Katalog praw wszystkich wiernych w kodeksie prawa kanonicznego z 1983r

- Wierni są uprawnieni do słusznego dochodzenia i obrony wobec właściwego forum kościelnego zgodnie z normami prawnymi i praw przysługujących im w kościele (kanon 2211) - Wierni wezwani przed sąd przez właściwą władzę, mają prawo spodziewać się, że będą osądzeni z zachowaniem przepisów prawnych stosowanych zgodnie z zasadą słuszności (kanon 2212) - Wiernych nie wolno karać sankcjami kanonicznymi inaczej niż nakazuje przepis ustawy (kanon ...

WIERNY

Kto wierny jest w najmniejszej, i w wielkiej sprawie wierny będzie z Biblii, Ew. Wierny Eckart, nm. Wierny i niewierny sługa przypowieść biblijna, Ew.

Giaur znaczy niewierny - Giaur

Giaur znaczy niewierny.

DZIEŃ ZADUSZNY, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

grobów, wędrowania po świecie, nawiedzania po północy miejsc, w których przebywali za życia, oraz o mszy nocnej zmarłych (celebrowanych przez zmarłych kapłanów z udziałem zmarłych wiernych). Hajnówki); coraz częściej wierni proszą o aplikację liturgii eucharyst.

WIERNA RZEKA. Klechda domowa, powieść S. Żeromskiego

WIERNA RZEKA. Motyw rzeki Łośnej, wiernej rzeki, spaja w całość wątek hist.

Maryja Wspomożycielka Wiernych

Maryja Wspomożycielka Wiernych. Tytuł “Wspomożycielka Wiernych” wprowadził do Litanii LoretańskiejPius V na wieść o zwycięstwie pod Lepanto floty chrześcijańskiej nad turecką (7 października1571).

KONCEPCJA WIERNEGO I RZETELNEGO OBRAZU

Oznacza ona wierne, zgodne z prawdą odzwierciedlenie rzeczywistości.

WIERNE PŁOMIENIE, konspiracyjna antologia poezji wojennej

WIERNE PŁOMIENIE, konspiracyjna antologia poezji wojennej, wyd.

Dowiedź, na przykładzie „Monachomachii” i innych utworów Krasickiego, że twórczość tego poety jest wierna hasłu oświecenia „bawiąc – uczyć”.

 

„Monachomachia”, zgodnie z oświeceniową regułą „bawiąc – uczyć”, krytykuje wady i ułomności ludzkich charakterów, ma wychowywać i bawić czytelników, o czym informuje sam Krasicki: „I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”. Ukazanie się „Monachomachii, czyli...

Chrystologia św. Jana - Jezus przekazujący synostwo Boże wiernym

Temat synostwa Bożego tak jak u Pawła znajduje się również u Jana, z pewną jednak różnicą. Dla Pawła Jezus jest pierworodnym z pośród braci, którzy z Nim i przez Niego stają się adoptowanymi synami Bożymi. Dla Jana termin syn jest zarezerwowany dla Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego. Wierzący są...

Msza wiernych

Przestarzałe wyrażenie na oznaczenie drugiej części Mszy św., następującej po Liturgii Słowa. Wyrażenie to odpowiadało okolicznościom, kiedy to wielu katechumenów (dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu św.) otrzymywało nakaz opuszczenia zgromadzenia liturgicznego przed...