Założenia ogrodowe Wersalu

Aż do 1670 roku królweskie pałace w Paryżu miały dwa razy większe fundusze niż pałac wersalski i dopiero w 1682 roku król uczynił z tego ostatniego swoją główną rezydencję. PETIT TRIANON MARII ANTONINY Za czasów Ludwika XVI pałac wersalski pozostał nienaruszony, natomiast przerobiono Petit Trianon.

WERSAL

Pokój wersalski, czyli traktat paryski, podpisano w Wersalu w 1783: zakończył on amer. Wersalczycy wojska rządu III Republiki, którego siedzibą w okresie Komuny Paryskiej (1871) i aż do 1879 był Wersal, użyte pod dowództwem Mac-Mahona do rozprawienia się z ruchem Komuny.

Wersal, Versailles

Ludwik XIV wzniósł w Wersalu najwspanialszą rezydencje ówczesnej Europy.