Widukind

Czytaj Dalej

WIDUKIND

Wittekind, VIII w., możnowładca saski, przywódca Sasów w ich powstaniach przeciw Karolowi Wielkiemu, bohater legend ludowych.

Gdy Karol Wielki w 782 uczynił odmowę przyjęcia chrztu przestępstwem karanym śmiercią, pogańscy Sasi podjęli z Frankami walkę. Karol Wielki zarządził rzeź 4500 jeńców saskich...