WIDMA

Widma kantata (1865) Stanisława Moniuszki wg 2. Widmo (zjawisko) Brockenu zob. Widmo krąży po Europie - widmo komunizmu, nm. Któżeś jest, widmo olbrzymie?

Widmo sygnału danych

Zakres i rozkład widma częstotliwości zależy od kształtu rozpatrywanego sygnału i rozciąga się w szerokich granicach; od jednej częstotliwości (prążka) dla ciągłej fali monochromatycznej (światło laserowe w światłowodach), przez wąskie widma częstotliwościowe dla sygnałów wolnozmiennych (mała częstotliwość), aż do szerokiego widma dla szybkozmiennych sygnałów.

Widmo głosowe

Widmo głosowe - widmo sygnału mowy obejmujące częstotliwości od 100 Hz do ponad 8 kHz, w którym znajduje się prawie cała energia głosu, przy czym największa gęstość widmowa (energia) przypada w okolicy 500 Hz i sukcesywnie maleje ze wzrostem częstotliwości.

WIDMA, opowiadanie E. Orzeszkowej

WIDMA, opowiadanie E. epoki; nazwano je grupą Widm.

Widmo zagłady - KAMPANIA WRZEŚNIOWA

Wczesnym świtem 1 września 1939 r. siły zbrojne Niemiec hitlerowskich rozpoczęły działania wojenne przeciw Polsce. O godz. 4.45 na polską placówkę na Westerplatte w porcie gdańskim spadły pierwsze pociski z pancernika “Schleswig - Holstein” , który zawinął do Gdańska parę dni wcześniej. Władze...

Widmo zagłady - PRZEKSZTAŁCENIA TERYTORIALNO - POLITYCZNE

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w tajnym protokole dodatkowym do układu Ribbentrop - Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. rządy Niemiec hitlerowskich i ZSRR ustanowiły już w dniu 22 września tymczasową linię demarkacyjną wzdłuż Pisy, Narwi, Wisły i Sanu. Sprawa ostatecznego uregulowania granicy pozostawała...

Widmo zagłady - POLITYKA NIEMIECKA NA ZIEMIACH OKUPOWANYCH

Od początku okupacji niemieckiej ziemie polskie stały się polem doświadczalnym rasizmu i nihilizmu w wydaniu hitlerowskim. Dominującym elementem okupacji było panowanie okrutnej siły nad sprawiedliwością. Plany niemieckie przewidywały odmienne potraktowanie ziem włączonych do Rzeszy oraz obszaru...

Widmo zagłady - SPRAWA POLSKA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Zgodnie z zasadami konstytucyjnymi, dla zapewnienia formalnej ciągłości władzy państwowej, prezydent Ignacy Mościcki przekazał swój urząd Władysławowi Raczkiewiczowi, który 30 września 1939r. został zaprzysiężony w Paryżu jako nowy prezydent Polski. Ponieważ jednocześnie do dymisji podał się...

Widmo zagłady - POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie strzały kampanii wrześniowej, a w kraju rozpoczęto organizowanie podziemnego wojska i władz politycznych. Inicjatywa stworzenia centralnego kierownictwa podziemnego wyszła od gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, który jako jeden z dowódców armii “Poznań” dotarł w...

„Widmo komunizmu” w latach 1846 - 1849. Początki socjalizmu naukowego

 

Od 1839 działał w Londynie Związek Sprawiedliwych, miał on charakter międzynarodowy dzięki współpracy z czartystami i Komunistycznym Komitetem Korespondencyjnym działającym z Marksem i Engelsem w Brukseli.

Karol Marks w 1842 został redaktorem gazety „Rheinische Zeitung”, jednak w rok później...