Widowisko

Czytaj Dalej

MISTERIUM, widowisko teatr.

widowiska w Kalwarii Zebrzydowskiej), ożyła w epoce romantyzmu; dopatrywano się jej wpływu w budowie —» Dziadów części III Mickiewicza, nade wszystko zaś u pisarzy neoromant.

OPERA, widowisko scen.

OPERA, widowisko scen. narodowe" były widowiskami o charakterze komediowym, z przewagą partii mówionych nad muzyką.

CO TO JEST WIDOWISKO SPORTOWE?

wg Matusiewicza – to zdarzenie społeczne dostępne percepcji wzrokowej o charakterze rozrywkowo – rekreacyjnym, zaistniały z racji organizowanej rywalizacji sportowej zawodników, przebiegającej zgodnie z uznanymi regułami, w którym uczestniczą jako strony interakcji zawodnicy, sędziowie, organizatorzy oraz...