WESTA

Westa, podobnie jak Hestia była prawdop. Westalki, Vestales, kapłanki Westy, reprezentujące córki królewskie. Za obrazę westalki karano gardłem.