Wielka Brytania

Wielka Brytania

Czytaj Dalej

Polityka Wielkiej Brytanii wobec problemów europejskich i światowych w XIX w.

Wielka Brytania narzuciła Japonii nowy korzystny dla siebie układ handlowy, po uprzednim zbombar-dowaniu kilku portów japońskich.

Porównanie systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Wszystkie przepisy dotyczące oświaty w Wielkiej Brytanii tworzone są przez rząd centralny Wielkiej Brytanii, a odpowiedzialność za ich stosowanie i sposób interpretacji pozostawiony jest lokalnym władzom LEA – Local Education Authorities lub w przypadku Irlandii Północnej pięciu zarządom do spraw edukacji i bibliotek ELB – Education and Library Boards.

Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii

W połowie XIX wieku już około trzech czwartych ludności Wielkiej Brytanii mieszkało w wielkich aglomeracjach bądź dużych miastach.

Bitwa o Wielką Brytanię

Sytuacja polityczno – militarna, jaka zaistniała w Europie po klęsce Francji, spowodowała faktyczne osamotnienie Wielkiej Brytanii. Wprawdzie Niemcy zdołali zburzyć ponad milion domów, ale lotnictwu Gringa nie udało się zadać poważniejszych strat przemysłowi Wielkiej Brytanii.

Dlaczego Wielka Brytania nie weszła do strefy euro ?

Pozycja giełdy London Stock Exchange, która jest jedna z trzech największych na świecie i największa w Europie, a także obawy przed nadmiernym federalizmem i podejmowaniem istotnych dla Brytyjczyków decyzji poza Wielka Brytania są kolejnymi argumentami zwolenników euro przemawiającymi za niewstępowaniem do eurolandu W Wielkiej Brytanii jest bardzo silna tradycja eurosceptycyzmu.

System (mieszany) parlamentarno-gabinetowy Wielkiej Brytanii

Od 1536 Walia w Królestwie Anglii, od 1707 Szkocja i Anglia tworzą Wielka Brytanię, od 1800 Irlandia Północna i Wielka Brytania tworzą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jest państwem o demokratycznym charakterze nie posiadającym pisanej konstytucji.

Wielka Brytania - Klimat

Wysokości sezonowych temperatur wskazują na to, że w Wielkiej Brytanii panuje klimat mordki, odznaczający się małą amplitudą temperatur pomiędzy latem i zimą oraz występują tam częste opady ( niemal codziennie).

Wielka Brytania w latach 90.

Koncesje na rzecz Wielkiej Brytanii (między innymi nie przystąpienie do wspólnoty walutowej wywalczone przez Johna Majora niepokoiły niektórych posłów prounijnych, lecz wkrótce jeszcze ze silniejsza opozycja wytworzyła po stroifię tzw.

Wielka Brytania w latach 1815 - 1846

XIX wieku zaczęło się wielkie zainteresowanie koloniami + w Wielkiej Brytanii zaczął się ogromny wyż demograficzny, dlatego w 1793 Jeremiasz Bentham wystąpił z propozycją kierowania do kolonii nadwyżki ludności + 1830 – Edward Wakefield zakłada Stowarzyszenie Kolonizacyjne, on i jego zwolennicy nazywani „radykalnymi imperialistami” propagowali wysyłanie do kolonii zwartych grup ludzi.

Wielka Brytania - Przemysł

Wielka Brytania znana była ze swoich ogromnych złóż mineralnych takich jak rudy ołowiu i żelaza. Dodać można także przemysł motoryzacyjny, który napędzał gospodarkę Wielkiej Brytanii.

USA i Wielka Brytania wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej

Brytania zażądała przyjęcia propozycji moskiewskich pod groźbą cofnięcia swego uznania, rząd polski odrzucił szantaż.

WIELKA BRYTANIA 1939-45

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii zostały utworzone po uchwa­leniu przez parlament brytyjski 22 sierpnia 1940 r. Zalążkiem Polskiem Marynarki Wo­jennej w Wielkiej Brytanii były 3 ni­szczyciele (Błyskawica, BurzaGrom), które dotarły do tego państwa1 września 1939 r.

Bitwa o Wielką Brytanie

Jedynym zagrożeniem w tym rejonie była Wielka Brytania, odzielona od Francji kanałem La Manche. Od 6 października Niemcy odstąpili od wielkich nalotów dziennych.

Wielka Brytania w II wojnie światowej

Brytanii byli obecni przy podpisywaniu przez Niemcy aktu bezwarunkowej kapitulacji w Reims (7 V) i w Karlhorst koło Berlina (9 V 1945). Churchill uczestniczył w trzech konferencjach Wielkiej Trójki (Teheran 28 XI-1 XII 1941, Jałta 4-11 II 1945, Poczdam 17 VII-2 VIII 1945.

Sytem polityczny Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W Wielkiej Brytanii ukształtował się system dwupartyjny. - Konstytucyjne zwyczaje i konwenanse Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jest państwem unitarnym.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI NIEMCY - WIELKA BRYTANIA

Wielka Brytania postanowiła zerwać dotychczasową politykę „wspaniałego odosobnienia” i zwróciła się do Niemiec z propozycją zacieśnienia współpracy. penetracja Turcji przez imperializm niemiecki → co było sprzeczne z interesami Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania

Anglia jest złożona z 46 hrabstw , Walia z 8 hrabstw, Szkocja z 12 regionów , Irlandia Północna z 26 dystryktów , ponadto w skład Wielkiej Brytanii wchodzą dwa obszary autonomiczne : Wyspy Normandzkie i Wyspa Man .

Parki narodowe w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii, poza parkami narodowymi istnieją również rezerwaty przyrody; ponad 4000 miejsc o specjalnym zna­czeniu naukowym (Sites of Special Scientific Interest -SSSI) i 105 chronionych terenów pod­mokłych wpisanych na listę Ramsar.

Wielka Brytania w latach 1846 - 1849

Wielka Brytania uniknęła rewolucji, ale liczba aresztowanych dorównywała takiej samej liczbie w innych krajach europejskich.

Władza wykonawcza w Wielkiej Brytanii

W różny sposób kształtowała się historia związków czterech państw tworzących dzisiaj Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.