WERSET, wyodrębniony graficznie odcinek tekstu

WERSET, wyodrębniony graficznie odcinek tekstu obejmujący na ogół kilka zestawionych podrzędnie lub współrzędnie zdań, tworzących dwudzielny układ znaczeniowy i rytmiczno-intonacyjny, spoisty wewnętrznie i odgraniczony od innych w.