Węzeł

Węzeł

Czytaj Dalej

NACZYNIA I WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY I SZYI

Znaczna większość limfy głowy i szyi  obustronnie dopływa do węzłów chłonnych szyjnych głębokich (nodi lymphalici cewicales pro-fundi) układających się wzdłuż powrózka naczyniowo-nerwowfcgo szyi i stąd kieruje się do pnia chłonnego szyjnego (truncus lymphaticus jugularis). Niewielka tylko ilość...

Węzły chłonne szyjne głębokie

Głębokie węzły chłonne szyi towarzyszą wielkiemu powrózkowi naczyniowo-ncrwowemu. W nieprzerwanych szeregach układają się one wzdłuż ż. szyjnej wewnętrznej począwszy od podstawy czaszki aż do obojczyka. Tutaj uchodzą one do kąta żylnego krótkim pniem szyjnym. Skośne pasmo m. łopat...

Węzły chłonne

Węzły chłonne, przez które z płuc wiedzie droga limfy, położone są głównie wzdłuż drzewa oskrzelowo-tchawiczego; poza tym droga prowadzi przez węzły śródpiersiowc tylne oraz przez węzły położone w więżadle płucnym i pod przeponą. Węzły więzadła płucnego są to węzły drobne, które wraz...

ROZKŁAD NACZYŃ I WĘZŁÓW CHŁONNYCH W ORGANIŹMIE

Węzły chłonne nie wszędzie występują w ustroju, lecz tylko w określonych okolicach. Zazwyczaj łączą się one w grupy i tylko w nielicznych miejscach występują pojedynczo. Na ogół rozróżniamy węzły przynależne do ściany ciała, czyli węzły powierzchowne, oraz węzły trzew, czy też...

Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne

Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne (nodi lymphatici iu-guinales superficiales, dawniej zwane podpachwinowymi) leżą w okolicy podpachwinowej odpowiadającej trójkątowi udowemu , na powięzi szerokiej, zwłaszcza tej jej części, którą nazywamy powięź i ą sitowa tą (fascia crihrosa). Węzły...

Naczynia i węzły chłonne głowy i szyi

Węzły chłonne głowy

Węzły chłonne potyliczne położone na poziomie kresy karkowej górnej

Węzły chłonne zamałżowinowe leżące ku tyłowi od małżowiny usznej

Węzły chłonne przyusznicze układające się w dwóch warstwach (powierzchowne i głębokie)

Węzły chłonne policzkowe...

WĘZEŁ

Sploty isupeł, zaciągnięta pętla; miejsce skrzyżowania się ważnych arterii, szlaków komunikacyjnych, jak węzeł kolejowy, drogowy itp.; jednostka prędkości statku wodnego równa 1 mili morskiej na godzinę - 1,852 km/godz.; bot. miejsce na łodydze, gdzie osadzony jest liść a. okółek liści.

Węzeł...

Wielkość i układ węzłów chłonnych

Wielkość węzłów waha się w szerokicli granicach: od mikroskopowej do około 3 cm. Układają się one w grupy od 2 do 15, choć występują również pojedynczo.

Każdy narząd i każda cześć ciała wysyła swą limfę do jednej lub kilku grup węzłów . Węzły przynależne do jednego narządu lub do...

Węzeł

Często symbol powiązania, połączenia, także związku z mocami chroniącymi, ale także symbol komplikacji i przeszkody. U Egipcjan węzeł był symbolem życia i nieśmiertelności; węzeł Izydy, rodzaj ankh z zamkniętymi w dół ramionami, byt popularnym amuletem.

Jako symbol miłości i małżeństwa...

Węzły pachowe szczytowe

Węzły pachowe szczytowe (nodi lymphatici axillares apicales), zwane też pod-obojczykowymi. leżą w tkance tłuszczowej wierzchołka piramidy pachowej. Występują one w zmiennej liczbie 6 do 8.

Węzły szczytowe położone są poniżej obojczyka i przyśrodkowo od ż. pachowej, przylegając do pierwszego...

ROZWÓJ WĘZŁÓW CHŁONNYCH

Pierwsze węzły chłonne, tzw. węzły pierwotne, zawiązują się w 3 miesiącu zycta płodu. Powstają one z woreczków limfatycznych, zawiązków pierwotnego układu naczyń limfatycznych zarodka. Woreczek taki, pączkując, tworzy splot naczyń limfatycznych, wzrastający w skupienie tkanki mezenchymatycznej...

Węzły chłonne podbródkowe

Węzły chłonne podbródkowe (nodi lymphatici submentales) leżą w okolicy podbródkowej przykryte blaszką powierzchowną powięzi szyjnej oraz m. szerokim szyi. Ich układ i liczba są bardzo zmienne. Przeważnie występują 2 lub 3, ilość ich może dochodzić jednak nawet do 8. Im większa liczba, tym są...

Węzły pachowe piersiowe

Węzły pachowe piersiowe (nodi lymphatici axillares pectoralcs) przylegają do ściany przyśrodkowej jamy pachowej. Przeciętnie w liczbie 4—5 układają się one wzdłuż brzegu wolnego. piersiowego większego na zębach m. zębatego przedniego. Są to węzły powierzchowne, które można wyczuć...

Naczynia i węzły chłonne przepony

Naczynia chłonne przepony wytwarzają dwa sploty, jeden na górnej, drugi na dolnej powierzchni; są one silnie rozwinięte zwłaszcza w częściach pokrytych opłucną i otrzewną. Naczynia obu powierzchni łączą się z sobą licznymi gałęziami przeszywającymi i stosunki te mają duże znaczenie w...

Węzły chłonne odbytowo-odbytnicze

Węzły chłonne odbytowo-odbytnicze  układają się na tylnej stronie części dolnej bańki odbytnicy. Naczynia doprowadzające tych węzłów towarzyszą żyłom i wiodą limfę począwszy od kanału odbytowego; naczynia zaś odprowadzające uchodzą do węzłów krzyżowych położonych na powierzchni...

GRUŹLICA WĘZŁÓW CHŁONNYCH

Zawsze zajęte są węzły chłonne w przebiegu pierwotnego zakażenia gruźlicą. Mogą być również zajęte węzły chłonne w okresie gruźlicy popierwotnej, często nie dając objawów klinicznych. Najczęściej zajętymi węzłami chłonnymi są: szyjne węzły chłonne, następnie węzły chłonne...

Węzeł zatokowo-przedsionkowy

Węzeł zatokowo-przedsionkowy (nodus sinu-atrialis) otrzymał swą nazwę, ponieważ leży na granicy pierwotnej starej zatoki żylnej (zatoki żył głównych) a właściwego przedsionka prawego i ponieważ jego włókna mięśniowe jak węzeł splecione są z sobą. Dawniej miał on nazwę węzła Keith-Flacka...

Węzły chłonne nadobojczykowe

>

Naczynia odprowadzające węzłów nadobojczykowych kierują się zarówno do pnia szyjnego, jak i do pnia podobojczykowego, ostatnie oraz naczynia odprowadzające węzłów pachowych tworzą korzenie pnia podobojczykowego

węzły chłonne przedramienia i ramienia

Węzły przedramienia i ramienia są to małe, niestałe węzły, o zmiennej liczbie i położeniu; węzły te są włączone w przebieg naczyń zbiorczych głębokich, biegnących wzdłuż tętnic i żył przedramienia i ramienia.

Najczęściej i najbardziej stale występują: 1) węzeł łokciowy głęboki...

Węzły chłonne przymaciczne

Węzły chłonne przymaciczne (nodi lymphalici parauterini) leżą na bocznym obwodzie szyjki macicy. Ich naczynia doprowadzające wiodą limfę z trzonu macicy i górnej części szyjki. Naczynia odprowadzające w tkance łącznej przymacicza towarzyszą ż. macicznej i uchodzą do węzłów biodrowych...