Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

Mimo to istotne właściwości wód płynących pozostają niezmienne: o podstawowych zjawiskach ekologicznych zawsze decydują tu prąd i zawirowania, a więc czynniki, które w wodach stojących nie mają znaczenia albo - jak w wypadku wielkich jezior - oddziałują w niewielkim wymiarze.

ALEKSANDER WIELKI (Macedoński)

Jedynie wielki przyjaciel króla, Filip z Akarnanii, lekarz, odważył się przyjść mu z pomocą i przygotować lek. , 'Dwurogi', nazwa, pod którą Aleksander Wielki, arab.

Wielcy ludzie kina

Wielkie filmy epickie W latach 50. W kinematografii szwedzkiej pojawił się Ingmar Bergman, wielka indywidualność światowego kina.

Wielkie odkrycia geograficzne

Wielkie odkrycia geograficzne - WAŻNIEJSZE DATY 1415 Zdobycie Ceuty w Maroku i początek ekspansji Portugalii 1418 Henryk Żeglarz zakłada swą siedzibę na przylądku Sangres 1434 Portugalczycy opływają przylądek Bajador najbardziej wysunięty na południe punkt znany Europejczykom 1441 Opłynięcie przylądka Blanco 1445 Opłynięcie Zielonego Przylądka 1473 Lopo Goncalves przekracza równik 1487-1488 Wyprawa Bartłomieja Diaza wokół Przylądka ...

Bitwa o Wielką Brytanię

Wielka Brytani utrzymała się jako ważny czynnik strategiczny na zachodzie Europy. Wprawdzie Niemcy zdołali zburzyć ponad milion domów, ale lotnictwu Gringa nie udało się zadać poważniejszych strat przemysłowi Wielkiej Brytanii.

Rosja czasów Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porównawcza

„wielkie poselstwo” na czele z Piotrem w celu zwiedzenia kilku krajów europejskich i przeprowadzenia rozmów na temat koalicji antytureckiej; przy okazji car chciał się naocznie zapoznać z osiągnięciami nauki i techniki zachodniej. Serczyk, Piotr I Wielki, Wrocław 1990, s. Idem, Piotr I Wielki, Wrocław 1990.

Indywidualizm Romantyczny Wielkiej Improwizacji - Dziady

Konrad czuje, że nadeszła wielka chwila, chce jak mityczny Prometeusz podjąć samotną walkę z Bogiem w celu uszczęśliwienia narodu. To równanie się z Bogiem jest przejawem wielkiego indywidualizmu Konrada, jego zarozumiałości i pychy.

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

Katarzyna Wielka - żona Piotra III, po abdykacji(śmierci) swojego męża przejęła władzę w Rosji i panowała w latach 1762-1796. wybucha tam wielka wojna chłopska, na której czele stanął Kozak doński Jemielian Pugaczow.

Kazimierz Wielki - życiorys i działalność publiczna

W 1351 roku Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Mazowsze płockie, a z pozostałych ziem mazowieckich uczynił lenno korony. Kazimierz Wielki nie zrezygnował jednak ze swych praw Śląska.

Piotr I Wielki - Informacje Ogólne

Większość czasu Piotr Wielki spędzał w podmoskiewskiej wsi Preobrażeńskie, gdzie ze swoich rówiesników stworzył dwa pułki; które wsparły go w 1689 roku podczas wystąpienia przeciw Zofii, która została odsunięta od władzy i osadzona w klasztorze.

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim

Hufce wielkiego mistrza straciły impet uderzeniowy, na który wybitny efekt liczył Wielki Mistrz. Wielki Mistrz zginął wraz z wieloma wybitnymi rycerzami z krajów zachodnich.

Czym jest i jak powstała Wielka Tama Asuańska?

Nil występuje z brzegów wskutek sezonowych opa­dów deszczu na Wyżynie Etiopskiej, dostarczają­cych wielkiej ilości wody Błękitnemu Nilowi i rze­ce Atbara, dwóm ostatnim z wielkich dopływów Nilu.

Wielka Niedźwiedzica

Część gwiazdozbioru określa się jako Wielki Wóz. Alkor jest niewyraźny lub czasem zupełnie niewidoczny tylko w trudnych warunkach obserwacji w wielkim mieście.

Wielki Pies

Zgodnie z teorią ewolucji gwiazd gwiazda o wielkiej masie przebywa swoją „drogę życiową" znacznie prędzej niż gwiazda o małej masie. Wielki Pies leży wewnątrz Drogi Mlecznej i dlatego zawiera pewną liczbę otwartych gromad gwiazd, z których najpiękniejsza jest M 41.

Karol Wielki

Dla swoich współczesnych, jak również dla ludzi żyjących w późniejszych stuleciach średniowiecza, Karol Wielki był nie tylko wielkim zdobywcą, ale także gorliwym propagatorem i obrońcą wiary chrześcijańskiej.

KAROLA WIELKIEGO PODBOJE 771-814

Na prośbę papieża Hadriana Karol Wielki wyprawił się do Lombardii (patrz karola wielkiego zwy­cięstwo nad dezyderiuszem 773-774).

Rozwój szkolnictwa w Państwie Karola Wielkiego.

DWA ZARZADZENIA KAROLA WIELKIEGO: 1/ nakazywało biskupom, aby zapewnili duchowieństwu podległemu sobie minimum wiedzy 2/ wszystkie klasztory mialy otworzyc szkoły dla uczenia chętnych czytania, pisania, rachunków i śpiewu, miały klasztory oddawać podręczniki do uzutku uczniów bezbłędne z orginałów łacinskich.

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki lokował w pobliżu Krakowa, w miejscu niegdysiejszej wsi Bawół, odrębne miasto, które stało się ośrodkiem wspólnoty żydowskiej w 1335 otrzymało prawo miejskie i od imienia króla przyjęło nazwę Kazimierz.

Jacob Burckhardt Konstantyn Wielki Czasy Konstantyna Wielkiego

W roku 306 pojawił aisę nowa postać Konstantyn którego Historia słusznie nazwał Wielkim. O wiele trudniej wyjaśnić ostatnie wielkie polityczne przedsięwzięcie podjęte przez Konstantyna a mianowicie dokonany przez niego podział Cesarstwa.

Dlaczego Wielka Brytania nie weszła do strefy euro ?

Pozycja giełdy London Stock Exchange, która jest jedna z trzech największych na świecie i największa w Europie, a także obawy przed nadmiernym federalizmem i podejmowaniem istotnych dla Brytyjczyków decyzji poza Wielka Brytania są kolejnymi argumentami zwolenników euro przemawiającymi za niewstępowaniem do eurolandu W Wielkiej Brytanii jest bardzo silna tradycja eurosceptycyzmu.