Jedna czy wiele inteligencji? Czy wyodrębnienie wielu inteligencji ma sens? Podaj argumenty za i przeciw

Innymi słowy — jest wiele różnych rodzajów inteligencji. Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne metody nauki w taki sposób, by w procesie uczenia wykorzystywać wiele rodzajów inteligencji.

"Nigdy tak wielu nie zadzięczało tak wiele tak nielicznym"- Winston Churchill.

Było ich bardzo wielu i byli bardzo odważni i to również oni przyczynili się do wygrania wojny z Niemcami. Winston Churchill powiedział: "Nigdy w dziedzinie ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym".

Jeden czy wiele sposbów oceniania.

Pomimo, że bardzo dużo się na ten temat mówi, wielu nauczycieli, tak w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii, uważa ten aspekt edukacji za mało ważny. Wielu nauczycieli wkłada dużo wysiłku i ciężkiej pracy w wypracowanie właściwych sposobów oceniania.

Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Przekład tekstów fundamentalnych

O wiele wcześniej, niż zostały ukute terminy „akulturacja" i „kontekstualizacja"2,misjonarze chrześcijańscy musieli dostosować swoje metody działania, uwzględniającodbiorców swego przekazu ewangelicznego i katechezy.

Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Afrykanizacja liturgii i kultu

Kościoły ewangelickie i Kościoły niezależne paradoksalnie posunęły się o wiele dalej wodrzuceniu tradycji afrykańskiej, piętnując diabelskie działanie czarowników czy fetyszy.

Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Afrykanizacja teologu

Te czasopisma w większościprzypadków są redagowane w języku angielskim, a wiele z nich stało się znanych naszczeblu międzynarodowym, np.

Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Rozwój afrykańskich Kościołów niezależnych i zielonoświątkowych

Ten ruchodniósł niewątpliwy sukces w wielu regionach protestanckich i katolickich, wliczając w torównież te, które były uważane za twierdze nie do zdobycia przez islam czy chrześcijaństwo,np. W przypadku wielu wyznań, jak choćby Kościół Boży, Stowarzyszenie Boga, Kościół Żywy, Świątynia Syjonu.

Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Kwestia mody czy ostateczna transformacja?

Z drugiej strony, proklamowana apolityczność nie przeszkodziła wielu Kościołomw podejmowaniu działań politycznych, najpierw w imię walki z komunizmem, aż do 1990 r.