierszy tom czwarty" (1923)), charakteryzują się ogromnym entuzjazmem, aktywizmem, witalizmem.

Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie wybranych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Mówi o tym wiersz pt. Szczególnie wyraźnie dramat pokolenia poety ukazuje wiersz pt. Nieco inny charakter ma wiersz pt.

Cyprian Kamil Norwid - "Wiersze" - streszczenie

Utwór powstał kilka miesięcy po zgonie wielkiego generała, kolejny wiersz poświęcony pamięci wielkiego człowieka.

Relacje między jednostką a zbiorowością w wierszach C. K. Norwida (W Weronie, Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Do obywatela Johna Brown pamięci żałobny – rapsod, Klaskaniem mając obrzękłe prawice)

Podobny problem ukazuje wiersz Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie. Takim osobistym wyznaniem stosunku Norwida do poezji jego wieku jest wiersz Klaskaniem mając obrzękłe prawice.

WIERSZ

Wiersz karmelkowy gatunek anonimowego wierszopisarstwa amatorskiego, uprawianego zwł. przez jakiegoś Słotę czy Złotę, żaka lub dworzanina krakowskiego, najstarszy polski zabytek poezji świeckiej, pierwszy polski wiersz o etykiecie (savoir vivre) i pierwszy w Słowiańszczyźnie utwór chwalący kobiety.

Omów najbliższe Ci wiersze Zbigniewa Herberta

Bohaterowie drugiej części wiersza - "generałowie ostatnich wojen" skomlą na kolanach przed potomnością za poniesiona klęskę. Wiersz zawiera pytania o sens poezji.

Różne postawy człowieka wobec życia w wierszach poetów młodopolskich: "Koniec wieku XIX" i "Kowal"

Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu całego pokolenia, dzięki czemu wiersz staje się poetyckim manifestem pokoleniowym. Wiersz "Kowal" znalazł się w I tomiku poetyckim Staffa.

Śmierć w dziupli - Wiersze Leśmiana

Przypomnijmy sobie wiersz o Urszuli Kochanowskiej: „[. wiersz Dąb z tomu Łąka). Interesujący nas wiersz nosi tytuł Topielec.

Kunsztowność dworskiej poezji barokowej na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna

Zgodnie z modą epoki wiersz musiał być kunsztowny, zadziwiać konceptem – niezwykłym pomysłem. Przykładem takiego szokującego pomysłu jest wiersz Bierzmowanie.