Wiadomość

Czytaj Dalej

Wiedza, wiadomości, umiejętności, sprawności jako cel kształcenia

a) Wiadomości: są to treści naszych myśli.

- Mogą one być potoczne, gdy odnoszą się do poszczególnych faktów, zdarzeń, przedmiotów lub stosunków wziętych z codziennego naszego doświadczenia i życia

- rzadko są przedmiotem nauczania, a jeśli już to raczej obocznie, raczej jako materiał do...

Przesyłanie wiadomości

1.Temat ośrodkowy: „Przesyłanie wiadomości” 2.Temat dnia: „Gołąb pocztowy” 3.Zapis w dzienniku: Słuchanie wzorowego czytania utworu pt.: „Goniec z północy”. Wyszukiwanie fragmentów tekstu na określony temat. Wyrazy z „ó” wymiennym i niewymiennym. Dawne i współczesne sposoby przesyłania korespondencji. Gołąb- budowa ciała i tryb życia. Pisanie listu od pani Zimy. Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 36+13, 75-24. 4.Cel ogólny: wdrażanie dziecka w ...

Komutacja wiadomości (message switching)

Komutacja wiadomości (message switching) - technika trasowania wiadomości wykorzystująca zasadę .zapamiętaj i prześlij", bez wstępnego ustalania toru komunikacyjnego. Komutacja ta jest podobna do datagramowej komutacji pakietów, przy czym wiadomość jest traktowana jak jeden duży pakiet (bez segmentacji...

System obsługi wiadomości

System obsługi wiadomości - oprogramowanie pośredniczące między dwoma systemami, umożliwiające wzajemny przekaz wiadomości (danych wraz funkcjami sterującymi), nawet przez niespójne interfejsy komunikacyjne.

Funkcję przesyłania wiadomości (messaging) można odnosić do urządzeń telekomunikacyjnych...

MŁODA POLSKA. Wiadomości historyczne i literackie

MŁODA POLSKA. Wiadomości historyczne i literackie, czasopismo polit., wyd. dekadami, wraz z dodatkiem lit., 1838-40 w Paryżu, red. przez E. Januszkiewicza przy współpracy E. Jourdaina. Nie związane z żadnym ugrupowaniem polit. emigracji, „półśrodkowe", manifestowało ortodoksyjny katolicyzm, narzucony...

MAGAZYN WARSZAWSKI Pięknych Nauk, Kunsztów i Różnych Wiadomości Dawnych i Nowych

MAGAZYN WARSZAWSKI Pięknych Nauk, Kunsztów i Różnych Wiadomości Dawnych i Nowych dla Zabawy i Pożytku Osób Obojej Płci, Wszelkiego Stanu i Smaku, kwartalnik popularny, wyd. w Warszawie 1784-85 przez P. Świtkowskiego (zapewne przy wsparciu finansowym J.L. Chreptowicza), red. przez tegoż. Pismo...

PRZYJACIEL LUDU, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości, tygodnik popularnonauk.

PRZYJACIEL LUDU, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości, tygodnik popularnonauk., wyd. w Lesznie 1834—49, dzięki inicjatywie A. i J. Poplińskich i J. Łukaszewicza. pod ideowym i finansowym patronatem E. Raczyńskiego. Był konserwatywnym pismem wielkopol. organiczników, jednym z pierwszych w...

Podstawowe wiadomości o alkoholizmie

1. Podstawowe wiadomości o alkoholu 1.1 Historia alkoholu Słowo alkohol pochodzi najprawdopodobniej od któregoś z dwóch słów arabskich; al-kuhl ( antymon, delikatny, drobny proszek) lub al-ghul ( zły duch). Zdaniem antropologów alkohol towarzyszy człowiekowi praktycznie od zarania jego dziejów pełniąc początkowo funkcje fizjologiczne ( np. redukcja bólu, zmęczenia), psychologiczne ( np. redukcja lęku, odprężenie, odhamowanie) i społeczne ( np. ułatwianie ...

Podstawy prawa rzymskiego (ogólne wiadomości)

ŹRÓDŁA PRAWA 1) Okres Archaiczny - zwyczaj, ustawy królewskie, ustawy ludu, uchwały plebsu (plebiscita) (od lex Hortensia obowiązywały wszystkich), Ustawa XII tablic 450 r.pne.; 2) Okres Przedklasyczny - edykty pretorów, edylów kuralnych, namiestników prowincji; 3) Okres Klasyczny - zanik działalności zgromadzeń, senat, potem princeps sami tworzyli prawo, ok. 130 r. ne. uporządkowano edykt (wieczysty), konstytucje cesarzy: edykty, mandaty, dekrety, reskrypty, prawotwórcza ...

Toczenie-wiadomości ogólne

7. Toczenie. 7.1. Wiadomości ogólne. Toczenie jest podstawowym sposobem obróbki skrawaniem, umożliwia wykonywanie powierzchni obrotowych. Podczas toczenia ruch główny wykonuje obrabiany przedmiot, obracający się wokół własnej osi. Ruch posuwowy-z reguły (z wyjątkiem toczenia kopiowego) prostoliniowy-wykonuje nóż tokarski. W zależności od położenia powierzchni obrabianej rozróżnianie są: toczenie powierzchni zewnętrznych, nazywane obtaczaniem, toczenie ...

Renesansowy charakter fraszek J. Kochanowskiego (w odpowiedzi należy odwołać się do własnych wiadomości o humanizmie i znajomości fraszek).

 

Humanizm to prąd umysłowy i kulturalny renesansu, przeciwstawiający teocentrycznej kulturze średniowiecznej zainteresowanie człowiekiem, akcentujący możliwości ludzkiego rozumu. Głosił antropocentryzm, według którego człowiek jest ośrodkiem i celem świata, a wszystko w przyrodzie dzieje się ze...

Podstawowe wiadomości z chemii

Atomy różnych pierwiastków łączą się ze sobą tworząc związki chemiczne. Atomy łączą się w określonych, ale różnych stosunkach ilościowych. Na przykład wodór tworząc związki chemiczne z chlorem, tlenem, azotem i węglem łączy się z nimi w następujących stosunkach:

H : Cl= 1 : 1 (HCl)

H :...

Podstawowe wiadomości o Liverpoolu

Liverpool, miasto w Wielkiej Brytanii, położone na zachodnim wybrzeżu środkowej Anglii, na prawym brzegu estuarium rzeki Mersey. 474 tys. mieszkańców (1994).

Historia

Prawa miejskie w 1207, od średniowiecza miasto portowe specjalizujące się w przeładunku ryb, win, wełny, wyrobów rzemieślniczych, z...

Stany Zjednoczone Ameryki - Wiadomości ogólne

Państwo związkowe w Ameryce Północnej, nad Oceanem Spokojnym, Oceanem Atlantyckim oraz Zatoką Meksykańską, między Kanadą na północy, a Meksykiem na południu. Powierzchnia Stanów zjednoczonych wynosi: 9,4 mln km2. Mieszka tam 268 mln mieszkańców. Stolicą jest Waszyngton.

Państwo podzielone jest na 50...

OGÓLNE WIADOMOśCI O POLU GRAWITACYJNYM

Na ciało umieszczone w skończonej odległości od innego ciała, działa siła grawitacji (ciężkości), a wytworzone przez to ciało pole sił nazywamy polem grawitacyjnym

Podstawową właściwością pola grawitacyjnego jest to, że na każdy punkt materialny umieszczony w tym polu działa siła zwrócona w...

Alkohol i cukrzyca - wiadomości dla nastolatków

Po wypiciu alkoholu wzrasta zagrożenie niedocukrzeniem, stąd pamiętaj o regularnym przyjmowaniu posiłków.

pij alkohol z umiarem

nigdy nie pij alkoholu bez jedzenia

kiedy pijesz alkohol, zwłaszcza gdy jest to alkohol wysokoprocentowy, lub gdy piciu towarzyszy taniec, to zjadaj lub wypijaj...

Drzewa - Wiadomości ogólne

Pod względem występujących gatunków rodzima flora drzewiasta jest właściwie bardzo skromna i łatwa do poznania, gdyż krzewy i drzewa stanowią zaledwie pięć procent dziko rosnących gatunków roślin. Epoki lodowcowe pozostawiły bowiem w środkowej Europie niewiele z bogactwa gatunków występujących w...

UNIA EUROPEJSKA - Wiadomości ogólne

Powstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali , Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej oraz Wspólnocie Europejskiej, dawnej Europejskiej...

Ogólne wiadomości o odpowiedzialności pracowniczej, stosunek KC do PP

Przez odpowiedzialność prawna należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo, niekorzystnych skutków zachowania własnego lub innych osób. Wyróżniamy odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i cywilna. W prawie pracy związek przyczynowy jest przesłanką, która ogranicza odpowiedzialność...