WIĆ

Każda para jest tworzona przez dwa podwłókna: A i B, z włókien A odchodzą po dwa ramiona zbudowane z dyneiny, wykazującej aktywność ATPazową, Ruch wici, zwany biciem, jest generowany poprzez ślizganie się włókien A i B względem siebie, kosztem rozkładu ATP, co prowadzi do' ugięcia wici, Wici są powszechne w organizmach eukariotycznych.

Gromada wije

Wzmiankujemy tu tylko dwóch przedstawicieli wijów częstszych w karbonie. Na odcinku tułowiowym typowe dla wijów jednogalęziowe odnóża kroczne.

WICI

W dawnej Polsce-pierw, pęki witek łozowych, żerdzi, pęki powrozów, rozsyłane systemem sztafety do rycerzy jako wezwanie na wyprawę wojenną; wić miała symbolizować karę w wypadku nieusłuehąnia rozkazu; później uniwersały królewskie zwołujące pospolite ruszenie, rozsyłane zwykle 3 razy: na pierwsze i drugie wici należało się przygotować do wyprawy, na trzecie wyruszyć do powiatu.

HORZYCA WILAM

Właśc. Wilhelm Henryk Hořitza, ur.28 II 1889 we Lwowie, zm. 2 III 1959 w Warszawie, inscenizator,reżyser, krytyk lit. i teatralny.

Studiował 1908-14 historię literatury niem. i ang. na uniw.w Wiedniu; 1920 wszedł do grupy poetyckiej Skamander(m.in. był twórcą programu), a 1921 był jednym ze...

HORZYCA WILAM

HORZYCA WILAM, ur. 28 II 1889 we Lwowie, zm. 2 III 1959 w Warszawie, inscenizator, teoretyk i krytyk teatru. Studiował filologię ang. i germ. w Wiedniu. Należał do grupy—> Skaman-der, był autorem programowego artykułu w 1 nrze pisma. Redagował mies. —> „Droga" (1928-37), przy nim serię Biblioteka Dram...

WIJE

WIJE (Myriapoda) — dość duże, dochodzącedo kilku centymetrów długości zwierzęta należącedo typu stawonogów, których ciało jest wydłużonei poza głową składa się z licznych jednako*wych członów; na każdym członie znajduje sięjedna lub dwie pary odnóży, na głowie jednapara rożków.

Wić roślinna

w formiewijącej się lub spiralnie skręcającej łodygi z liśćmi, czasem z kwiatami.

Wij drewniak

), rodzina Lithobiidae — wijowate.