Wąż i smok

Wśród zwierząt, których symbolika charakteryzuje się jaskrawym kontrastem, wąż zajmuje miejsce najważniejsze. Zapewne i do niego odnoszą się słowa z Księgi Rodzaju: „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (1,31), ale gdy zły duch zawładnął tym stworzeniem, aby uwieść...

Wąż

U większości ludów odgrywa niezwykle ważną i bardzo różnorodną rolę jako zwie-rzęsymbol; jego symboliczne znaczenie zostało ukształtowane przede wszystkim przez szczególną pozycję, jaką zajmuje on w świecie zwierząt (porusza się po ziemi bez nóg, żyje w otworach ziemnych, ale wykluwa się z jaj...

Wąż Eskulapa

Rodzina wężowate (Colubridae)  

Wygląd: duży, smukły, gibki wąż o długiej głowie wyraźnie odgraniczonej szyją od tułowia, stosunkowo dużych oczach z okrągłą źrenicą, gładkim ułuszczeniu i długim ogonie. Tułów jest ubarwiony żóltobrązowo, brązowo lub oliwkowo i właściwie jednolicie poza...

WĄŻ

Był symbolem wielu pojęć, choć były one na ogół pokrewne sobie. Jako symbol falliczny związany był z Boginią Ziemi w obrzędach płodności. Związek węża z drzewem, żeńskim symbolem dorocznej odnowy wegetacji, widoczny jest w obrzędach ku czci bogini Isztar (zob.) i w opowieści biblijnej o wężu w...

Węże

Do podrzędu węży należy ponad 2700 gatunków, a więc nieco mniej niż do blisko z nimi spokrewnionych jaszczurek, z którymi oraz z obrączkowcami (Amphisbaenia) tworzą rząd łuskoskórych (Squamata). W Europie żyje 27 gatunków węży, większość z nich w obszarze śródziemnomorskim. U wielu jaszczurek...

Węże jadowite i ich toksyny

Z blisko 2500-2700 gatunków węży żyjących obecnie na Ziemi około 400 to węże jadowite i w mniejszym lub większym stopniu groźne dla człowieka. Z 43 gatunków żmijowatych w Europie występuje tylko 8, pozostałe żyją w Azji i Afryce.

Z wszystkich węży jadowitych zęby z wewnętrznym kanalikiem...

Węże

Węże są gadami. Jak prawie wszys­cy przedstawiciele tej gromady krę­gowców są to zwierzęta zmiennocieplne, czyli temperatura ich ciała jest zależna od temperatury otocze­nia. Z tego powodu większość gatun­ków węzy występuje w tropikach, a nie w strefach chłodnych. Wąż nie posiada kończyn...

Potwory z głębin - węże morskie

Równie tajemnicze istoty zamieszkują głębiny mórz i jezior. Już od stuleci żeglarze opowiadają le­gendy o gigantycznych wężach morskich. Wszyst­kie te opowieści zostały spisane w 1555 roku przez szwedzkiego arcybiskupa. Olausa Magnusa. Po przeanalizowaniu powtarzających się w opowie­ściach...

Wąż (gwiazdozbiór)

 

O mitologicznym podłożu tej nazwy wspomniano już przy opisie Wężownika. Wąż jest jedynym gwiazdozbiorem rozdzielonym na dwie części, Wężownik oddziela jego głowę (Serpens Caput) od ogona (Serpens Cauda). Główna gwiazda Węża ma staroarabską nazwę Unuk lub Unuk Elhaija („Szyja Węża").

Jej...

Wąż koci

Rodzina wężowate (Colubridae)

Wygląd: smukły wąż o płaskiej głowie wyraźnie odgraniczonej szyją od tułowia, oczach z pionowo ustawioną źrenicą i gładkich łuskach. Ubarwiony szaro lub brą-zowawo. Na głowie i karku znajduje się ciemny rysunek. Grzbiet i boki pokrywają ciemne plamy. Brzuch...

Wąż Eskulapa

Elaphe longissima (Laur.), rodzina Colubridae — wężowate (węże właściwe). Jest największym środkowoeuropejskim gadem. Dorasta do 2 m długośd. Rozprzestrzeniony jest w Europie i Azji Zachodniej — od Francji do Iranu Północnego. Na północy sięga do Polski Południowej. W Europie Środkowej występuje...

Węże

Wieś Węże leży na Wyżynie Wieluńskiej, 8 km na pd. zach. od Działoszyna. Rezerwat geologiczny „Węże", na pn. od wsi, ma 21 ha. Powstał w 1978. Obejmuje najdalej na pn. wysunięty fragment skalnego krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochow­skiej. Jest to góra Zelce, wapienny pagór ostańcowy (246 m. n.p.m.)...

Hydra, wąż lernejski

Potwór w kształcie węża z mit. gr. o licznych, najczęściej dziewięciu głowach, żyjący w bagnach Lerny; w miejsce każdego odciętego łba wyrastały jej dwa nowe.

Pokonana przez Heraklesa, który wypalał pozostałe po łbach kikuty rozpalonym polanem. Symbol trudności i przeszkód, które mnożą się w...