Wibracje

Wibracje

Czytaj Dalej

Technika wibracji w masażu klasycznym

-Powoduje obniżenie patologicznej bądź nadmiernej po dużym wysiłku fizycznym pobudliwości OUN i nerwów obwodowych (także efekt przeciwbólowy) -Miejscowe zmniejszenie napięcia włokien mięśniowych (słaba wibracja), zmniejszenie napięcia ścian naczyń krwionośnych (słaba wibracja) -Bezpośrednie działanie wibracji polega także na wywołaniu odczynów pośrednich takich jak: zwiększenie napięcia naczyń krwionośnych, zwolnienie tętne, podniesienie się ...

Hałas i wibracje

Skutki oddziaływania hałasu i wibracji na człowieka i środowisko naturalne Społeczne i zdrowotne skutki oddziaływania hałasu i wibracji wyrażają się : · szkodliwym działaniem tych zanieczyszczeń na zdrowie ludności; · obniżeniem sprawności i chęci działania oraz wydajności pracy; · negatywnym wpływem na możliwość komunikowania się; · utrudnianiem odbioru sygnałów optycznych; · obniżeniem sprawności nauczania; · powodowaniem lokalnych ...

Wibracje (drgania mechaniczne)

Skutki oddziaływania wibracji na organizm człowieka Narażenia na drgania przenoszone do organizmu przez kończyny górne powodują zespół zmian zwanych zespołem wibracyjnym układu ręka-ramię, który w wielu krajach uznany został za chorobę zawodową.

Badanie wibracji

Ocenę czucia wibracji najczęściej przeprowadza się w następujących miejscach: na czubkach palców stopy, kostce przyśrodkowej, guzowatości piszczeli, kolcu biodrowym przednim górnym, koniuszkach palców dłoni, nadgarstku, stawie łokciowym i barkach.

Wibracja mechaniczna mięśni

wibracja mechaniczna mięśni; jedna z metod zmniejszania napięcia spastycznego mięśni.

WIBRACJA

W wielu publikacjach dotyczącychzjawisk -> PSI pojęcia wibracji używa się dla opisania bliżejniesprecyzowanych zjawisk ruchu bioenergii, reakcji organizmu naoddziaływanie pola, czy innych paranormalnych zjawisk w -> SPIRYTYZMIE.