Wenus paleolityczne

Czytaj Dalej

Czym jest Wenus?

Sprawia to, że wenusjańska doba jest dłuższa niż wenusjański rok. Wartość temperatury panującej na Wenus jest tak wysoka z powodu znanego również na Ziemi efektu cieplarnianego.

WENUS

Wenus paleolityczna związane z matriarchatem i z kultem płodności figurki nagich kobiet, często o karykaturalnie wyeksponowanych cechach kobiecych, pochodzące z okresu oryniackiego (górny paleolit, 2. Toaleta Wenus, Wenus z lustrem, Wenus i Kup ido, The Rokeby Venus, obraz (ok.

Recenzja książki Johna Graya "Mężczyźni są z Marsa, Kobiety z Wenus"

Tytuł "Mężczyźni są z Marsa, Kobiety z Wenus" lapidarnie oddaje treść całej książki.

Zagadkowa Wenus

Obecnie atmosfera wenusjańska zawiera już normalną ilość tlenku siarki i fenomen ten tłumaczy się tym, iż na krótko przed przylotem sondy „Orbiter Venus 1” na Wenus wybuchł jakiś wulkan.