Wieliczka

Wieliczka

Czytaj Dalej

Jak powstała Kopalnia Soli w Wieliczce?

Prawdopodobnie właśnie w XIII wieku rozpoczęła się historia ko­palni soli w Wieliczce. Zarządzający kopalnią w Wieliczce zawsze przy­chylnie odnosili się do górników dekorujących tunele i wyrobiska.

Kopalnia soli w Wieliczce

Początki warzelnictwa solnego na terenie Wieliczki należą do najstarszych Europie i sięgają środkowego okresu neolitu (ok.

Magnum Stal Górnictwo solne w Wieliczce i Bochni

Przywilej Bolesława V Wstydliwego dla klasztoru w Staniątkach deputat soli „unum caldar, quod vulgaritier chram nominatur” (jeden blok pospolicie zwany konczem) Najazd tatarów w roku 1241 doprowadził do takiego zniszczenia kopalń w Wieliczce i Bochni oraz wymordowania górników, że pamięć o nich zaginęła. Długosz pisze że sól odkryto w Bochni w roku 1251, a w roku 1252 Wieliczce.

WIELICZKA

Zupa 2 (Solna w Wieliczce).

Wieliczka - kopalnia soli

Według legendy to właśnie jej zawdzięczamy odkrycie złóż soli w Wieliczce.

Wieliczka

Dziś historię kopalni soli w Wieliczce prezentuje Muzeum Żup Krakowskichutworzone w 1951.

Co warto wiedzieć o kopalni soli w Wieliczce?

*Prace górnicze rozpoczęto w XIII wieku. Od tego czasu wydobyto około 7,5 milio­na metrów sześciennych soli kamiennej. *Kopalnia składa się z dziewięciu poziomów, leżących na głębokości od 64 do 327 met­rów pod powierzchnią ziemi. *Współczesna trasa turystyczna prowadzi w dół szybem...