Wielki kryzys

Wielki kryzys

Czytaj Dalej

Wielki Kryzys 1929-1933

          Wybuch kryzysu   Kryzys, który przeszedł do historii pod nazwą wielkiego, zaczął się w Stanach Zjednoczonych jesienią 1928 r.

Wielki Kryzys

Wielki Kryzys zaczął się, gdy krach na rynku finansowym w Stanach Zjednoczonych zapoczątkował światową katastrofę gospodarczą. Kryzys odegrał także ważną rolę w wielkich przemianach politycznych, które zaszły we wczesnych latach trzydziestych.

Wielki kryzys w latach 30 - stych

Znacznie bogatsze kraje, takie jak USA, nie odczuły tak wielkiego kryzysu, jak chociażby Polska, aż do tzw. Podsumowanie : Kryzys światowy wywołany krachem na nowojorskiej giełdzie przyczynił się do wielkiego zamieszanie na świecie w 30-latach XX wieku.

SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Wielki kryzys ekonomiczny

Takim bardzo ważnym warunkiem jest wielki kryzys ekonomiczny . Republika Weimarska przechodziła kryzys gospodarczy już na początku lat dwudziestych .

Wielki kryzys ekonomiczny - Informacje Ogólne

System wersalski oraz konfederacja pokojowa po pierwszej wojnie światowej były motorem napędzającym kryzys. Nie niepokojeni przez nikogo zaczęli produkować na swoim terenie broń - zbrojenia dały Niemcom wielkie dochody.

Wielki kryzys ekonomiczny w Polsce (1929-1935)

Wielki kryzys ekonomiczny w latach 1929 ? Punktem zapalnym, który uruchomił światowy kryzys ekonomiczny był krach na giełdzie nowojorskiej 24 października 1929r. Kryzys w rolnictwie Spadek cen na artykuły rolne w roku 1935 w porównaniu z rokiem 1928 wynosił 65%.

Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933/35 w Polsce. Przyczyny, przebieg, polityka rządu wobec kryzysu.

kryzys przemysłowy splatał się z kryzysem w rolnictwie. Kryzys gospodarczy spowodował kryzys finansowy państwa. do działań doraźnych zaliczyć też można podejmowanie przez państwo bankrutujących wielkich zakładów przemysłowych.

Wielki kryzys ekonomiczny w latach 1929 - 1935 w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Dobrobyt nie stał się jednak udziałem wszystkich, bezrobocie w Wielkiej Brytanii nigdy nie spadło w okresie międzywojennym poniżej miliona. Poza tym zarówno Niemcy jak i Wielka Brytania zależne były od amerykańskich pożyczek, które miały służyć spłaceniu wojennych kredytów u wierzycieli, w dużej części także Amerykanów.

Światowy kryzys gospodarczy (1929 - 1933) - Skutki wielkiego kryzysu

W dziedzinie socjalnej interwencjonizm państwowy zmierzał do organizowania robót publicznych, a nawet wkroczenia na drogę państwa opiekuńczego ( kraje skandynawskie, Wielka Brytania ).

Kryzys papiestwa - Wielka schizma

Tak zwana wielka schizma zachodnia nastąpiła po powrocie papieży z Awinionu do Rzymu, kiedy to w 1378 roku doszło do wyboru papieża w Rzymie i antypapieża w Awinionie.

Plusy i minusy wielkiej rewolucji Francuskiej

::PLUSY I MINUSY WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ::.

Indywidualizm Romantyczny Wielkiej Improwizacji - Dziady

Konrad czuje, że nadeszła wielka chwila, chce jak mityczny Prometeusz podjąć samotną walkę z Bogiem w celu uszczęśliwienia narodu. To równanie się z Bogiem jest przejawem wielkiego indywidualizmu Konrada, jego zarozumiałości i pychy.

DONITZ KARL (1891-1980) - wielki admirał

Uważał U-booty za jedyną skuteczną broń przeciwko Wielkiej Brytanii. po rezygnacji Ericha *Raedera ze stanowiska głównodowodzącego Kriegsmarine został mianowany wielkim admira­łem i stanął na czele niemieckich sił morskich.

JERZY VI (1895-1952) - król Wielkiej Brytanii

Odziedziczył tron w 1936 r. po abdykacji starszego brata Edwar­da VIII, który ze względu na plany małżeńskie wobec pani Simpson zrzekł się korony.

Jerzy VI stał się dla społeczeństwa brytyjskiego symbolem walki o wolność. Był stałym gościem jednostek wojsko­wych. W okresie największego zagrożenia...

RAEDER ERICH (1876-1960) - wielki admirał

mia­nowany wielkim admirałem.

WIELKA BRYTANIA 1939-45

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii zostały utworzone po uchwa­leniu przez parlament brytyjski 22 sierpnia 1940 r. Zalążkiem Polskiem Marynarki Wo­jennej w Wielkiej Brytanii były 3 ni­szczyciele (Błyskawica, BurzaGrom), które dotarły do tego państwa1 września 1939 r.

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - MIKOŁAJ REJ

−  ojciec polskiej literatury pięknej

−  pisał dzieła oryginalne, ukazujące obraz życia narodu, w Renesansie Naród to szlachta i ludzie z wyższych warstw społecznych

−  pierwszy świecki autor

−  miał oryginalny styl i pisarski język, który przypominał język mówiony

−  był gawędziarzem

−  chciał...

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - JAN KOCHANOWSKI

w gatunkach literackich (pieśni, fraszki, dramat klasyczny, elegie) −  propagował starożytne filozofie i odwoływał się do twórczości Horacego −  podejmował motywy mitologii i literatury greckiej −  przetłumaczył psalmy Starego Testamentu (Psałterz Dawidów) −  uważał, że świat to jedna harmonia −  widział wielkie wartości natury i wsi −  wielbi człowieka −  głosi epikureizm ...

WIELKI ARTYSTA I WIELKA SZTUKA - „FORTEPIAN SZOPENA”

Wielkość muzyki rodzi strach i nienawiść u tych, którzy nie znoszą żadnego postępu, wszystko co wielkie i nowe u ludzi maluczkich budzi sprzeciw, który odbija się dygresją.

Kryzys renesansowej postawy w Trenach Jana Kochanowskiego

Treny IX, X, XI są najważniejsze ze względu na kryzys postawy, który przezywa podmiot liryczny. W trenie X kryzys dotyczy światopoglądu religijnego.